Meliskerke/NdGK/Dopen 1636-1660

Uit Christipedia

Deze pagina bevat een lijst van dopelingen van de Nederduitse Gereformeerde Kerk te Meliskerke de periode 1636-1660. Zie de toelichting.

….... =  niet te ontcijferen

(Salige Memorie)  =  tussen haakjes een aanvullende opmerking of verklaring

Volgnr, datum doop en naam van kind, met als achternaam de voornaam van de vader (het patroniem) -  de ouders  –  getuige(n).

284 9 jan 1636 Bastiaen Jacobssen, een jongman, na gedane belijdenis des geloofs

285 29 jan 1636 Cornelis Huijbrechtsen – Huijbrecht Adriaenssen en Catelijntje Huybrechts – g. Jasperijntje Jans

11 ged 25 aug 1630 Adriaen - Huyb Adr (de moeder wordt niet genoemd)

12 ged 2 nov 1631 Adriaen – Huybrecht Adriaense

13 ged 15 jan 1634 Tannetje – Huybrecht Adriaenssen en Catolyntje Cornelis

14 ged 29 jan 1636 Cornelis – Huijbrecht Adriaenssen en Catelijntje Huybrechts

Opm.: Het heeft er alle schijn van dat de schrijver in het doopboek regelmatig (dus ook hierna) als 'achternaam' van de moeder de roepnaam van de vader gebruikt. 'Catelijntje Huybrechts' moet men dan lezen als 'Catelijntje de huysvrouw van Huybrecht'.

286 17 febr 1636 Susanne Leunissen – Leunis Adriaenssen en Lysbeth Pieters – (geen getuigen)

11 ged 2 aug 1626 NN – Leunis Adriaenssen (de moeder wordt niet genoemd)

12 ged 4 juni 1628 Mayken – Leunis Adriaens (Mayken, kind van Leunis Adr in Mariekercke, overleden op 3 juli 1628)

13 ged 15 sept 1630 Mayken – Leunis Adr

14 ged 2 okt 1633 Adriaentje – Leunis Adriaenssen en Lysbeth Pieters

15 ged 17 febr 1636 Susanne – Leunis Adriaenssen en Lysbeth Pieters

287 23 febr 1636 Lauerijntje Cornelissen – Corn. Meertenssen en Lowijse Jans – g. Jacob Joossen, Adriaentjje Claes

288 27 febr 1636 Leyn Janssen – Jan Leynssen en Maetje Laureyns – g. Judick, Jannetje Joos

289 19 mrt 1636 Pieternelleken Josiasse Salomons – Josias Salomons en Neeltje Claes – g. Pieternelleken huysvr van doctor Johannes Willemssen

290 6 apr 1636 Pieter Maertenssen – Maerten Aernoutssen en Jannetje Pieters – g. Prijntje Joris Geens

11 26 dec 1623 Aernoudt – Maerten Aernoutssen (de moeder wordt niet vermeld)

12 26 nov 1625 Gillis – Maerten Aernouts en Christijntje Stoffels

13 16 mei 1627 Janneken – Maerten Arnouts en Christijntje Stoffels (Geh 27 mei 1634 Meerten Aernoutsen, wednr van Christijntje Stoffels, met Jannetje Pieters, beiden wonend te Mariekerke)

14 6 apr 1636 Pieter – Maerten Aernoutssen en Jannetje Pieters

291 16 apr 1636 Adriaen Cornelissen Cleyn – Corn. Adriaenssen Cleyn en Soetje Jans – g. Tannetje Willems

292 13 aug 1636 Melis Cornelisse – Corn. Melis en Neele Corn. – g. Adriaentje Claes, Willeboort dHeere

293 27 sept 1636 Laurens Laureyns Marcus – Laureyns Marcus en Susannetje Laureyns – g. Jannetje Wilsoets, Florence

11 ged 23 apr 1631 Elizabeth – Lauris Marcx molenaer (de moeder wordt niet vermeld)

12 ged 28 aug 1633 Maetje – Laureyns Marcus en Susannetje Jans

13 ged 20 apr 1635 Adriaentje – Laureyns Marcus en Susannetje Jans

14 ged 27 sept 1636 Laurens – Laureyns Marcus en Susannetje Laureyns (zie opm bij no 285)

294 2 okt 1636 Claes Jasperse – Jasper Brachem en Sijntje Jaspers – geen getuigen

11 ged 8 nov 1634 Jan – Jasper de Lapper en Sijntje Jaspers

12 ged 2 okt 1636 Claes – Jasper Brachem en Sijntje Jaspers (zie opm bij no 285)

295 5 dec 1636 Johannes – Lieven Janssen en Cateryne Laurens – g. Loontje Pieter Leynsd

296 14 jan 1637 Jannetje Jacobse Joosse – Jacob Joosse en Eva Gillis – g. Samuel Adriaenssen, Judith joosse

297 22 febr 1637 (Melisk) Pieter Gillisse Bogaert – Gillis Bogaert en Adriaentje Corn. – g. Jan Leunissen, Jacob van Lijsvelt, Jannetie Piers

11 ged 9 okt 1633 Leyntje – Gillis Bogaert en Adriaentje Corn. Willeboort

12 ged 13 juni 1635 Cornelis – Gillis Leynssen Boogaert en Adriaentje Corn.

13 ged 22 febr 1637 Pieter – Gillis Bogaert en Adriaentje Corn.

298 26 febr 1637 (Melisk) Leendert Willemssen – Willem Willemssen en Leuntje Adriaens – g. Paulyntjen Leyns, Corn. Adriaenssen Vlaminck

299 11 mrt 1637 Jasper Adriaenssen – Adriaen Jasperssen en Leuntje Marinis – g. Adriaentje Jaspers

300 3 apr 1637 (Melisk) Jan Leunisse Claessen – Leunis Claessen en Adriaentje Claes – g. Laureyns Meertenssen, Judickje Joos

11 ged 26 febr 1635 Leuntje – Leunis Claessen en Adriaentje Leunis

12 ged 3 apr 1637 Jan – Leunis Claessen en Adriaentje Claes

301 8 apr 1637 (Melisk) Claes Willemse – Willem Claesse en Pieternelleken Cornelis – g. Jan Andriessen Heype, Maetje Andries

302 1637 Marijtie Cornelissen – Cornelis Andriessen en Neeltje Cornelis – g. Adriaentje Gillis

303 8 juli 1637 Madaleentje Pieterse – Pieter Heyndrickse en Neeltje Marinis – g. Leyntje Stevens

304 18 juli 1637 Johannes Josiasse Salomons – Josias Salomons en Neeltje Claes – g. Jannetje Feys

305 18 juli 1637 Maetje Pieterse – Pieter Pieterssen en Catelyntje Gabriels – g. Cornelis Gabrielssen, Martyntje Gabriels, Pieternelle Pieters

306 18 juli 1637 Barent Jeremiasse – Jeremias en Martijntje – g. Jan Barentsen

307/308 27 aug 1637 (tweelingen) Willem en Catelyntje Huygens – Huyge Leenders en Pauelyntje Leyns – g. Leyntje Willems, Aeghtje Jans

309 13 sept 1637 Melis Cornelisse – Cornelis Melis en Neelje Adriaens – g. Melis Corn., Prijntje Heyndrickx

310 20 sept 1637 Maetje Willemse Blauwaert – Willem Blauwaert en Jannetje Jans – g. Catelijne Geers

311 18 okt 1637 Cornelis Cornelissen Vlaminck – Cornelis Adriaenssen Vlaminck en Lijsbeth Alnijns – g. Susanne Joris, Alnijn Janssen

312 25 okt 1637 Maetje Willems – Willem Adriaenssen Cleyn en Tannetje Crijns – g. Soetje Jans

313 22 nov 1637 Jan Jacobsen – Jacob Janssen en Leuntje Jobs – g. Jaquemijnke Adriaens

314 25 nov 1637 Gillis Pieterse – Pieter Gillis en Leyntje Leyns – g. Maetje Everdeijs

315 5 dec 1637 Cornelis Cornelissen Maertens – Cornelis Maertenssen en Louwijse Cornelis – g. Barbeltje Laureyns

316 30 dec 1637 Barent Cornelissen – Corn. Barentssen en Pieternelletje Jans – g. Pieternelletje Jans

317 20 jan 1638 Adriaen Jansen – Jan Adriaenssen en Maetje Jans – g. Prijntje Joris

318 30 jan 1638 Crijntje Pieterse Ollebrantsen – Pieter Olebrantssen en Leuntje Pieters – g. Crijntje Leyns

319 7 apr 1638 Leyntje Cornelisse Cleyn – Corn. Adriaenssen Cleyn en Soetje Jans – g. Maetje Adriaens

11 ged 16 apr 1636 Adriaen – Corn. Adriaenssen Cleyn en Soetje Jans

12 ged 7 apr 1638 Leyntje – Corn. Adriaenssen Cleyn en Soetje Jans

(Soetje Jans, wed van Corn.Adr.Cleijn, otr 13 aug 1651 met Jan Eeuwoutsen van Domburg-buyten)

320 27 apr 1638 Maetje Willems – Willem Claessen en Pieternelletje Willems – g. Jannetje Claes

321 7 juli 1638 Jasper Adriaenssen – Adriaen Jasperssen en Leuntje Marinis – g. Adriaentje van Lanen (Laren?)

