Leviticus 6

Uit Christipedia

Leviticus 6 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages ervan worden becommentarieerd.

Hoofdstukken samengevat en/of verzen ervan becommentarieerd:
Leviticus: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27.

Samenvatting

In het kort: bepalingen omtrent verschillende offers. 1-7 De vergrijpen die men door het schuldoffer kon boeten. 8-13 Het vuur op het brandofferaltaar moet altijd blijven branden. 14-18 Wat met het meeloffer (spijsoffer) gedaan moet worden. 19-23 Het meeloffer voor de hogepriester bij diens zalving. 24-30 Wat voortvloeit uit de hoogheiligheid van het zondoffer.

Bron

Leidsche Vertaling (1914). Tekst van de samenvatting van Leviticus 6 is onder wijziging verwerkt op 11 aug. 2022.