Lithostrotos

Uit Christipedia

Lithostrotos (of gespeld Litostrotos; klemtoon op één na laatste lettergreep) is de Griekse naam van een stenen verhoging, waarop de rechterstoel van Pontius Pilatus stond en vanwaar deze stadhouder een vonnis over Jezus van Nazareth, onze Heiland, velde. Op slechts één plaats in de Bijbel wordt de plek genoemd:  

Joh 19:13 Toen Pilatus dan deze woorden hoorde, leidde hij Jezus naar buiten en ging op de rechterstoel zitten op de plaats die Lithostrotos heet en in het Hebreeuws Gabbatha. (TELOS)

De naam Griekse naam “Lithostrotos” betekent "stenen plaveisel"; het Aramese equivalent Gabbatha betekent "de verhevenheid." Beide namen zien op verschillende hoedanigheden van dezelfde plek. De vertaling NBV 2004 vertaalt “Lithostrotos” door “Mozaiekterras”, de vertaling Willibrord 95 door “Plaveisel”.

Deze stenen verhoging was niet de marmeren vloer in de tempels en Romeinse zalen. Gabbatha was een plaats die de inwoners van Jeruzalem kenden en die met stenen platen geplaveid was.

Vermoedelijk bevond de verhoogde plek zich voor het paleis van koning Herodes, waar stadhouder Pilatus waarschijnlijk verbleef. Voor dit paleis liet ook stadhouder Gessius Florus in 66 n. Chr. zijn rechterstoel neerzetten[1].

Foto: Paleis van Herodes, bestaande uit twee gebouwen met daartussen een plein. Pilatus verbleef in het rechter gebouwencomplex. Detail van een maquette van de oude stad Jeruzalem in Jeruzalem.

De Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus[2] gebruikt hetzelfde Griekse woord “Lithostrotos” voor het stenen plaveisel van de buitenste voorhof van de tempel.

Meer informatie

Joel Kramer Praetorium. Youtube.com: Eric Johnson, 7 jan. 2018. Duur: 39 min. 30 sec. Christenarcheoloog Joel Kramer vertelt over de bouwgeschiedenis van de oude stad Jeruzalem, over het paleis van Herodes, over de Via Dolorosa, het pretorium, Lithostrotos, Gabbatha en de veroordeling van Jezus.

Zie ook

Gabbatha | Pretorium

Bronnen

Bijbels Theologische Encyclopedie, ed. 2008, s.v. Lithostrotos

Voetnoten

  1. Aldus de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus in: Joodse Oorlogen, 2.14.8.
  2. in: Joodse oorlogen, 6.1.8; 6.3.2