322 18 juli 1638 Maetje Willemsen – Willem Willemssen en Leuntje Adriaens – g. Lijsbeth Laureynssen, Aernout Andriessen

323 31 aug 1638 Jan Laureynssen – Laureyns Laureynssen en Judith Joosse – g. Oort Roose, Maetje Witte, Leuntje Cornelis

324 21 nov 1638 Laureyns Janssen – Jan Leynssen en Adriaentje Laureyns – g. Laurens Jansse, Berbeltje Frans

325 13 dec 1638 Leuntje Willeboorts – Willeboort Willeboortssen Schuijtman en Jannetje Jans - g. Jannetje Willeboorts

326 14 dec 1638 Heyndric Victoors – Victor Gillissen en Maetje Jacobs – g. Adriaentje Gillis

327 16 mrt 1639 Jan Pieterssen – Pieter Joossen en Aghtje Jans – g. Samuel Adriaenssen, Cateleyntje Leyns

328 22 mei 1639 Willem Jacobsen – Jacob Jansse en Loontje Jobs – g. Catelyntje Jobs

329 10 juli 1639 Paulus Jacobsen – Jacob Pauelssen en Pryntje Joris – g. Joris Geens, Pieternelleken Heyndrix

330 28 aug 1639 Maetje Cornelissen – Cornelis Meertenssen en Louwijse Jans – g. Leuntje Meertens

331 25 okt 1639 Jannetje Jansen – Jan Adriaenssen en Maetje Jans – g. Neeltje Jans

11 ged 20 nov 1635 Maetje – Jan Adriaenssen en Maetje Jans

12 ged 20 jan 1638 Adriaen – Jan Adriaenssen en Maetje Jans

13 ged 25 okt 1639 Jannetje – Jan Adriaenssen en Maetje Jans

332 6 okt 1639 Claes van Pieternelleken Corn. – g. Jan Andriessen Heupe, Catelyntje Barens

333 7 dec 1639 Tannetje Cornelissen – Cornelis Barentssen en Pieternelletje Cornelis – g. Jan de Wagenmaker uit Zout(elande), Tannetje Crijns

334 11 jan 1640 Loontje Willeboortsen – Willeboort Willeboortssen en Jannetje Jans – g. Jannetje Willeboorts

335 8 febr 1640 Jasper Jacobsen van Laren – Jacob van Laren en Adriaentje van Laren – g. Bastiaen Janssen, Soetje van Laren

336/337 (tweelingen) 19 febr 1640 Cornelis en Leijn Pietersen – Pieter Gillissen en Leyntje Leyns – g. Leyntje Gillis

11 ged 25 nov 1637 Gillis – Pieter Gillis en Leyntje Leyns

12 ged 19 febr 1640 Cornelis – Pieter Gillissen en Leyntje Leyns

13 ged 19 febr 1640 Leyn – Pieter Gillissen en Leyntje Leyns

338 19 febr 1640 Jan Laureynsen – Laureyns Laureynssen en Judick Joosse – g. Laureyns Jansse, Grietje Joos

339 4 apr 1640 Jacob Cornelissen – Cornelis Leendertssen en Leentje Jacobs – g. Jannetje Joos

340 4 apr 1640 Adriaen Huijgens: 'als dan ooc een jongman Adriaen Huijgens'

341 15 apr 1640 Jan Cornelisse Vlamync – Cornelis Vlamync en Lijsbeth Alnijns – g. Joris Geense, Maetje Alnijns

342 3 juni 1640 Neeltje Adriaensen – Adriaen Jasperssen en Leuntje Marinis – g. Leyntje Marinis

343 3 juni 1640 Pieter Pieterse Casse – Pieter Casse en Catelyne de Vroe – g. Jan Willemssen

344 18 sept 1640 Jacob Victoors – Victor Gillissen en Maetje Jacobs – g. Jaquemijntje Jacobs

345 29 sept 1640 Leijntje Jacobsen – Jacob Janssen en Leuntje Jobs – g. Berbel Janssen

11 ged 22 nov 1637 Jan – Jacob Janssen en Leuntje Jobs

12 ged 22 mei 1639 Willem – Jacob Jansse en Loontje Jobs

13 ged 29 sept 1640 Leijntje – Jacob Janssen en Leuntje Jobs

346 29 sept 1640 Willem Willemse jr – Willem Willemssen en Leuntje Adriaens – g. Lysbeth Alnijnssen

347 14 okt 1640 Adriaen Jacobse Cleyn – Jacob Adriaenssen Cleyn en Adriaentje Jacobse – g. Tannetje Willemse

348 4 nov 1640 Pieter Pieterse de Vroe – Pieter de Vroe en Ooftjen Pieters – g. Jannetje Philips, Huybrecht Pieterssen

349 24 febr 1641 Jannetje Cornelisse Olebrantssen – Cornelis Olebrantssen en Louwyse Cornelis – g. Loontje Pieters, Gerson Florisoon

350 17 mrt 1641 Alnijn Jansen – Jan Leijnssen en Adriaentje Jans – g. Pernelletje Jans

351 17 mrt 1641 Adriaentje Willemse Cleyn – Willem Adriaenssen Cleen en Tannetje Cryns – g. Adriaentje Claes

352 21 apr 1641 Maerten Pieterse – Pieter Meertenssen en Leuntjen Heyndricx – g. Louwyse Cornelis

353 1 mei 1641 Susannetje Jansen – Jan Janssen en Susannetje Willems – g. Maatje Willems

354 19 mei 1641 Adriaen Adriaensen – Adriaen Jasperssen en Leuntje Adriaens – g. Adriaentje Jaspers

355 2 juni 1641 Willem Willemsen Claesse – Willem Claessen en Pieternelleken Cornelis – g. Maetje Jacobs

356 29 juni 1641 Joos Pieterssen – Pieter Joossen en Aeghtje Jans – g. Maetje Joos

357 7 sept 1641 Jannetje Cornelisse – Cornelis Melis en Neelje Adriaens – g. Lijsbeth Alnijns, Daniel Louwaert

358 20 nov 1641 Maetje Cornelis Barentssen – Cornelis Barentssen en Pieternelleken Cornelis – g. Jannetje Luycx

359 26 nov 1641 Jan Willeboortssen – Willeboort Willeboortssen en Jannetje Jans – g. Maetje Jan Leynssen

360 5 febr 1642 Adriaen Josiassen – Josias Salomonssen en Neeltje Claes – g. Catelyntje Geerts

11 ged 19 mrt 1636 Pieternelleken – Josias Salomons en Neeltje Claes

12 ged 18 juli 1637 Johannes – Josias Salomons en Neeltje Claes

13 ged 5 febr 1642 Adriaen – Josias Salomonssen en Neeltje Claes

361 22 juni 1642 Adriaentje Pieterse de Vroeder – Pieter de Vroeder en Aeftje Pieters – g. Catelyne Pieters

362 25 juni 1642 Susanne Jansen – Jan Janssen en Betje – g. Jannetje Luijckx

363 15 juli 1642 Pieter Bartholomeus – Bartholomeus Janssen en Neeltje Pieters – geen getuigen

364 27 juli 1642 Pieter Oliviers – Olevier Janssen en Neeltje Oleviers – g. Dirric van den A...., Mayken di Cherf

11 ged 20 febr 1628 Maijken – Olivier Janssen (de moeder wordt niet genoemd)

12 ged 18 sept 1633 Jannetje – Olivier Janssen en Neeltje Cornelis

13 ged 27 juli 1642 Pieter – Olevier Janssen en Neeltje Oleviers (zie opm bij no 285)

365 7 sept 1642 Adriaentje Willemse – Willem Claessen en Pieternelleken Cornelis – g. Jannetje Cornelis

11 ged 28 nov 1635 Cornelis – Willem Claessen en Pieternelleken Corn.

12 ged 8 apr 1637 Claes – Willem Claesse en Pieternelleken Cornelis

13 ged 27 apr 1638 Maetje – Willem Claessen en Pieternelletje Willems (zie opm bij no 285)

14 ged 2 juni 1641 Willem – Willem Claessen en Pieternelleken Cornelis

15 ged 7 sept 1642 Adriaentje – Willem Claessen en Pieternelleken Cornelis

366 21 sept 1642 Jannetje Cornelisse Vlaminc – Cornelis Vlaminc en Lijsebeth Lenijns – g. Jannetje Vlamincx, Leunis Adriaenssen, Victor Gillissen

367 11 okt 1642 Cornelis Cornelisse Meertenssen – Cornelis Meertenssen en Louwyse Cornelis – g. Abigael Florisons

368 9 nov 1642 Marinis Adriaensen – Adriaen Jasperssen en Leuntje Marinis – g. Leyntje Marinis

369 29 nov 1642 Joris Jacobssen – Jacob Pauelssen en Pryntje Joris – g. Maetje Willems

370 7 dec 1642 Cateleyntje Pieterse Casse – Pieter Pieterssen Casse en Catelijntje Gabriels – g. Jasper Adriaenssen, Louwys Huygenssen, Maetje C

11 ged 18 juli 1637 Maetje – Pieter Pieterssen en Catelyntje Gabriels

12 ged 3 juni 1640 Pieter – Pieter Casse en Catelyne de Vroe

13 ged 7 dec 1642 Cateleyntje – Pieter Pieterssen Casse en Catelijntje Gabriels

371 1 febr 1643 Jannetje Baltjens – Balthen Abelssen en Maetje Joos – g. Maetje Karels, Sent Matthijssen. Jacob Joosse

372 8 febr 1643 Jan Victoors – Victor Gillissen en Maetje Victoors – g. Lysbet Vlamincx, Adriaen Jacobssen, Willem Willemssen

373 15 febr 1643 Francyntjen Pieterse – Pieter langkarm en Magriete Pieters – g. Magriete

374 2den Paesdag 1643 Lysbeth Johannese – Johannes Paulssen en Catelyne Marinis – g. Geertje Lauwereyns, Samuel Adriaenssen

