Mariaverschijning

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een Mariaverschijning of Mariale verschijning is een verschijning van Maria, de moeder van Jezus, of een verschijnsel dat voor een verschijning van Maria wordt gehouden.

Context. In diverse christelijke kerken wordt Maria als heilige vereerd, naast andere heiligen. In de Rooms-Katholieke Kerk heeft zij een zeer hoge plaats. Van haar zijn in rooms-katholieke streken veel beelden te zien, binnen en buiten de rooms-katholieke kerkgebouwen. Zie Mariaverering voor het hoofdartikel.

De meeste verklaringen omtrent Mariale verschijningen komen voor in een rooms-katholieke of een oosters-orthodoxe kerkelijke context. Mariaverschijningen spelen vaak een rol in de volksdevotie en hebben een plaats in het het katholieke en oosters-orthodoxe geloof.

Getuigen. Sommige christenen beweren Maria of een andere heilige te hebben gezien. Meestal vinden de beweerde verschijningen plaats ten aanschouwen van een enkeling of een kleine groep mensen. Van de verschijning in Zeitun, boven op een Koptische kerk, zouden echter honderdduizenden getuige geweest zijn.

Kerkelijke erkenning. De Rooms-Katholieke Kerk kan een beweerde verschijning officieel erkennen. Dat gebeurt na onderzoek. Een te erkennen verschijning dient aan een reeks criteria te voldoen.

Kerkelijk erkende gevallen. Verschijningen van Maria die na onderzoek officieel erkend zijn door de Rooms-Katholieke Kerk, zijn o.a. die van Guadalupe, Parijs (Rue du Bac), La Salette (1846), Lourdes (1858), Knock, Fátima (1917), Beauraing, Banneux en Amsterdam (2002). Een verschijning erkend door de Koptische Katholieke Kerk van Alexandrië is die te Zeitun, Egypte, van 1968 tot 1971. Anno 2019 had de Katholieke Kerk zestien bovennatuurlijke Mariaverschijningen erkend. De eerste daarvan vond plaats in 1531 en de eerste erkenning in 1754. De overige erkenningen dateren allemaal uit de 19e, 20e en 21e eeuw.

Bedevaartplaatsen. Vaak groeien de plaatsen, waar Maria zou zijn verschenen, uit tot bedevaartplaatsen.

Beoordeling

In de licht van de Bijbel kan gesteld worden dat doden slechts bij hoge uitzondering verschijnen. Samuël verscheen aan Saul; Elia en Mozes verschenen op de berg waar Jezus met drie discipelen was. Wij mogen op grond van de Bijbel geen Mariaverschijningen verwachten.

Mariaverschijningen komen vooral voor in een kerkelijke context voorkomen waar Maria een veel te hoge plaats heeft gekregen. Dat geeft te denken. Mariaverering geeft voedsel aan de verbeelding en stof tot misleiding aan de demonen.

Eindtijds verschijnsel?

In de tijd die kort voorafgaat aan Christus' wederkomst, zullen er 'tekenen en wonderen van de leugen' gebeuren. God zal zelfs een werking van de dwaling zenden om de leugen te geloven.

2Th 2:9  hem, wiens komst naar de werking van de satan is met allerlei kracht en tekenen en wonderen van de leugen, (...) 2Th 2:11  En daarom zendt God hun een werking van de dwaling om de leugen te geloven, (Telos)

Sommigen uitleggers achten het wel mogelijk dat Mariale verschijningen daarbij een rol spelen[1][2], d.w.z. demonen die zich uitgeven als Maria en die liegen of een leugen bevestigen[3]. Dit zou kunnen gebeuren na de opneming van de gemeente van Christus, welke de wereld zal verbijsteren en om een verklaring vraagt. Of dat werkelijk zal gebeuren, blijft voorlopig een vraag.

Meer informatie

Mariaverschijning, nl.wikipedia.org.

Bron

Mariaverschijning, nl.wikipedia.org. Enige tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 19 maart 2019.

Voetnoten

  1. Bill Salus: The Coming Global Transformation. Youtube.com: Prophecy Watchers, 23 juni 2016.
  2. Bill Salus: Trump and the Coming Mideast Wars. Youtube.com: Prophecy Watchers, 9 mei 2019. 2018. Duur: 28 min. 30 sec. Vanaf 10 min 3 sec.
  3. Vergelijk: 1Ti 4:1  De Geest nu zegt uitdrukkelijk, dat in de latere tijden sommigen van het geloof zullen afvallen, terwijl zij zich zullen bezighouden met verleidende geesten en leringen van demonen (Telos)