Leviticus 8

Uit Christipedia

Leviticus 8 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages ervan worden becommentarieerd.

Hoofdstukken samengevat en/of verzen ervan becommentarieerd:
Leviticus: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27.

Samenvatting

Wijding van de priesters. 1-4 Op last van God brengt Mozes Aäron en zijn zonen, met al wat tot hun wijding nodig is, voor de tent der samenkomst. 5-9 Hij wast hen en trekt Aäron zijn plechtgewaad aan. 10-13 Na de tabernakel en al de meubelen gewijd te hebben, zalft hij Aäron en trekt zijnen zonen hun ambtsgewaad aan. 14-29 Hij brengt voor Aaron en zijn zonen de zondofferstier, de brandofferram en de wijdingsram. 30-32 Hij besprengt met de zalfolie en het bloed Aäron en zijn zonen, benevens hun kleren, en beveelt hun een deel van de offergaven te bereiden en te eten en wat overblijft te verbranden. 33-36 Zeven dagen moet de wijdingsplechtigheid duren. Aaron en zijn zonen gehoorzamen.

Bron

Leidsche Vertaling (1914). Tekst van de samenvatting van Leviticus 8 is onder wijziging verwerkt op 16 sept. 2022.