Lier

Uit Christipedia

De lier is een snaarinstrument der Ouden dat met de vingers bespeeld werd.

Lier bij de ingang van "de stad van David", Jeruzalem.

De lier is de voorloper van de harp.Het instrument dient niet verward te worden met de draailier, een middeleeuws instrument dat ook vaak 'lier' wordt genoemd. Ook de middeleeuwse eensnarige luit met peervormige klankkast en lange hals wordt lier genoemd.

Hebreeuws: kinnor. Grieks: lura of kinyra (kinyra naar de woordbetekenis, iets dat gewelfd is). Latijn: lyra. Oudfrans: lire. De vertaling van "kinnor" door "harp" in de Statenvertaling is onjuist.

De lier is het oudste en meest voorkomende snaarinstrument van de Hebreeën. De snaren waren bij de Hebreeën naar de Makkabese munten 8 en nog minder in getal, bij de Grieken gewoonlijk 10. Zij zijn over een gewelfde bodem gespannen. De oud Griekse lura, onze gitaar, het Arabische kussir, zijn afgeleiden hiervan.

Het snaarinstrument werd als solo en in orkesten, in vreugd en smart, in het gewone en kerkelijke leven en ook bij processies gebruikt (vgl. Gen. 31 : 27; 1 Sam. 10 : 5; 16: 16, 23; 18 : 10; 19 : 9; 2 Sam. 6: 5; 1 Kon. 10: 12; 1 Kron. 13 : 8; 15 : 16 ; 16: 5; 2 Kron. 5: 12; 9: 11; 20: 28; 29: 25; Neh. 12: 27.; Jes. 5: 12; 16: 11; 23: 16; 24: 8; 30: 32; Ezech. 26 : 13; Dan. 3 : 5; Amos 6: 5; Job 21; 12; 30: 31; Ps. 33: 2; 43: 4; 49: 5; 57 : 9; 71: 22; 81: 3; 92: 4; 98: 5; 108: 3; 137: 2; 149 : 3; 150: 3), waarschijnlijk met de hand bespeeld, en niet zoals later bij de Grieken met een staafje, plectrum. 

In de Griekse cultuurperiode was de lyra een begeleidingsinstrument voor dichters. Het bestond uit een houten klankkast, waaruit twee armen staken, verbonden door een stemschroeven bevattende dwarsbalk, vanwaar vier tot zeven snaren over de klankkast liepen. De darmsnaren werden zowel met de vingers als met een plectrum aangetokkeld.

De lier is het zinnebeeld van de (lyrische) dichtkunst.

Michael Levy bespeelt in de volgende video een tiensnarige lier, een dergelijk instrument gebruikten de Levieten.


"What did the Music of Solomon's Temple sound like?" Gepubliceerd door Michael Levy, Youtube.com, 25 dec. 2016.


"The Lyre of Megiddo", door Peter Pringle, gepubliceerd op Youtube.com op 25 jan. 2014. Zo kan het geluid van Davids lier geklonken hebben. Spel door Peter Pringle op een door hem gemaakte replica van de lier, naar een afbeelding gevonden in Megiddo.

Bron

H. Zeller, Bijbelsch Woordenboek voor het Christelijke volk. Tweede deel K - Z. ('s Gravenhage: M.J. Visser, 1872) s.v. Muzijk. Enige tekst van dit lemma is op 3 maart 2018 verwerkt.