Maria van Klopas

Uit Christipedia
Maria van Klopas. Detail van een schildering De begrafenis van Christus, door de Italiaanse kunstschilder Caravaggio (1571-1610). Maria's gelaat spreekt van smart en verslagenheid om de verschrikkelijke dood van haar neef Jezus, bij wiens kruis zij gestaan heeft.

Maria, de vrouw van Klopas, was de tante van Jezus, en de moeder van Jacobus de Kleine en Joses.

Joh 19:25 bij het kruis van Jezus nu stonden zijn moeder en de zuster van zijn moeder, Maria, [de vrouw] van Klopas, en Maria Magdalena.

Door het vergelijken van de volgende passages, Joh. 19:25, Matt. 27: 56, 61; Matt. 28: 1; Marcus 15: 40, 47, Marcus 16: 1; Lucas 24: 10 en Joh. 19:25, is het waarschijnlijk dat 'de andere Maria,' en 'Maria, de moeder van Jakobus (of Jacobus de Kleine) en Joses' zinspelen op dezelfde persoon, die de vrouw van Klopas was.

In Johannes 19: 25 wordt van deze Maria gezegd dat zij de zuster van de moeder van Jezus was, als we toestaan ​​dat het voegwoord 'en' de personen scheidt. Dit is de meest voor de hand liggende betekenis van het voegwoord ‘en’ hier. Als dit de enige plaats is waar we lezen dat de moeder van Jezus een zuster had, is het te verwachten dat gezegd wordt wie de zuster was. Dus worden in Joh. 19:25 drie Maria’s genoemd, en niet vier.

Dat de moeder van de Heer Jezus een zus met dezelfde naam Maria heeft gehad, kan onwaarschijnlijk lijken, maar de Bijbelse handschriften variëren, en er kan een klein verschil zijn geweest, zoals in de twee moderne namen van Marie en Maria.

Haar man Klopas wordt in de Heilige Schrift ook Alfeus genoemd. Alfeus en Klopas zijn uitdrukkingen van een en dezelfde naam.

Joh 19:25 … Maria, [de vrouw] van Klopas, …

De uitdrukking, “Maria van Klopas” komt in de Schrift maar één keer. Let op: De woorden “de vrouw” ontbreken in de handschriften. Maar het is waarschijnlijk juist dat zij de echtgenote van Klopas was. Zij was de moeder van Jakobus de kleine (of genoemd Jakobus de jongere) en van Joses (Marc. 15:40)

Mr 15:40 … Maria, de moeder van Jakobus de kleine en van Joses, ….

Mr 15:47 … Maria, de moeder van Joses, …

Met andere vrouwen stond ze toe te kijken toen Jezus leed aan het kruis:

Mr 15:40 Nu stonden er ook vrouwen uit de verte toe te zien, onder wie ook Maria Magdalena was en Maria, de moeder van Jakobus de kleine en van Joses, en Salome,

Op zeker ogenblik stond zij bij het kruis van Jezus:

Joh 19:25 bij het kruis van Jezus nu stonden zijn moeder en de zuster van zijn moeder, Maria, [de vrouw] van Klopas, en Maria Magdalena.

Zij zag het graf waarin Jezus gelegd was

Mr 15:47 Maria Magdalena nu en Maria, de moeder van Joses, zagen waar Hij gelegd was.

Maria was een van de drie vrouwen die op die vroege zondagochtend met specerijen naar het graf van Jezus waren gegaan en verrast door twee engelen, die verklaarden dat Jezus leeft. Vervolgens ging zij de discipelen vertellen wat zij hadden gezien en gehoord.

Lu 24:10  Dit waren nu Maria Magdalena, Johanna en Maria, de moeder van Jakobus; en de overige vrouwen zeiden dit met hen tot de apostelen. (Telos)

Dochter van Klopas?

In Joh. 19:25 heet zij “Maria van Klopas’. Zoals gezegd, zij was waarschijnlijk de vrouw van Klopas. Enige oude schrijvers willen echter lezen: “Maria [de dochter] van Klopas”, en houden Klopas voor de broeder van Jojakim, de vader van Jezus' moeder. Jojakim zou dan ook de vader geweest zjjn van de andere Maria, en met de weduwe van Klopas een leviraats-huwelijk hebben gesloten, zodat deze dochter, naar het Joodse recht, als dochter van Klopas werd beschouwd. Dit zijn gezochte en willekeurige combinaties, welke terecht zijn afgewezen.

Bronnen

A New and Concise Bible Dictionary, s.v. Mary, Wife of Cleophas. George Morris, 1899. Van dit lemma is de tekst vertaald en verwerkt.

Ed. Rhiem, C.H. van Rhijn (red.), Bijbelsch woordenboek voor ontwikkelde lezers der Heilige Schriften, s.v. Maria. Utrecht: Kemink & Zoon, z.j. Hiervan is tekst genomen en onder wijziging verwerkt.