Log

Uit Christipedia

Een log is een inhoudsmaat genoemd in het Oude Testament, die overeenkomt met 1/12 hin oftewel ± 0,5 liter.

Een voorbeeld van Bijbeltekst waarin 'log' voorkomt:

Le 14:10 En op de achtste dag moet hij twee lammeren zonder enig gebrek nemen en een ooilam zonder enig gebrek van een jaar oud, en ook drie tiende [efa] bloem als graanoffer, met olie gemengd, en een log olie. (..) Le 14:15  De priester moet ook [een deel] van de log olie nemen en het in de linkerhand van de priester gieten. (HSV)

Een log olie is dus ongeveer een halve liter olie.