Leviticus 14

Uit Christipedia

Leviticus 14 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages ervan worden becommentarieerd.

Hoofdstukken samengevat en/of verzen ervan becommentarieerd:
Leviticus: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27.

Samenvatting

1-32 De 'wet van de melaatse', voorschriften voor de reiniging van iemand die van melaatsheid genezen is. 33-53 Hoe met huizen die verdacht worden van melaatsheid (uitslag aan de wand) te handelen en over de wijze om melaatse huizen te reinigen. 54-57 Besluit.

Reiniging van de genezen melaatse (1-32)

Het voorschrift omtrent de reiniging van een mens die van melaatsheid genezen is, neemt de plaats in tussen de behandeling van melaatse kleren en die van melaatse huizen. Na zijn reinverklaring moet de genezene offers brengen. Welke offers: hangt ervan af of hij rijk of arm is. Maar in ieder geval moet hij een lam offeren.

4

Le 14:4  Zo zal de priester gebieden, dat men voor hem, die te reinigen zal zijn, twee levende reine vogels neme, ook cederhout, en scharlaken, en hysop. (CP[1])
Op deze prent wordt een melaatse - de halfnaakte man in het midden, met de gekruiste armen - in het bijzijn van toeschouwers gereinigd volgens de reinigingswet die God aan Mozes had voorgeschreven (Lev. 14:1-7). Het reinigingsritueel wordt uitgevoerd met behulp van twee vogels. Een vogel wordt geslacht boven een vat waarin vervolgens het bloed valt. De andere vogel is in deze pot met water en bloed gedoopt en wordt op de achtergrond vervolgens vrijgelaten. De man links van de melaatse houdt een hysoptak en de beker met vogelbloed vast. Met het bloed zal de melaatse besprenkeld zal worden om hem volledig te reinigen. Le 14:7  En hij zal over hem, die van de melaatsheid te reinigen is, zevenmaal sprengen; daarna zal hij hem rein verklaren, en den levenden vogel in het open veld vliegen laten. (SV)

Twee levende reine vogels. Dit zullen waarschijnlijk duiven zijn geweest.

5

Le 14:5  De priester zal ook gebieden, dat men den ene vogel slachte, in een aarden vat, over levend water. (SV)

In een aarden vat. In een vat of pot van aardewerk. Een aarden vat is een zinnebeeld van onze aardse, stoffelijke lichaam.

2Co 4:7  Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid van de kracht van God is, en niet uit ons: (Telos)

De Heer Jezus, een hemels wezen, heeft een aards lichaam aangenomen.

Levend water. In het vat was 'levend water', d.i. bronwater.

Het vergoten bloed vermengde zich met het water. Bloed met water vermengd was ook gebruikt om het wetboek en het volk te besprenkelen.

Heb 9:19  Want toen door Mozes naar de wet elk gebod tot het hele volk gesproken was, nam hij het bloed van de kalveren en de bokken met water en scharlaken wol en hysop en besprenkelde zowel het boek zelf als het hele volk, (Telos)

Vergelijk:

Joh 19:34  Maar een van de soldaten doorstak zijn zijde met een speer en terstond kwam er bloed en water uit. (Telos)

1Jo 5:6  Deze is het die gekomen is door water en bloed, Jezus Christus; niet door het water alleen, maar door het water en door het bloed. En de Geest is het die getuigt, omdat de Geest de waarheid is. (...) 1Jo 5:8  de Geest en het water en het bloed, en deze drie zijn eenstemmig. (Telos)

6

Le 14:6  Die levende vogel zal hij nemen, en het cederhout, en het scharlaken, en de hysop; en zal die, en de levenden vogel dopen in het bloed van de vogel, die boven het levende water geslacht is. (CP[1])

Vogel. Twee vogels: de geslachte vogel stelt de gestorven Heiland voor, de levende, vrijgelaten vogel (vers 7) stelt de opgestane en ten hemel gevaren Heer voor. De Heer Jezus is 'door zijn eigen bloed' het hemels heiligdom ingegaan.

Heb 9:12  ook niet door het bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed, is eens voor altijd ingegaan in het heiligdom na een eeuwige verlossing verworven te hebben. (Telos)

Cederhout. Een stukje cederhout. Wat symboliseert het cederhout? Misschien macht, grootheid; zie Ceder. Of het kruishout van de Heer Jezus. Maar tegen de laatste gedachte kan worden ingebracht dat er niet staat 'een hout', maar 'cederhout'. Of staat het stukje cederhout voor "het leven dat doorgaat: ceders, die groeien maar door"[2].

Scharlaken. Of karmozijn. Een stukje rode stof van scharlaken of karmozijn. Wat symboliseert dit? Koninklijke waardigheid wellicht, zie Scharlaken. Dat scharlaken hier het bloed voorstelt[2], is niet aannemelijk, omdat het bloed daarbij is en het in bloed gedompeld wordt.

Hysop. Een takje hysop, van de hysopstruik. als teken van geringheid, nederigheid, in tegenoverstelling van het hout van de machtige ceder. Of als teken van reinheid[2].

Dopen. Even onderdompelen in het mengsel van water en bloed.

7

Le 14:7  En hij zal over hem, die van de melaatsheid te reinigen is, zevenmaal sprengen; daarna zal hij hem rein verklaren, en de levende vogel in het open veld vliegen laten. (CP[1])

De levende vogel in het open veld vliegen laten. De met bloed besprenkelde vogel.

Heb 9:6  Waar deze dingen nu zo ingericht zijn, gaan de priesters wel steeds in de eerste tabernakel om de diensten te volbrengen, Heb 9:7  maar in de tweede alleen de hogepriester, eenmaal in het jaar, niet zonder bloed, dat hij offert voor zichzelf en voor de afdwalingen van het volk. (...) Heb 9:11  Maar Christus, gekomen als hogepriester van de komende goederen, door de grotere en volmaaktere tabernakel, niet met handen gemaakt (dat is niet van deze schepping), Heb 9:12  ook niet door het bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed, is eens voor altijd ingegaan in het heiligdom na een eeuwige verlossing verworven te hebben. (Telos)

28

Le 14:28  En de priester zal van de olie, die op zijn hand is, doen aan het lelletje van het rechteroor van degene die te reinigen is, en aan de duim van zijn rechterhand, en aan de groten teen van zijn rechtervoet, op de plaats van het bloed van het schuldoffer. (CP[1])

Op de plaats van het bloed van het schuldoffer. Dat bloed is op die plaatsen reeds gestreken.

Voetnoten

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.
  2. 2,0 2,1 2,2 René van Loon, Levend bewijs! Rotterdam: Opstandingskerk, 7 jan. 2018. Preek naar aanleiding van Leviticus 13: 45-46 en 14: 1-20 en Mattheüs 7:28 - 8:4 (kerntekst: 8: 4). Pdf-document op Samaritaan.org