Magog

Uit Christipedia

Magog is in de Bijbel de naam van een zoon van Jafet en van een naar hem genoemde landstreek.

Naam

De Hebreeuwse naam is מָגוֹג, magog. In het Hebreeuws wordt de 'g' uitgesproken als de 'g' in het Engelse goal. “Magog” betekent letterlijk "van Gog”.

De naam komt op vier plaatsen in het Oude Testament voor: als persoonsnaam aan het begin van de lijst van volkeren in Gen. 10 vers 2 en in de parallelle formulering in 1Chr 1.5, en als landsnaam in de voorzegging aangaande Gog in het boek Ezechiël.

Magog, de zoon van Jafet

Magog was een zoon van Jafet en een kleinzoon van Noach.
Ge 10:2 De zonen van Jafeth [zijn]: Gomer, en Magog, en Madai, en Javan, en Tubal, en Mesech, en Thiras.
Nageslacht van Jafet
Nakomelingen van Jafeth en hun vermoedelijke plaatsen van vestiging

Land van Magog

De landstreek waar Magogs nakomelingen, de Magogieten, woonden, heette eveneens Magog. “Magog” betekent letterlijk "van Gog”. In het land van Magog was eens een regent die Gog heette. De profeet Ezechiël moest tegen deze Gog profeteren (Eze. 38-39).
Eze 38:2 Mensenkind! zet uw aangezicht tegen Gog, het land van Magog, den hoofdvorst van Mesech en Tubal; en profeteer tegen hem (SV)

Ligging

Volgens Ezechiël woonde Gog in het land van Magog "in het uiterste noorden" (Ezechiël 38:15, 39:2), gezien vanuit het land Israël.

Onder 'Magog' heeft men van ouds, tenminste vanaf de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus, tot in het midden van de 20e eeuw Scythië verstaan, de bergachtige gebieden rond de Zwarte Zee en de Kaspische Zee. Volgens Josephus[1] en de Bijbelvertaler Hiëronymus was Magog een algemene aanduiding voor de Scythen. Josephus schrijft dat de Magogieten door de Grieken als Scythen worden aangeduid. 

Aangezien Mesech en Tubal - in verband met Gog en Magog genoemd in Ez.38:2 - in Klein-Azië bij de Zwarte Zee te vinden zijn en bovendien Gog graag in verband wordt gebracht met koning Gyges van Lydië (7e eeuw v.C.), een oud koninkrijk in het westen van het huidige Turkije, nemen sommigen aan dat Magog in dit gebied lag. Sommigen[2] plaatsen Magog in het noorden van het huidige Turkije, anderen echter ten noorden van de Kaspische Zee[3]. Omdat de naam Magog nog niet is gevonden in oude oosterse teksten, blijft de plaatsbepaling erg onzeker[4].

Getekend naar een kaart[5] in: Lyman Coleman, Historical Textbook and Atlas of Biblical Geography (1854). Hierin wordt Magog geplaatst ten noordwesten van de Kaspische zee.

Tegenwoordig vereenzelvigen velen Magog, het land van Gog, met (Zuid-)Rusland, dat ten opzicht van Israël in het uiterste noorden ligt. Er is een vrijwel verticale lijn te trekken van Jeruzalem naar de hoofdstad van Rusland Moskou.

Volgens een andere duiding[6] verwijst 'het land van Magog' naar de zuidelijke landstreken van de oude Sovjet-Unie, inclusief Oezbekistan, Tadzjikistan, Turkmenistan, Kazachstan en mogelijk Afghanistan, en volgens sommigen mogelijk ook Oekraïne.

Toekomst

God zal eens een vuur zenden in Magog, het land van Gog, die in de toekomst Israël zal binnenvallen.
Eze 39:6 En Ik zal een vuur zenden in Magog, en onder degenen, die in de eilanden zeker wonen; en zij zullen weten, dat Ik de HEERE ben. (SV)

Bron

Gog / Magog, op Bibelwissenschaft.de. Geraadpleegd 22 aug. 2021.

Voetnoten

  1. Joodse Oudheden, 1.6.1
  2. Zoals deze kaart van de Access Foundation
  3. Behold Israel: Gog and Magog, Youtube.com: Behold Israel, 27 juni 2027. Vanaf 3 min. 46 sec.
  4. Gog / Magog, op Bibelwissenschaft.de. Geraadpleegd 22 aug. 2021.
  5. Zie https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Noahsworld_map.jpg
  6. Surprising Update on the Gog-Magog Coalition | Marking the End Times with Dr. Mark Hitchcock. Youtube.com: Mark Hitchcock, 31 aug. 2023. Vanaf 4 min. 27 sec.