Lydda

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Lydda (= "twist") was in de tijd van het Nieuwe Testament een niet onaanzienlijke stad. De Heer Jezus maakte er de verlamde Aenéas gezond door de dienst van de apostel Petrus, Hand. 9:32v.

De Griekse naam in de brontekst van het Nieuwe Testament is λυδδα, Ludda (klemtoon op eerste lettergreep) = "twist". De naam komt van de oorspronkelijke Hebreeuwse naam Lod (= "moeite"). De naam komt 3x voor in het Nieuwe Testament. Het Strongnummer is 3069. In de tijd van de Romeinse keizers werd de stad Diospolis genoemd.

Zij ligt 15 km zuidoostelijk van Joppe, te voet een dagreis noordwestelijk van Jeruzalem, op de weg van Jeruzalem naar Caesarea. Zij was de eerste stad op de meest noordelijke van de twee wegen tussen Joppe en Jeruzalem.

Hnd 9:38 Daar nu Lydda dicht bij Joppe lag, ... (TELOS).

Ligging van Lydda

Ofschoon buiten het stamgebied van Benjamin gelegen, werd deze stad door Benjaminieten bewoond.

Na de ballingschap behoorde zij eerst tot Samaria, maar ten tijde van Jonathan de Makkabeër tot Judea.

Reeds vroeg ontstond hier een christelijke gemeente.

Hnd 9:32 Het gebeurde nu, toen Petrus overal rondreisde, dat hij ook bij de heiligen kwam die in Lydda woonden. (TELOS)

De Heer Jezus genas er, door de dienst van Petrus, Eneas van zijn achtjarige verlamming, Hand. 9:32v.

Lydda in 1920. Op de achtergrond, in het midden, staat een kerk.

Gedurende de laatste Joodse oorlog in de 1e eeuw oorlog, werd de stad door de Romeinen verbrand. Maar weldra herbouwd, bleef zij voortdurend bestaan.

Bronnen

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Lydda' is op 2 jan. 2018 verwerkt.

Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.

Griechisch-Deutsch Strongs Lexikon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.