Leviticus 17

Uit Christipedia

Leviticus 17 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages ervan worden becommentarieerd.

Hoofdstukken samengevat en/of verzen ervan becommentarieerd:
Leviticus: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27.

Samenvatting

Bepalingen over slachten, offeren, bloed en vleesgebruik. 1-9 men mag geen offerdier slachten en offeren buiten de voorhof van het heiligdom, ook mag niet aan de demonen worden geofferd. 10-12 Ieder die bloed nuttigt zal afgesneden worden van zijn volk; want het bloed is, als de ziel van het lichaam, tot zoenmiddel op het altaar bestemd. 13-14 Van in de jacht neergelegde vogel of wild dier moet men het bloed uitgieten en met stof bedekken. Het mag niet worden genuttigd; wie het toch doet zal worden afgesneden . 15-16 Wie dood aas of het aas van een verscheurd dier eet moet zich reinigen, anders zal hij zijn ongerechtigheid dragen.

Bron

Leidsche Vertaling (1914). Tekst van de samenvatting van Lev. 17 is onder wijziging verwerkt op 1 dec. 2022.