375 8 apr 1643 Jannetje Willeboortssen – Willeboort Willeboortssen en Jannetje Jans – g. Jannetje Willeboorts

376 16 mei 1643 Laureyns Janssen – Jan Leijnssen en Aerjaentje Laureyns – g. Jannetje Wilsoets

377 28 okt 1643 Jaquemyntje Jacobs – Jacob Adriaenssen en Neeltje Codde – g. Willemyntjen

378 17 nov 1643 Leyn Pieterssen – Pieter Joossen en Aeghtie Jans – g. Maetje Jans

379 24 nov 1643 Pieter Pieterse Olebrantssen – Pieter Olebrantssen en Leuntie Pieters – g. Pryntje Joris

380 10 jan 1644 Tobias Pieterse de Vroede – Pieter de Vroede en Aefte Pieters – g. Maetje Tonis

381 24 febr 1644 Jannetje Cornelisse – Cornelis Barenssen en Pernelletje Jans – g. Maetje Daniels

382 24 febr 1644 Martijntje Cornelisse – Cornelis Meertenssen en Louwyse Jans – g. Jannetje Feys

11 ged 25 mrt 1632 Martijntge - Corn. Martens (Martijntge is overleden 16 mei 1632, ca 3 mnd oud, dochterken van Cor n. Martens, nog geen 2 mnd oud)

12 ged 24 dec 1633 Jan - Cor n. Maertenssen en Lowyse Jans

13 ged 23 dec 1634 Cornelis - Cor n. Maertenssen en Louwyse Jans

14 ged 23 febr 1636 Lauerijntje - Cor n. Meertenssen en Lowijse Jans

15 ged 5 dec 1637 Cornelis - Cornelis Maertenssen en Louwijse Cornelis (zie opm bij no 285)

16 ged 28 aug 1639 Maetje - Cornelis Meertenssen en Louwijse Jans

17 ged 24 febr 1641 Jannetje - Cornelis Olebrantssen en Louwijse Cornelis

18 ged 11 okt 1642 Cornelis - Cornelis Meertenssen en Louwyse Cornelis

19 ged 24 febr 1644 Martijntje - Cornelis Meertenssen en Louwyse Jans

1(10) Cornelia - overeenkomstig een weesakte van 7 febr 1657 hadden Cornelis en Louyse nog een dochter 'Cornelia'

Opm.: Ondanks de verschillende benamingen, betreft het hetzelfde ouderpaar. (bron: K.P. de Bree in 'Van Zeeuwse Stam', nr 132, mrt 2006)

383 15 mrt 1644 Cornelis Cornelisse Melis – Cornelis Melis en Neelje Adriaens – g. Barent Pieterssen, Willem Willemssen, Catelyntje Jans

384 21 mrt 1644 Proontje Francois Harync – Francois Harync en Lysbeth Weddeij – g. Gillis Harync, Proontje Sonijens

385 17 apr 1644 Jannetje Adriaenssen Bogaert – Adriaen Pieterssen Bogaert en Leuntje Meertens – g. Willeboort dHeere, Jannetje Pieter Bogaert

386 7 aug 1644 Jannetje Willemssen – Willem Willemssen en Leuntje Adriaens – g. Alnijn Janssen, Neelje Adriaens

387 13 juli 1644 Jan Jacobse Lormis – Jacob Lormis en Piertje – g. Abraham Maertenssen …., Marcus Pieterssen, Neelje Adriaens, Vijntje Stevens

388 2 nov 1644 Joos Adriaenssen – Adriaen Jossen en Leyntje Gillis – g. Maetje Joos, Jan Adriaenssen

389 23 nov 1644 Maetie Jansen – Jan Janssen en Susannetje Willems – g. Maetie Geens, Josyntje van Male

390 6 dec 1644 David Adriaensen – Adriaen Marinissen en Neeltje Davits – g. Leendert Wisse, Mechelijntje Davits

391 14 dec 1644 Cornelia Willeboortssen – Willeboort Willeboortssen en Jannetje Jans – g. Jan Cornelis, Leuntie Cornelis

392 27 dec 1644 Marinis Johannes – Johannes Pauelssen en Maetie Marinis – g. Maetje Jans

11 ged 2e paasdag 1643 – Lysbeth – Johannes Paulssen en Catelyne Marinis

12 ged 27 dec 1644 Marinis – Johannes Pauelssen en Maetie Marinis

393 4 jan 1645 Tannetje Victoors – Victor Gillis en Maetie Jacobs – g. Maetje Pieters

394 22 jan 1645 Jacob Stoffels – Stoffel Joris en Jakemyntje Jacobs – g. Prijntje Joris

395 8 febr 1645 Pieter Huygens – Huyge Adriaens en Willemyntje Jacobs – g. Pieter Huyge, Adriaentje Adriaens

396 12 mrt 1645 Maetje Cornelis Vlamincx – Cornelis Vlamincx en Lysebeth Alnijns – g. Willemyntje Jans, Jan Janssen

397 5 apr 1645 Cornelis Jacobse Cleyn – Jacob Adriaenssen Cleyn en Adriaentje Claes – g. Soete Jans

11 ged 14 okt 1640 Adriaen – Jacob Adriaenssen Cleyn en Adriaentje Jacobse (zie opm bij no 285)

12 ged 5 apr 1645 Cornelis – Jacob Adriaenssen Cleyn en Adriaentje Claes

398 26 apr 1645 Neeltje Willemse – Willem Adriaenssen Cleyn en Tannetje Crijns – g. Paschijntie Crijns

11 ged 21 sept 1633 Adriaen – Willem Adriaenssen en Tannetje Cryns

12 ged 6 nov 1635 Leyntje – Willem Cleyn en Tannetje Cryns

13 ged 25 okt 1637 Maetje – Willem Adriaenssen Cleyn en Tannetje Crijns

14 ged 17 mrt 1641 Adriaentje – Willem Adriaenssen Cleen en Tannetje Cryns

15 ged 26 apr 1645 Neeltje – Willem Adriaenssen Cleyn en Tannetje Crijns

399 17 mei 1645 Leijntje Pieterse – Pieter Heyndricxssen en Leuntje Cornelis – g. Maetje Heyndricx

11 ged 24 sept 1634 Marinis – Pieter Heyndrickse en Neeltje Marinis

12 ged 8 juli 1637 Madaleentje – Pieter Heyndrickse en Neeltje Marinis

13 ged 17 mei 1645 Leijntje – Pieter Heyndricxssen en Leuntje Cornelis

400 27 sept 1645 Jannetje Willeboorts dHeere – Willeboort dHeere en Maetje Jans – g. Jannetje Feys, Geert Pieterssen Roose

401 1 nov 1645 Jan Oortse Roose – Oort Roose en Catelyne Geerts – g. Judith Joosse

402 8 nov 1645 Neeltje Janssen – Jan Janssen en Neeltje Pieters – geen getuigen

403 19 febr 1646 Neeltje Jansen – Jan Adriaenssen en Leuntje Antonis – g. Gooltje Adriaens

404 27 febr 1646 Maetje Willeboorts – Willeboort Willeboortssen en Jannetje Jans – g. Soetje Cornelis

405 22 apr 1646 Leyntje Janssen – Jan Leynssen en Adriaentje Laureyns – g. Maetje Geerts

11 ged 12 sept 1627 Gillis – Jan Leynssen

12 ged 27 febr 1636 Leyn – Jan Leynssen en Maetje Laureyns

13 ged 21 nov 1638 Laureyns – Jan Leynssen en Adriaentje Laureyns

14 ged 17 mrt 1641 Alnijn – Jan Leijnssen en Adriaentje Jans (zie opm bij no 280)

15 ged 16 mei 1643 Laureyns – Jan Leijnssen en Aerjaentje Laureyns

16 ged 22 apr 1646 Leyntje – Jan Leynssen en Adriaentje Laureyns

406 9 mei 1646 Willem Huijgens – Huijge Adriaens en Willemyntje Jacobs – g. Crijntje Leyns, Cornelis Willems Cops

407 8 juli 1646 Lysebeth Pieters – Pieter Andriessen en Grijtje Cornelis – g. Cornelis Wilsoets, Maetie Heyndricx

408 11 juli 1646 Geertje Pieterse – Pieter Dirricxssen en Catelyntje Antonis – g. Janneke Feys, Laureyns …., Tannetje Mellijns

409/410 18 aug 1646 (tweelingen) Adriaen en Neeltje Willemse – Willem Willemssen en Leuntje Adriaens – g. Willemijntje Adriaens, Jannetje Adriaens, Bartolomeus Janssen, Gillis Gillisse

11 ged 26 febr 1637 Leendert – Willem Willemssen en Leuntje Adriaens

12 ged 18 juli 1638 Maetje – Willem Willemssen en Leuntje Adriaens

13 ged 29 sept 1640 Willem – Willem Willemssen en Leuntje Adriaens

14 ged 7 aug 1644 Jannetje – Willem Willemssen en Leuntje Adriaens

15 ged 18 aug 1646 Adriaen – Willem Willemssen en Leuntje Adriaens

16 ged 18 aug 1646 Neeltje – Willem Willemssen en Leuntje Adriaens

411 28 aug 1646 Maerten Cornelisse – Cornelis Meertenssen en Leijntje Jacobs – g. Jannetje Feys

412 14 okt 1646 Cornelis Pieterse – Pieter Joossen en Aeghtje Jans – g. Neeltje Jans

413 21 okt 1646 Jan Adriaensen Doense – Adriaen Jan Doenssen en Pieternelleken Adriaens – g. Adriaentje Cornelis

414 28 okt 1646 Michiel Andriesse – Andries Michielssen en Pieternelleken Pieters – g. Mechelyntje Michiels

