Leviticus 3

Uit Christipedia

Leviticus 3 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd. De volgende hoofdstukken van Leviticus zijn op Christipedia samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:

Leviticus: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 14.

Samenvatting

In het kort: de wet van het dankoffer. 1-5 Hoe het dankoffer van runderen behandeld moet worden. 6-16 Desgelijks dat van kleinvee, hetzij, 6-11, van een schaap, hetzij, 12-16, van een geit. 17 Verbod op het eten van bloed of vet.