Mahanaïm

Uit Christipedia

Mahanaïm (= twee legers) is een plaats ten oosten van de Jordaan waar Jacob de engelen van God ontmoette.

Schriftplaatsen over Mahanaïm: Ge 32:2; Jos 13:26,30; 21:38; 2 Sam 2:8,12,29; 17:24,27; 19:32; 1 Kon. 2:8 4:14; 1 Kron. 6:80).

Naam. De naam betekent “twee legers” of “twee legerplaatsen”.

Ge 32:1 Jakob toog ook zijns weegs; en de engelen Gods ontmoetten hem. Ge 32:2 En Jakob zeide, met dat hij hen zag: Dit is een heirleger Gods! en hij noemde den naam derzelver plaats Mahanaim. (SV)

Jabob kwam op zijn terugreis naar Kanaan op een plaats die de naam MahanaIm ("twee legers") gaf, omdat hij er engelen van God ontmoette

Ligging. Mahanaïm ligt op de grens van de stamgebieden Gad en Manasse, vlak bij en ten noorden van de beek Jabbok.

Kort na de ontmoeting met de engelen van God verdeelde Jacob het volk dat bij hem was in twee legers, om zich zo nodig te weer te stellen tegen zijn broer Ezau, die met vierhonderd mannen in aantocht was (zie rode pijl op kaart).

Bij de verdeling van het land werd de plaats aan Gad toebedeeld.

Op de plaats werd een stad gebouwd die aan de Levieten werd geschonken.

Mahanaïm was de plaats waar Isboseth koning werd gemaakt in de plaats van zijn vader Saul, en waar hij werd vermoord.

David vluchtte naar deze stad toen zijn zoon Absalom in opstand kwam, en bleef daar tot diens dood

In het monument van de Egyptische farao Sisak in Karnak komt de naam van Ma-ha-n-ma voor, die men houdt voor een verwijzing naar Mahanaïm. De plaats wordt genoemd met Beth-Sean, enz.

Bron

Voor de eerste versie van dit artikel is gebruik gemaakt van vertaalde tekst uit A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Mahanaim