415 9 dec 1646 Jan Cornelisse Vlaminc – Cornelis Vlaminc en Lysbeth Alnijnssen – g. Jan Alnijnssen, Prijntje Joris

416 16 dec 1646 Johannes Janse Simoenssen – Jan Simoenssen de jonge en Neeltje Pieters – g. Jannetje Jans

417 23 dec 1646 Joris Stoffels – Stoffel Jorissen en Jaquemijntje Jacobs – g. Maria van Laren, Jooris Geens

418 19 jan 1647 Leyntje Victors – Victor Gillissen en Maetje Jacobs – g. Piertje Jacobs, Abraham Jacobssen, Jan Claessen

419 10 febr 1647 Cornelis Janse Wilsoets – Jan Cornelissen Wilsoets en Maetje Adriaens – g. Jannetje Wilsoets

420 13 febr 1647 Joos Jacobssen – Jacob Joossen en Tannetje Laus – g. Laus Adriaenssen, Cornelis Pieterssen, Willem Laureynssen, Huybrecht Jacobssen

421 31 mrt 1647 Seger Cornelisse – Cornelis Melis en Neelje Adriaens – g. Gooltje Adriaens, Witte Gillis

422 10 apr 1647 Leuntje Adriaens – Adriaen Jasperssen en Leuntje Adriaens – g. Leyntje Marinis

11 ged 14 sept 1614 Jasperyncke – Adriaen Jaspersen (de moeder niet vermeld)

12 ged 27 sept 1615 Leyntie – Adr. Jasperssen

13 ged 16 okt 1616 Jasper – Adriaen Jasperssen

Uit de doopgetuigen valt op te maken dat Jasper Jansen Dyckgrave en Maeyken de ouders zijn van Adriaen Jaspersen. Adriaenken (zie bij 27 sept 1615) is een dochter van hen.

14 ged 20 jan 1619 Leynken – Adr. Jaspaerssen

15 ged 24 apr 1622 Adrianeken – Adriaen Jaspaerssen

16 Op 22 juni 1630 is overleden een ongedoopt kindje van Adriaen Jaspers

17 ged 15 aug 1632 Jasperijne – Adriaen Jaspers

18 ged 5 apr 1634 Willem – Adriaen Jasperssen en Leuntje Marinis

19 ged 4 dec 1635 Jannetje – Adriaen Jasperssen en Leuntje Adriaens (zie opm bij no 285)

1(10) ged 11 mrt 1637 Jasper Adriaen Jasperssen en Leuntje Marinis

1(11) ged 7 juli 1638 Jasper – Adriaen Jasperssen en Leuntje Marinis

1(12) ged 3 juni 1640 Neeltje – Adriaen Jaspersen en Leuntje Marinis

1(13) ged 19 mei 1641 Adriaen – Adriaen Jasperssen en Leuntje Adriaens

1(14) ged 9 nov 1642 Marinis – Adriaen Jasperssen en Leuntje Marinis

1(15) ged 10 apr 1647 Leuntje – Adriaen Jasperssen en Leuntje Adriaens

423 23 apr 1647 Marinus Adriaenssen – Adriaen Marinissen en Neeltje Davidts – g. Neeltje Marinus, Willem Marinissen

424 22 mei 1647 Joris Jansen – Jan Jorissen en Leuntje Adriaens – g. Jooris Geens, Cornelis Heyndricx, Susannetje Willems

425 3 aug 1647 Pieter Jacobsen – Jacob Pauelssen en Prijntje Jooris – g. Maetje Leyns

11 ged 10 juli 1639 Paulus – Jacob Pauelssen en Pryntje Joris

12 ged 29 nov 1642 Joris – Jacob Pauelssen en Pryntje Joris

13 ged 3 aug 1647 Pieter – Jacob Pauelssen en Prijntje Jooris

(zie bij 27 dec 1671: Prijntje Joris Geers, wed: van Jacob Pauwelsen)

426 25 aug 1647 Marinis Cornelissen – Corn. Marinissen en Mechelijntje Michiels – g. Loontjen Adriaens

427 24 sept 1647 Maetje Adriaense – Adriaen Josse en Leijntje Gillis – g. Adriaentje Gillis, Frans Lievenssen, Pieter Pieterssen

428 29 sept 1647 Johannes Jansen Camper – Jan Camper en Cathelijntje Vermeulens – g. Willem Salomoenssen, Victor Gillissen, Jaquemyntje Vermeulens, Saertje Susers

429 12 okt 1647 Maerten Willeboorts – Willeboort Meertens en Maetje Jans – g. Neeltje Jans, Adriaen Boogaert

430 10 nov 1647 Laureyns Laureynsssen – Laureyns Laureynssen en Judith Joossen – g. Balthen Abelssen, Maetje Frans

431 8 dec 1647 Jacob Cornelissen – Cornelis Meertenssen en Leyntje Jacobs – g. Loontje Meertens, Jacob Adriaenssen

432 25 jan 1648 Jannetje Jan Sandersen – Jan Sanderssen de jonge en Neeltje Pieters – g. Jannetje Jooris, Martyntje Pieters

433 11 febr 1648 Adriaentje Pieters – Pieter Ollebrantssen en Loontje Pieters – g. Hans Grimonpre, Josyna Bataelje

11 ged 26 jan 1622 Luenken – Pieter Olibrant (de moeder wordt niet vermeld)

12 ged 3 jan 1624 Olibrant – Pieter Olibrants en Leunken (de moeder wordt niet vermeld)

Leunken, de vrouw van Pieter wordt genoemd 24 jan 1624. Pieter Maertense Ollebrants en Leunken Hendrickx (Loontje van Pieter) hebben ook in Biggekerke gewoond. Daar zijn gedoopt: Maijken, 8 mrt 1626; Martijntge, 28 jan 1629 en Hendrick, 12 okt 1631 (bron: Van Zeeuwse Stam, nr 132, maart 2006, K.P. de Bree).

16 ged 10 dec 1634 Pieter – Pieter Maertenssen en Leuntje Heyndrix

17 ged 30 jan 1638 Crijntje – Pieter Olebrantssen en Leuntje Pieters

18 ged 21 apr 1641 Maerten – Pieter Meertenssen en Leuntjen Heyndricx

19 ged 24 nov 1643 Pieter – Pieter Olebrantssen en Leuntie Pieters

1(10) ged 11 febr 1648 Adriaentje – Pieter Ollebrantssen en Loontje Pieters

434 4 mrt 1648 Willemijntje Adriaensen Doense – Adriaen Jan Doenssen en Pernelleken Cornelis – g. Maetje Feys

435 22 apr 1648 Maetje Willeboorts – Willeboort Willeboortssen en Jannetje Jans – g. Jan Alnijnssen, Catelijntje Jans

436 22 apr 1648 Pieter Huijge – Huijge Adriaens en Willemijntje Jacobs – g. Pieter Huijge, Jannetje Jacobs

437 26 apr 1648 Adriaen Jansen Brasem – Jan Adriaenssen Braem en Loontje Antonis – g. Prijntje Heyndricx, Witte Gillis

438 7 juli 1648 Daniel Pieterse de Vroe – Pieter de Vroe en Aeftje Pieters – g. Daniel de Vroe, Maetje Jans

11 ged 4 nov 1640 Pieter – Pieter de Vroe en Aeftjen Pieters

12 ged 22 juni 1642 Adriaentje – Pieter de Vroeder en Aeftje Pieters

13 ged 10 jan 1644 Tobias – Pieter de Vroede en Aefte Pieters

14 ged 7 juli 1648 Daniel – Pieter de Vroe en Aeftje Pieters

439 5 juli 1648 Jan Jansen Wilsoets – Jan Cornelisse Wilsoets en Maetje Adriaens – g. Cornelis Wilsoets, Loontje Ollebrants

11 ged 10 febr 1647 Cornelis – Jan Cornelissen Wilsoets en Maetje Adriaens

12 ged 5 juli 1648 Jan – Jan Cornelisse Wilsoets en Maetje Adriaens

440 1 aug 1648 Jannetje Simoenssen – Simoen Cornelissen en Leyntje Jans – g. Huijbrecht Adriaenssen

441 26 aug 1648 Jannetje Pieters Witte – Pieter Witte en Grijtje Cornelis – g. Maetje Cornelis

442 21 nov 1648 Adriaentje Victors – Victor Gillissen en Maetje Jacobs – g. Adriaentje Salomons, Jacob ….

