Logos Instituut

Uit Christipedia

Het Logos Instituut is een in 2015 opgericht Nederlands creationistisch instituut dat de Bijbel als betrouwbare bron van kennis over verleden, heden en toekomst hanteert en christenen informatieve steun wil bieden. De 'pijlers' van het instituut zijn: opvoeding, onderwijs en onderzoek.

De Schrift spreekt gezaghebbend over mens, natuur en geschiedenis. Het instituut biedt met betrouwbare informatie over wetenschap, geloof en samenleving ondersteuning op drie terreinen:

  1. Onderwijs: leraren en leerlingen kunnen er aanvullingen vinden op bestaand lesmateriaal. (Wat zegt de Bijbel over dit onderwerp? Hoe is het écht gegaan?)
  2. Opvoeding: ouders kunnen er terecht om hun kinderen een goed fundament mee te geven. (Hoe lees ik de Bijbel? Hoe kijken anderen tegen de Bijbel aan? Waarom is de Bijbel betrouwbaar?);
  3. Onderzoek: het is een ontmoetingsplek voor studenten en wetenschappers. (Wetenschap en de Bijbel - hoe integreer je die twee? Hoe gaan andere wetenschappers met dezelfde vragen om?).

Het Logos Instituut besteedt ook aandacht aan onderwerpen op het terrein van apologetiek en (medische) ethiek. In 2020 nam men van de Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs het donateursblad Bijbelvast over. "Je vasthouden aan de Waarheid van de Bijbel is in deze tijd belangrijker dan ooit. Aan alle fronten wordt deze Waarheid aangevallen. Denk maar aan het geloof in de zesdaagse schepping, de (historische) betrouwbaarheid van de Bijbel, maar ook bijvoorbeeld het Bijbelse Gods- en mensbeeld."[1] 

Ontstaan

Het instituut is opgericht om tegenwicht te bieden tegen de opgang van de evolutietheorie in de Nederlandse christenheid. Het houdt vast aan en legt uit wat de Bijbel over onze oorsprong zegt, wijst op de naturalistische achtergrond en wetenschappelijke gebreken van de evolutietheorie, en brengt creationistische alternatieven voor het voetlicht.

Plannen van creationisten voor een overkoepelende organisatie waren er vanaf 2012. In 2013 werden mogelijkheden tot bredere samenwerking besproken en werd besloten dat er een instituut moest komen dat het grootste deel van de achterban zou vertegenwoordigen. Het Bijbels geluid moest verdedigd blijven worden in Nederland en de betrokkenen wilden daarvoor hun krachten bundelen. Het toenmalige bestuur van Stichting De Oude Wereld en de reeds bestaande besloten groep CreatieContact wilden de kar trekken. In 2015 kreeg het beoogde samenwerkingsverband de werktitel NCCI (Nederlands Christelijk Creatie Instituut) mee, om halverwege dat jaar de naam Logos Instituut aan te nemen.

De komst van het Logos Instituut werd vervroegd bekendgemaakt naar aanleiding van de publicatie van een evolutionistisch kinderboek en de presentatie ervan op 24 september 2015 in het gebouw van de Evangelische Hogeschool te Amersfoort[2]. Deze Nederlandse onderwijsinstelling was jarenlang een creationistisch bolwerk. De directeur van de school had een aanbeveling in het kinderboek geschreven. In oktober van dat jaar werd het Logos Instituut opgericht door enkele organisaties en particulieren, waaronder stichting De Oude Wereld, die opgingen in het nieuwe instituut. In die maand verscheen een grote advertentie in de christelijke kranten waarin het, gesteund door tientallen wetenschappers, voorgangers en opiniemakers, bezwaar maakte "tegen de neiging in de kerk om het hoofd gewillig te buigen voor de evolutietheorie (in de zin van gemeenschappelijke afstamming) en daarmee de verwoestende invloed op de kerk en het geloof te negeren. De boodschap was: wij willen onverkort vasthouden aan de Bijbel, ook waar het onze oorsprong betreft"[3]. Op 13 februari 2016 was het officiële openingssymposium van het Logos Instituut in Utrecht.

Bronnen

Onder meer:

Jan van Meerten, Logos Instituut opgericht in reactie op een kinderboek? Logos.nl, 15 juli 2017.

Meer informatie

Logos.nl - Website van het Logos Instituut.

Facebookpagina van het Logos Instituut.

Voetnoten

  1. Bron: Nieuwsbrief van 23 jan. 2020
  2. De Evangelische Hogeschool verleende medewerking aan de presentatie door een zaal beschikbaar te stellen, zonder zelf een standpunt pro of contra in te nemen, behalve dat het volgens de school goed is verschillende standpunten van christenen te horen. 
  3. Bron: Nieuwsbrief van het Logos Instituut dd. 28 juli 2016