Meer van Tiberias

Uit Christipedia
Oude foto van een vissersboot op het meer van Tiberias

Het Meer van Tiberias is een andere naam voor het Meer Gennézareth of Meer van Galilea.

De naam is te danken aan de stad Tiberias aan de westkust van het meer. Het Meer van Tiberias wordt ook genoemd de ‘Zee van Tiberias’, elders het ‘Meer (van) Gennézareth’, voorts ook ‘de Zee Kinneret’ of ‘Kinnerot’.
Joh 6:1  Daarna vertrok Jezus naar de overkant van de zee van Galilea, of van Tiberias. (Telos)
Joh 21:1  Hierna openbaarde Jezus Zich opnieuw aan de discipelen bij de zee van Tiberias; en Hij openbaarde Zich zo: (Telos)

Meer informatie

Artikel Meer Gennézareth.