11 ged 14 dec 1638 Heyndric – Victor Gillissen en Maetje Jacobs

12 ged 18 sept 1640 Jacob – Victor Gillissen en Maetje Jacobs

13 ged 8 febr 1643 Jan – Victor Gillissen en Maetje Victoors (zie opm bij no 285)

14 ged 4 jan 1645 Tannetje – Victor Gillis en Maetie Jacobs

15 ged 19 jan 1647 Leyntje – Victor Gillissen en Maetje Jacobs

16 ged 21 nov 1648 Adriaentje – Victor Gillissen en Maetje Jacobs

443 4 dec 1648 Laureyns Laureynssen – Laureyns Laureynssen en Judith Joosse – g. Aeghte Heyndricx

11 ged 31 aug 1638 Jan – Laureyns Laureynssen en Judith Joosse

12 ged 19 febr 1640 Jan – Laureyns Laureynssen en Judick Joosse

13 ged 10 nov 1647 Laureyns – Laureyns Laureynssen en Judith Joossen

14 ged 4 dec 1648 Laureyns – Laureyns Laureynssen en Judith Joosse

444 16 dec 1648 Leijntje Jansen – Jan Janssen en Susannetje Willems – g. Jannetje Aernouts

11 ged 1 mei 1641 Susannetje – Jan Janssen en Susannetje Willems

12 ged 23 nov 1644 Maetje – Jan Janssen en Susannetje Willems

13 ged 16 dec 1648 Leijntje – Jan Janssen en Susannetje Willems

445 7 febr 1649 Abraham Antonisse de Groot – Antoni de Groot en Martijntje van de Polder – g. Sacarias van de Polder

446 10 febr 1649 Willemijntje Janse – Jan Willemse en Eva Abrahams – g. Barbel Willems

447 17 febr 1649 Olebrant Jansen – Jan Janse Simoenssen de jonge en Neeltje Pieters – g. Loontje Heyndricx

448 6 febr 1649 Michiel Cornelissen – Cornelis Marinissen en Mechelijntje Mechiels – g. Pieternelle Pieters

449 14 mrt 1649 Jacob Adriaenssen Doenssen – Adriaen Jan Doenssen en Pieternelleken Jan Doense – g. Soetje Corn. Cleyns, Jacob Adriaenssen Cleyn

450 mei 1649 Laus Jacobsen – Jacob Joossen en Tannetje Laus – g. Jan Gerretssen, Jannetje Laus, Maetje Laus, Claertje Simoens

451 mei 1649 Susannetje Jansen – Jan Jorissen en Loontje Adriaens – g. Susannetje Joris

452 25 mei 1649 Willemijntje Cornelissen – Cornelis Meertenssen en Leentje Jacobs – g. Willemijntje Adriaens

453 25 juli 1649 Dina Adriaensen – Adriaen Marinissen en Neeltje Davits – g. Digne Michiels

454 24 okt 1649 Jan Willems – Willem Janssen en Maetje Jans (Wilsoets) – g. Cornelis Wilsoets

455 31 okt 1649 Perijntje Jansen Braem – Jan Adriaensen Braem en Leuntje Antonis – g. Barent Pieterssen, Jannetje Adriaens

11 ged 19 febr 1646 Neeltje – Jan Adriaenssen en Leuntje Antonis

12 ged 26 apr 1648 Adriaen – Jan Adriaenssen Braem en Loontje Antonis

13 ged 31 okt 1649 Perijntje – Jan Adriaensen Braem en Loontje Antonis

Leuntje Antonis huwde later met Ollebrant Adriaens, zie bij 9 febr 1670.

456 31 okt 1649 Adriaen Simoenssen – Simoen Cornelissen en Leyntje Jans – g. Adriaentie Cornelis, Pieter Cornelissen

11 ged 1 aug 1648 Jannetje – Simoen Cornelissen en Leyntje Jans

12 ged 31 okt 1649 Adriaen – Simoen Cornelissen en Leyntje Jans

457 28 nov 1649 Susannetje Stoffels – Stoffel Joris en Jaquemijntje Stoffels – g. Susannetje Joris, Abraham Marcus

458 16 jan 1650 Maetje Cornelissen Vlaminc – Cornelis Vlaminc en Lysebeth Alnijns – g. Jacob Alnijnssen, Willemijntje Jans

459 13 mrt 1650 Adriaen Huyge – Huyge Adriaens en Willemijntje Huyge – g. Jasperijntje Adriaens

460 10 apr 1650 Willem Janse Campe – Jan Campe en Catelyne Campe – g. Philibert ….., Pernelle Somers, Grijtje Vermeules

11 ged 29 sept 1647 Johannes – Jan Camper en Cathelijntje Vermeulens

12 ged 10 apr 1650 Willem – Jan Campe en Catelyne Campe (zie opm bij no 285)

461 18 apr 1650 Johannes Cornelissen – Cornelis Marinissen en Meggelijntje Michiels – g. Louwyse Florisons

462 1 mei 1650 Heyndric Pieterssen – Pieter Joossen en Aeghtje Jans – g. Heyndric Janssen, Judick Joossen

463 1 mei 1650 Ollebrant Jan Simoenssen – Jan Simoenssen de jonge en Neeltje Pieters – g. Loontje Olebrants (zie bij 7 mrt 1660)

464 15 mei 1650 Gillis Leynssen – Leyn Leynsssen en Neeltje Pauels – g. Agnietie Gillis

465 22 mei 1650 Neeltje Jansen – Jan Jorissen en Loontje Adriaens – g. Adriaen Jan Doenssen, Jannetje Willeboorts

466 3 juli 1650 Pieternelleken Adriaens Doense – Adriaen Jan Doensen en Pieternelleken Corn. – g. Maetje Adriaens

467 24 juli 1650 Adriaentje Jansen – Jan Hanssen en Tannetje Abrahams van Vere – g. Zacharias van Polder, Jan Jorisse, Neeltje Jans

468 1 aug 1650 Abraham Jansen – Jan Willemssen en Eva Janssen – g. Aeghtje Jan Willeboorts, Jannetje Willems

469 21 aug 1650 Jan Willeboorts Heere – Willeboort Heere en Maetje Jans – g. Jannetje Feys

470 17 sept 1650 Matthys Cornelisse Melis – Cornelis Melis en Neelje Adriaens – g. Maeljaert Adriaenssen, Loontje Tonis

471 12 okt 1650 Jaquemijntje Willeboortse – Willeboort Willeboortssen en Jannetje Jans – g. Jan Jorissen, Soetje Jans

472 6 nov 1650 Gillis Cornelissen – Cornelis Barentssen en Neeltje Gillis – g. Maetje Gillis

11 ged 30 dec 1637 Barent – Corn. Barentssen en Pieternelletje Jans

12 ged 7 dec 1639 Tannetje – Cornelis Barentssen en Pieternelletje Cornelis (zie opm bij no 285)

13 ged 20 nov 1641 Maetje – Cornelis Barentssen en Pieternelleken Cornelis

14 ged 24 febr 1644 Jannetje – Cornelis Barenssen en Pieternelletje Jans

15 ged 6 nov 1650 Gillis – Cornelis Barentssen en Neeltje Gillis

473 7 dec 1650 Lysebeth Antonisse de Groote – Antoni de Groote en Jannetje Pieters – g. Jan Lambreghtssen

11 ged 7 febr 1649 Abraham – Antoni de Groot en Martijntje van de Polder

12 ged 7 dec 1650 Lysebeth – Antoni de Groote en Jannetje Pieters

474 10 apr 1651 Maerten Cornelisse – Cornelis Maertenssen en Leentje Jacobs – g. Catelyne Jacobs

475 20 aug 1651 Catelyntje Pieters – Pieter Pietersse Schout en Maetje Frans – g. Leunis Frans, Geertje Frans

476 30 aug 1651 Jannetje Cornelis – Cornelis Marinissen en Mechelyntje Michiels – g. Pieternelletje Pieters

477 22 okt 1651 Levijntje Jacobse – Jacob Joosse en Tannetje Laus – g. Adriaen Laus, Levijntje Joos, Christijntje Zanders

478 19 nov 1651 Johannes Geeraerts Wisse – Geeraert Johannes Wisse en Jannetje Pieters Boogaerts – g. Catelyntje Johannes Wisse

479 31 dec 1651 Matthijs Cornelisse Melis – Cornelis Melis en Neelje Adriaens – g. Jan Braem, Jannetje Adriaens

11 ged 3 juni 1635 Grietje – Corn. Melis en Neele Adriaens

12 ged 13 aug 1636 Melis – Corn. Melis en Neele Corn. (zie opm bij no 280)

13 ged 13 sept 1637 Melis – Cornelis Melis en Neelje Adriaens

14 ged 7 sept 1641 Jannetje – Cornelis Melis en Neelje Adriaens

15 ged 15 mrt 1644 Cornelis – Cornelis Melis en Neelje Adriaens

16 ged 31 mrt 1647 Seger – Cornelis Melis en Neelje Adriaens

17 ged 31 dec 1651 Matthijs – Cornelis Melis en Neelje Adriaens

480 28 apr 1652 Maetje Adriaenssen Doenssen – Adriaen Jan Doenssen en Pieternelleken Corn. – g. Leuntje Jans

481 1 mei 1652 Maetje Stoffels – Stoffel Joris en Jaquemyntie Jacobs – g. Pieter Joris, Jacob Alnijnssen, Adriaentje Salomons

482 21 aug 1652 Maetje Pieterse de Witte – Pieter Andriessen de Witte en Grietje Pieters – g. Aeghtje Simon Schotte

483 31 aug 1652 Paulus Leijnssen – Leijn Leijnssen en Neeltje Paulus – geen getuigen

11 ged 15 mei 1650 Gillis – Leyn Leynssen en Neeltje Pauels

12 ged 31 aug 1652 Paulus – Leijn Leijnssen en Neeltje Paulus

484 8 sept 1652 Mari Jansen – Jan Willemssen en Eva Abrahams – g. Geert Leynssen, Corn. Abrahams, Maria van Laren, Eva Jans

485 22 sept 1652 Jannetje Cornelissen – Corn. Marinissen en Mechelijntje Michiels – g. …. Michielssen, Martijntje Laureyns

486 25 sept 1652 Abraham Janssen – Jan Hanssen Maes en Tannetje Abrahams – g. Jan de Pachter, Soetje Everdeys

487 3 nov 1652 Gillis Adriaenssen – Adriaen Jossen en Leijntje Gillis – g. Aeghtie Joos

11 ged 2 nov 1644 Joos – Adriaen Jossen en Leyntje Gillis

12 ged 24 sept 1647 Maetje – Adriaen Josse en Leijntje Gillis

13 ged 3 nov 1652 Gillis Adriaen Jossen en Leijntje Gillis

488 19 nov 1652 Jaquemyntie Huygens – Huyge Adriaens en Willemyntje Jacobs – g. Neeltje Willems

