Lucifer

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Lucifer is een van oorsprong Latijns woord dat 'lichtbrenger' of 'lichtdrager' betekent. Later is 'Lucifer' een van de namen van de satan geworden, mede door een tekst als Jes. 14:12, die sterk doet denken aan de nederwerping van de satan, en door de getuigenis van de Heer Jezus, die zei:

Lu 10:18 Hij nu zei tot hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen. (TELOS)

Het Hebreeuwse woord הילל, heylel (= stralende, schitterende), dat in de Bijbel slechts op één plaats voorkomt (Jes. 14:12), is in de Latijnse Vulgaat-vertaling vertaald door 'lucifer':

Isa 14:12 quomodo cecidisti de caelo lucifer qui mane oriebaris corruisti in terram qui vulnerabas gentes (Vulgaat)

Het Latijnse woord ‘lucifer’ is overgenomen in de oude Engelse King James vertaling.

Isa 14:12 How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning! [how] art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations! (AV)

De Statenvertaling, Herziene Statenvertaling, NBG51-vertaling, Willibrord-1995 vertaling, Canisius-vertaling, Nieuwe Bijbelvertaling en Naardense Bijbelvertaling hebben 'morgenster'.

Jes 14:12 Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad! U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidenvolken! (HSV)

De aanduiding 'morgenster' heeft betrekking op de koning van het Babylonische wereldrijk en, achter die aardse vorst, op de satan.