Leviticus 3

Uit Christipedia

Leviticus 3 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages ervan worden becommentarieerd.

Hoofdstukken samengevat en/of verzen ervan becommentarieerd:
Leviticus: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27.

Samenvatting

In het kort: de wet van het dankoffer. 1-5 Hoe het dankoffer van runderen behandeld moet worden. 6-16 Desgelijks dat van kleinvee, hetzij, 6-11, van een schaap, hetzij, 12-16, van een geit. 17 Verbod op het eten van bloed of vet.