489 23 febr 1653 Cornelia Heyndricx – Heyndric Pieterssen en Dingentje Cornelis – g. Lysbeth Laureyns, Huybrecht Cornelissen, Jan Willemse

490 26 febr 1653 Jacob Pieterse – Pieter Jossen (de Voogt) en Aeghtje Jans – g. Jannetje Jans, Jacob Joossen

11 ged 16 mrt 1639 Jan – Pieter Joossen en Aghtje Jans

12 ged 29 juni 1641 Joos – Pieter Joossen en Aeghtje Jans

13 ged 17 nov 1643 Leyn – Pieter Joossen en Aeghtie Jans

14 ged 14 okt 1646 Cornelis – Pieter Joossen en Aeghtje Jans

15 ged 1 mei 1650 Heyndric – Pieter Joossen en Aeghtje Jans

16 ged 26 febr 1653 Jacob – Pieter Jossen en Aeghtje Jans

(zie bij no 692,10 mrt 1669: Aegje Jans, wed van Pieter Joosen de Voogt)

491 27 apr 1653 Willemynken Geerts – Geert Roelantsen en Barbel Isaacs – g. Isaac Gillissen, Maijken Isaacs

492 15 juni 1653 NN – Cornelis Adriaensen Vlaminck – g. Pieternelleken Adriaens

493 27 juli 1653 Flooris Willems – Willem Leinsen en Janneken Engels – g. Jaquemyntien Flooris

XXX Namen der personen gedoopt in de kercke van Melis- en Marykerck. Beginnende van het begin af des dienstes van Abrahammes Migrodius ofte den jare 1653 (en ijndigende in dit boek 17 febr 1709)

493 (dezelfde als hiervoor) 27 juli 1653 Floris Willems – Willem Leijnssen en Janneken Engels – g. Jacomijnken Floris

494/495 1 okt 1653 (tweelingen) Neeltjen en Maetjen Adriaens – Adriaen Marijnissen en Neeltje Davidts – g. Jonas Adriaensen, Cornelis Jansen Quartier, Luentje Cornelis, Maetje Davids

11 ged 6 dec 1644 David – Adriaen Marinissen en Neeltje Davids

12 ged 23 apr 1647 Marinus – Adriaen Marinissen en Neeltje Davids

13 ged 25 juli 1649 Dina – Adriaen Marinissen en Neeltje Davits

14 ged 1 okt 1653 Neeltjen – Adriaen Marijnissen en Neeltje Davidts

15 ged 1 okt 1653 Maetjen – Adriaen Marijnissen en Neeltje Davidts

496 19 okt 1653 Catelyntgen Willeboorts – Willeboort Maertensen Heren en Maetje Jans – g. Aechje Jans huijsvrouw van Pieter Joosen

497 19 okt 1653 Jacob Jacobse Masiers – Jacob Masiers en Luentje Luenis – g. Christijntje Masiers

498 19 nov 1653 Janneken Cornelissen Heere – Cornelis Maertensen Heere en Leijntje Jacobs – g. Maetje Jans huijsvr van Willeboort de Heere

499 19 nov 1653 Janneken Janse de Pachter – Jan de Pachter en Maetje Jans – g. Jan Hansen, Jacob Pauls, Neeltje Jans

500 14 dec 1653 Arjaen Ollebrantsse – Ollebrant Arjaens en Aryaentje Aryaens – g. Martijntje Arjaens

501 18 jan 1654 Pieter Andriesse – Andries Machielsen en Pieternelleken Pieters – g. Grietje Pieters

502 11 febr 1654 Machiel Pietersen – Pieter Grijson en Hester Hoeveyn – g. Mattheus Hoeveyn, Anna Grijson

503 10 mei 1654 Jacob Huyge – Hugo Aryaens en Willemijntje Jacobs – g. Pieter Joorissen, Willemijntje Pieters

504 17 mei 1654 Maetje Arjaens Doensen – Arjaen Doensen en Pieternelleken Cornelis – g. Leijntje Jacobs

11 ged 21 okt 1646 Jan – Adriaen Jan Doenssen en Pieternelleken Adriaens (zie opm bij no 285)

12 ged 4 mrt 1648 Willemijntje – Adriaen Jan Doensen en Pernelleken Cornelis

13 ged 14 mrt 1649 Jacob – Adriaen Jan Doenssen en Pieternelleken Jan Doense (zie opm bij no 285, maar in dit geval krijgt de vrouw de achternaam van haar man)

14 ged 3 juli 1650 Pieternelleken – Adriaen Jan Doensen en Pieternelleken Corn.

15 ged 28 apr 1652 Maetje – Adriaen Jan Doenssen en Pieternelleken Corn.

16 ged 17 mei 1654 Maetje – Arjaen Doensen en Pieternelleken Cornelis

505 14 juni 1654 Maria Aryaens Boogaert – Aryaen Boogaert en Luentje Maertenssen Heere – g. Johannes Oostdijck, Adriaen Pauwelsen, Luentje Luenis

506 12 juli 1654 Jan Jacobsen – Jacob Joossen en Tanneken Laus – g. Leyntje Wilhems

507 29 juli 1654 Aryaentje Aryaens – Aryaen Jansen en Elysebeth Cornelis – g. Janneken Luycks

508 2 aug 1654 Abraham Stoffels – Stoffel Joorissen en Jacomijnken Jacobs – g. Maerten Adelmont, Catharina van Ravesteijn

509 20 sept 1654 Hubrecht Jacobsen – Jacob Jacobsen en Janneken Stoffels – g. Stoffel Huijbrechts, Catelyntje Jacobs

510 15 nov 1654 Janneken Simons van Duijno – Simon van Duijno – g. de Hr Johan Luijcks, Johannes Wils, Jacob Alnijnsen, Leijntje Arjaens

511 15 nov 1654 Andries Pieterse de Witte – Pieter de Witte en Grietje Cornelissen Wilsoets – g. Janneken Wilsoets

512 13 dec 1654 Pieter Hendrickse Hollebrants – Hendrick Pieters Hollebrants en Dina Cornelis – g. Salomon Josias, Martijntje Pieters

513/514 3 jan 1655 (tweelingen) Catelijntje en Francois Geldof – Francois Geldof en Catelijntje Rogiersen – g. Janneken Wilsoets, Tanneken Jansen Geldof

515 13 jan 1655 Fransintje Willems – Willem Leijnsen en Jacomijnken Engels – g. Laures Leijnsen, Fransintje Laures

516 27 jan 1655 Susanneken Jansen – Jan Joorissen en Luentje Arjaens – g. Witte Gillissen, Jan Sison, Stoffel Joorissen, Willemijntje Cornelis

11 ged 22 mei 1647 Joris – Jan Jorissen en Leuntje Adriaens

12 ged mei 1649 Susannetje – Jan Jorissen en Loontje Adriaens

13 ged 22 mei 1650 Neeltje – Jan Jorissen en Loontje Adriaens

14 ged 27 jan 1655 Susanneken – Jan Joorissen en Luentje Arjaens

517 3 febr 1655 Luenis Jacobsen Masiers – Jacob Jacobsen Masiers en Luentje Luenis – g. Haelewijn Jansen, Aryaentje Jacobs

518 14 febr 1655 Aryaen Ollebrantsen – Ollebrant Aryaensen en Aryaentje Aryaens – g. Martijntje Aryaens,

519 7 mrt 1655 Syntje Jansen – Jan Willemsen en Eva Adams – g. Jacob Laurissen, Willemijntje Wilhems

520 4 apr 1655 Pieter Pieterse Grijson – Pieter Grijson en Esther Hoeveyn – g. Anthonij Grijson, Proentje Sonicx

521 18 apr 1655 Jacobus Janse Meganck – Jan Janse Meganck en Catelijntje Jacobs – g. Jacob Jacobsen, Anthonij Jansen Meganck, Catharina van Ravesteyn

522 18 apr 1655 Aryaentje Cornelisse Vlamijnck – Cornelis Vlamijnck en Lysebeth Alnijns – g. Jan Alewijnsen, Janneken Boogaerts, Janneken Uijterschout

523 28 apr 1655 Neeltje Cornelissen Here – Cornelis Maertensen Here en Leijntje Jacobs – g. Maetje Jonas

524 25 mei 1655 Marinis Cornelissen – Cornelis Marinissen en Machelijntje Machiels – g. Jasprijntje Aryaens

525 13 juni 1655 Geertje Geertse – Geert Roelants (de vader was overleden) en Berbel Isaacks – g. Luenis Roelants, Berbel Janssen Wouters

526 4 juli 1655 Neeltje Jansen Simonsen – Jan Jansen Simonsen en Janneken Jans – g. Prijntje Jans

527 25 juli 1655 Willeboort Willeboortssen (jr.) – Willeboort Willeboortssen en Janneken Jans – g. Jacomijnken Willeboorts

528 15 sept 1655 Aryaentje Jansen Maes – Jan Hansen Maes en Janneken Abrahams van de Velde – g. Neeltje Jans

529 17 febr 1656 Frans Lievens – Lieven Fransen en Magdeleentje Teerlijnks – g. Mattheus Teerlijnck, Geertje Laurens

530 20 febr 1656 Jan Janse de Pachter – Jan de Pachter en Maetje Jans – g. Alewijn Jansen, Aryaen Cornelis Melis, Susanneken Jansen Pachter

531 30 apr 1656 Francijntje Frans – Frans Jansen Marrè en Janneken Goosen – g. Cornelis Melis, Jacomynken Andries Bakelant

532 28 mei 1656 Neeltje Salomonsen – Salomon Josias en Pieternelleken Jans – g. Jan Pietersen, Neeltje Claes, Maetje Cornelis Wilsoets

533 30 juli 1656 Gillis Adriaensen Boogaert – Adriaen Pietersen Boogaert en Luentje Maertensen Heere – g. Janneken Gillis

534 27 aug 1656 Laurens Willeboortse de Heere – Willeboort de Heere en Maetje Jans – g. Janneken Laurens

535 3 sept 1656 Neeltje Andriessen – Andries Machielsen en Catelijntje Samuels Velle – g. Catelijntje Coole

536 25 okt 1656 Neeltje Laurens – Laurens Marinis en Adriaentje Pieters – g. Aryaen Pietersen, Lysabetje Cornelis

537 12 nov 1656 Wilhem Jansen – Jan Wilhemsen en Eva Abrahams – g. Abrahamus Migrodius, Witte Jillissen, Aechte Cornelis

538 15 nov 1656 Marinus Cornelissen – Cornelis Marinissen en Machelijntje Machiels – g. Luentje Marinus

539 2 dec 1656 Jacob Jacobsen – Jacob Jacobsen en Janneken Stoffels – g. Maetje Wilhems

540 26 dec 1656 Wilhem Paulusse Wisse – Paulus Wisse en Maetje Wilhems – g. Pieternelleken Pieters

541 2 jan 1657 Leijntje Willems – Willem Leijnsen en Janneken Engels – g Jacomijnken Pieters

542 11 febr 1657 Susanneken Aryaense – Aryaen Pietersen en Maetje Laurens – g. Laurens Marinis, Sentijntje Claes

543 18 febr 1657 Johannes Jacobsen Masiers – Jacob Jacobsen Masiers en Luentje Luenis – g. Maetje Jans

544 3 mrt 1657 Cornelis Pieterse de Witte – Pieter de Witte en Grijtje Cornelis – g. Abraham Jansen la Mere, Neeltje Simons

11 ged 15 febr 1643 Francyntje – Pieter 'langkarm' en Magriete Pieters (zie opm bij no 285)

12 ged 8 juli 1646 Lysebeth – Pieter Andriessen en Grijtje Cornelis

13 ged 26 aug 1648 Jannetje – Pieter Witte en Grijtje Cornelis

14 ged 21 aug 1652 Maetje – Pieter Andriessen de Witte en Grietje Pieters

15 ged 15 nov 1654 Andries – Pieter de Witte en Grietje Cornelissen Wilsoets

16 ged 3 mrt 1657 Cornelis – Pieter de Witte en Grijtje Cornelis

545 4 mrt 1657 Anthonius Jansen Meganck – Jan Jansen Meganck en en Catelijntje Jacobs – g. Anthonius Jansen Meganck, Janneken Stoffels

546 12 mrt 1657 Aryaentje Aryaens Simonsen – Aryaen Jan Simonsen en Elysabeth Cornelis – g. Janneken Luycks

547 18 mrt 1657 Willem Stoffelsen – Stoffel Joorissen en Leijntje Willems Cleijn – g. Abrahamus Migrodius, Maetje Willems Cleijn

548 1 apr 1657 Maetjen Lievens – Lieven Frans en Magdeleentjen Teerlijncks – g. Tanneken Laus

549 2 apr 1657 Maetje Huygens – Hugo Adriaens en Willemijntje Jacobs – g. Jasprijntje Aryaens

550 18 apr 1657 Pieter Pieterse Gryson – Pieter Gryson en Esther Houvijn – g. Magdeleentje Sonijens

551 16 sept 1657 Jan Jansen Simonsen – Jan Jans Simonsen en Janneken Jans – g. Jasper Brachenie, Leijntje Jans

552 31 okt 1657 Andriesjen Jansen Maes – Jan Hansen Maes en Tanneken Abrahams van de Velde – g. Oort Roose, Maetje Jans Huijsv: van Jan de Pachter

553 4 nov 1657 Cornelis Aryaensen – Aryaen Cornelissen en Neeltje Jacobs – Cornelis Melis, Tanneken Willems

554 4 nov 1657 Tanneken Cornelissen – Cornelis Louwijssen en Janneken Pieters Oversande, Janneken Pieters

555 11 nov 1657 Aryaentje Jacobsen – Jacob Joosen en Tanneken Laus – g. David Pieterssen, Mauris Jansen, Woutrijntje Lievens

556 25 nov 1657 Maetje Jansen de Pachter – Jan Jansen de Pachter en Maetje Jans – g. Jacob Denijs, Leijntjen Cornelis

557 27 nov 1657 Adriaen Geertsen – Geert Marinissen en Maetje Marinis – g. Leijntjen Maertensen, Soete Barents

558/559 29 dec 1657 (tweelingen) Willeboort en Cornelia Willeboortsen – Willeboort Willeboorts en Janneken Jans – g. Trijntje Cornelis, Neeltje Paulus

560 3 febr 1658 Mr Abraham de Conink, een bejaert persoon, coomende met Attestatie van der Vere, dat hij aldaer belijdenis de geloofs gedaen hadde, was aldaer stadts doctor.

561 24 febr 1658 Lauwrijntje Aryaens Boogaert – Aryaen Pietersen Boogaert en Luentje Maertensen Here – g. Dina Scotte

11 ged 17 apr 1644 Jannetje – Adriaen Pieterssen Bogaert en Leuntje Meertens

12 ged 14 juni 1654 Maria – Aryaen Boogaert en Luentje Maertenssen Heere

13 ged 30 juli 1656 Gillis – Adriaen Pietersen Boogaert en Leuntje Meertens

14 ged 24 febr 1658 Lauwrijntje – Aryaen Pietersen Boogaert en Luentje Maertensen Here

562 10 mrt 1658 Marinis Cornelisse – Cornelis Marinissen en Machelijntje Machiels – g. Marinis Pietersen, Neeltje Aryaens

563 21 apr 1658 Jan Pietersen – Pieter Jansen en Maetje Jans – g. Jan Pietersen, Maetje Jans

564 21 juli 1658 Jacob Fransen – Frans Geldof en Catelijntje Logiersen Busscher

Frans en Catelijntje hebben op Aagtekerke gewoond en lieten daar 3 kinderen dopen: 11 mrt 1646 Catharina; 30 mrt 1648 Joos; 3 sept 1652 Jan.

Zie ook bij 13 okt 1669 Catelijnken Rogiers, wed: van Frans Geldof.

565 4 aug 1658 Pieter Huijgens – Hugo Adraens en Willemijntje Jacobs – g. Juff: Maria van Laren, huysvr van Sr Pieter Leeman

566 15 sept 1658 Wilhem Paulusse Wisse – Paulus Wisse en Maetje Willems – g. Laurens Willemsen, Catelijntje Willems

567 17 nov 1658 Maetje Lievens – Lieven Frans en Magdeleentje Teerlijnck – g. Marij Teerlyncks

11 ged 17 febr 1656 Frans – Lieven Fransen en Magdeleentje Teerlijnks

12 ged 1 apr 1657 Maetjen – Lieven Frans en Magdeleentje Teerlijncks

13 ged 17 nov 1658 Maetje – Lieven Frans en Magdeleentje Teerlijncks

568 22 dec 1658 Cornelis Hendrijcks – Hendrijck Pietersen en Dingentje Cornelis – g. Cornelia Cornelis

569 16 febr 1659 Pieternelleken Cornelisse – Cornelis Louwyssen en Janneken Pieters – g. Wilhem Pietersen, Leijntje Leijns

570 2 mrt 1659 Jacomijntje Jacobsen Masier – Jacob Jacobsen Masier en Tanneken Jansen Jonckheer – g. Janneken Jacobs Masier

571 23 mrt 1659 Pieter Pieterse Geldof – Pieter Joosen Geldof en Aryaentje Pieters Tevels – g. Susanneken Pieters Tevels

572/573 30 mrt 1659 (tweelingen) Martijntje en Elisabeth Andriessen – Andries Machiels en Catelyntje Samuels Velle – g. Samuel Velle, Cornelis Marinissen, Elijsabeth Samuels, Maetje

(zie bij no 749)

574 6 apr 1659 Pieter Stoffels – Stoffel Joorissen en Leijntje Willems Cleyn – g. Pieter Jorissen, Paulijntje Willems Cleyn

575 13 apr 1659 Abraham Jansen – Jan Willems Luenissen en Eva Abrahams – g. Corbijn Sensen Stats...... , Ary den Jacobsen, Juff: Elisabeth Boudewijns, huijsv: van Abrahamius Migrodius

576 11 mei 1659 Jan Arjaense Simonsen – Arjaen Jan Simonsen en Elijsabeth Cornelis – g. Jan Jans Simonsen, Arjaentje Cornelis

577 18 mei 1659 Hendrick Willeboorts Heere – Willeboort Maertensen Heere en Maetje Jans – g. Leijn Jansen, Luentje Pieters

11 ged 27 sept 1645 Jannetje – Willeboort dHeere en Maetje Jans

12 ged 12 okt 1647 Maerten – Willeboort Meertens en Maetje Jans

13 ged 21 aug 1650 Jan – Willeboort Heere en Maetje Jans

14 ged 19 okt 1653 Catelyntgen – Willeboort Maertensen Heren en Maetje Jans

15 ged 27 aug 1656 Laures – Willeboort de Heere en Maetje Jans

16 ged 18 mei 1659 Hendrick – Willeboort Maertensen Heere en Maetje Jans

578 29 juni 1659 Cornelia Willeboorts – Willeboort Willeboortsen en Janneken Jans – g. Jan Jansen Huijsman de Jonge, Willemyntje Cornelis

11 ged 13 dec 1638 Leuntje – Willeboort Willeboortssen schuitman en Jannetje Jans

12 ged 11 jan 1640 Loontje – Willeboort Willeboortssen en Jannetje Jans (Brouwer)

13 ged 26 nov 1641 Jan – Willeboort Willeboortssen en Jannetje Jans

14 ged 8 apr 1643 Jannetje – Willeboort Willeboortssen en Jannetje Jans

15 ged 14 dec 1644 Cornelia – Willeboort Willeboortssen en Jannetje Jans

16 ged 27 febr 1646 Maetje – Willeboort Willeboortssen en Jannetje Jans

17 ged 22 apr 1648 Maetje – Willeboort Willeboortssen en Jannetje Jans

18 ged 12 okt 1650 Jaquemijntje – Willeboort Willeboortssen en Jannetje Jans

19 ged 25 juli 1655 Willeboort – Willeboort Willeboortssen en Janneken Jans

1(10) ged 29 dec 1657 Willeboort – Willeboort Willeboorts en Janneken Jans

1(11) ged 29 dec 1657 Cornelia – Willeboort Willeboorts en Janneken Jans

1(12) ged 29 juni 1659 Cornelia – Willeboort Willeboortsen en Janneken Jans (Brouwer)

(zie 4 juli 1677: Janneken Jansen Brouwer huysvr: van Willeboort Willeboortsen)

(zie Otr Meliskerke 13 sept 1675 Janneken Jansen Brouwer huysvr van Willeboort Willeboortsen)

579 13 juli 1659 Catelijntje Jacobs – Jacob Jacobsen Herp en Janneken Stoffels – g. Witte Jillissen, Catelijntje Jacobs, Lijsabeth Pieters

580 12 okt 1659 Jacob Arjaense – Arjaen Cornelissen en Neeltje Jacobs – g. Melis Cornelissen, Paulijntje Jacobs

581 2 nov 1659 Jacomyntje Cornelisse Here – Cornelis Maertensen Here en Leijntje Jacobs – g. Luentje Pieters

11 ged 28 aug 1646 Maerten – Cornelis Meertenssen en Leijntje Jacobs

12 ged 8 dec 1647 Jacob – Cornelis Meertenssen en Leijntje Jacobs

13 ged 25 mei 1649 Willemijntje – Cornelis Meertenssen en Leentje Jacobs

14 ged 10 apr 1651 Maerten – Cornelis Maertenssen en Leentje Jacobs

15 ged 19 nov 1653 Janneken – Cornelis Maertensen Heere en Leijntje Jacobs

16 ged 28 apr 1655 Neeltje – Cornelis Maertensen Here en Leijntje Jacobs

17 ged 2 nov 1659 Jacomyntje – Cornelis Maertensen Here en Leijntje Jacobs

582 16 nov 1659 Johannes Janse Meganck – Jan Jansen Meganck en Catelijntje Jacobs – g. Jasprijntje Adriaens, huysvr van Pieter Jorissen

583 30 nov 1659 (Het doopboek spreekt over 31 november. Dat kan niet. Wij kiezen voor 30 november, omdat deze dag op zondag valt, evenals 16 nov en 7 dec) Jacomyntje Fransen Marrè – Frans Jansen Marrè en Janneken Goosen – g. Pieternelleken Goosen

584 7 dec 1659 Johannes Paulusse Wisse – Paulus Wisse en Maetje Willems – g. Neeltje Blaes

11 ged 26 dec 1656 Wilhem – Paulus Wisse en Maetje Wilhems

12 ged 15 sept 1658 Wilhem – Paulus Wisse en Maetje Willems

13 ged 7 dec 1659 Johannes – Paulus Wisse en Maetje Willems

585 7 dec 1659 Abigel Cornelisse – Cornelis Jansen Tuene en Marij Louwijs – g. Saertje Louwijs

586 14 dec 1659 Pieter Huygens – Hugo Adriaens en Willemyntje Jacobs – g. Neeltje Arjaens

587 28 jan 1660 Cornelia Wilhems – Willem Arnouts en Leijntje Cornelissen Cleijn – g. Soetje Jans

588 8 febr 1660 Pieter Cornelissen – Cornelis Louwijssen en Janneken Pietersen Oversande – g. Willem Pietersen Oversande, Luentje Maertensen Heere

589 7 mrt 1660 Simon Jansen – Jan Simonsen en Janneken Jans – geen getuigen

11 ged 8 nov 1645 Neeltje – Jan Janssen en Neeltje Pieters

12 ged 16 dec 1646 Johannes – Jan Simoenssen de jonge en Neeltje Pieters

13 ged 17 febr 1649 Olebrant – Jan Janssen Simoenssen en Neeltje Pieters

14 ged 1 mei 1650 Ollebrant – Jan Simoenssen en Neeltje Pieters

15 ged 4 juli 1655 Neeltje – Jan Jansen Simonsen en Janneken Jans

16 ged 16 sept 1657 Jan – Jan Jans Simonsen en Janneken Jans

17 ged 7 mrt 1660 Simon – Jan Simonsen en Janneken Jans

590/591 21 mrt 1660 (tweelingen) Christintje en Elijsabeth Pieterse de Witte – Pieter de Witte en Grietje Cornelissen Wilsoets – g. Luentje Pieters, Neeltje Adriaens Jaspers

11 ged 8 juli 1646 Lysebeth – Pieter Andriessen en Grijtje Cornelis

12 ged 26 aug 1648 Jannetje – Pieter Witte en Grijtje Cornelis

13 ged 3 mrt 1657 Cornelis – Pieter de Witte en Grijtje Cornelis

14 ged 21 mrt 1660 Christintje – Pieter de Witte en Grietje Cornelissen Wilsoets

15 ged 21 mrt 1660 Elijsabeth – Pieter de Witte en Grietje Cornelissen Wilsoets

592 18 apr 1660 Tanneken Ollebrants – Ollebrant Adriaensen en Luenken Antheunis – g. Martijnken Adriaens, huijsv: van Jan Willems Anthuenissen

593 25 apr 1660 Neeltje JansenMaes – Jan Hansen Maes en Tanneken Abrahams van de Velde – g. Jan de Pachter, Tanneken Leijns

594 11 juli 1660 Dina Adriaensen – Adriaen Marinissen en Elisabeth Pieters – g. Marij Pieters

595 18 juli 1660 Marinis Cornelissen – Cornelis Marinissen en Machelijntje Machiels – g. Wilhem Adriaens Jaspers, Janneken Adriaens

11 ged 25 aug 1647 Marinis – Corn. Marinissen en Mechelijntje Michiels

12 ged 6 febr 1649 Michiel – Cornelis Marinissen en Mechelijntje Michiels

13 ged 18 apr 1650 Johannes – Cornelis Marinissen en Meggelijntje Michiels

14 ged 30 aug 1651 Jannetje – Cornelis Marinissen en Meggelijntje Michiels

15 ged 22 sept 1652 Jannetje – Corn. Marinissen en Mechelijntje Michiels

16 ged 25 mei 1655 Marinis – Cornelis Marinissen en Machelijntje Machiels

17 ged 15 nov 1656 Marinus – Cornelis Marinissen en Machelijntje Machiels

18 ged 10 mrt 1658 Marinis – Cornelis Marinissen en Machelijntje Machiels

19 ged 18 juli 1660 Marinis – Cornelis Marinissen en Machelijntje Machiels

596 24 sept 1660 Pieternelleken Jansen Huijsman – Jan Jansen Huijsman de jonge en Janneken Dommis (zie bij no 746, 13 jan 1675)

597 28 nov 1660 Luentje Hendrijcks Ollebrants – Hendrijck Pietersen Ollebrants en Dina Cornelis – g. Willeboort Willeboortsen, Susanneken Blondè, Luentje Tuenis

598 5 dec 1660 Janneken Jacobs – Jacob Joosen (de Voogd) en Tanneken Laus – g. Janneken Laus

11 ged 14 jan 1637 Jannetje – Jacob Joosse en Eva Gillis

12 ged 13 febr 1647 Joos – Jacob Joossen en Tannetje Laus

13 ged mei 1649 Laus – Jacob Joossen en Tannetje Laus

14 ged 22 okt 1651 Levijntje – Jacob Joosse en Tannetje Laus

15 ged 12 juli 1654 Jan – Jacob Joossen en Tanneken Laus

16 ged 11 nov 1657 Aryaentje – Jacob Joosen en Tanneken Laus

17 ged 5 dec 1660 Janneken – Jacob Joosen en Tanneken Laus

(Tanneken Laus is later gehuwd met Cornelis Cornelissen Vlamink de jonge, zie bij 9 apr 1673)

599 12 dec 1660 Alwijn Jansen de Pachter – Jan de Pachter en Maetje Jans - g. Jan Alwijnsen, Tanneken Abrahams van de Velde

11 ged 19 nov 1653 Janneken – Jan de Pachter en Maetje Jans

12 ged 20 febr 1656 Jan – Jan de Pachter en Maetje Jans

13 ged 25 nov 1657 Maetje – Jan Jansen de Pachter en Maetje Jans

14 ged 12 dec 1660 Alwijn – Jan de Pachter en Maetje Jans

600 19 dec 1660 Joos Pieters Geldof – Pieter Goosen Geldof en Adriaentje Pieters Tevels – g. Catelijntje Rogiers Busscher

11 ged 23 mrt 1659 Pieter – Pieter Joosen Geldof en Aryaentje Pieters Tevels

12 ged 19 dec 1660 Joos – Pieter Goosen Geldof en Adriaentje Pieters Tevels

(zie bij no 767,15 apr 1675)