Meliskerke/NdGK/Dopen 1661-1685

Uit Christipedia
Meliskerke > NdGK > Dopen 1661-1685

Deze pagina bevat een lijst van dopelingen van de Nederduitse Gereformeerde Kerk te Meliskerke de periode 1661-1685. Zie de toelichting.

….... =  niet te ontcijferen

(Salige Memorie)  =  tussen haakjes een aanvullende opmerking of verklaring

Volgnr, datum doop en naam van kind, met als achternaam de voornaam van de vader (het patroniem) -  de ouders  –  getuige(n).

601 19 jan 1661 Elijsabeth Jansen – Jan Hermansen en Jacomijnken Andriessen – g. Susanneken Wilhems

602 23 febr 1661 Jan Arjaens Simonsen – Arjaen Jans Simonsen en Elisabeth Cornelis – g. Janneken Luijcks

603 13 mrt 1661 Jacomijnken Jacobs – Jacob Jacobsen en Janneken Stoffels – g. Janneken Dommis, huysvr van Jan Jansen Huijsman de Jonge

604 27 mrt 1661 Lauwerijnken Claessen – Nicolaus Jansen Reijgers en Martijnken Laurens – g. Stoffel Joris Gillis, Janneken Salomons

605 24 apr 1661 Andries Andriessen – Andries Machielsen en Janneken Cornelissen – g. Melis Cornelissen, Judick Willems

606 1 mei 1661 Elisabeth Cornelisse Vlaminck – Cornelis Vlaminck de oude en Elisabeth Alewijnsen – g. Willemynken Jans

11 ged 18 okt 1637 Cornelis – Cornelis Adriaenssen Vlaminck en Lijsbeth Alnijns

12 ged 15 apr 1640 Jan – Cornelis Vlaminc en Lijsbeth Alnijns

13 ged 21 sept 1642 Jannetje – Cornelis Vlaminc en Lijsbeth Lenijns

14 ged 12 mrt 1645 Maetje – Cornelis Vlamincx en Lysebeth Anijns

15 ged 9 dec 1646 Jan – Cornelis Vlaminc en Lysbeth Alnijnssen

16 ged 16 jan 650 Maetje – Cornelis Vlaminc en Lysebeth Alnijns

17 ged 15 juni 1653 NN – Cornelis Adriaensen Vlamijnck

18 ged 18 apr 1655 Aryaentje – Cornelis Vlamijnck en Lysbeth Alnijns

19 ged 1 mei 1661 Elisabeth – Cornelis Vlaminck de oude en Elisabeth Alewijnsen

607 26 juni 1661 Jan Jansen – Jan Willemsen Luenis en Eva Abrahams – g. Jacob Jacobsen Stijne, Adriaentje Claes, huysvr van Jacob Cleyn (zie bij 5 apr 1645)

608 3 juli 1661 Jan Cornelissen – Cornelis Louwijssen en Janneken Pieters Oversande – g. Jan Pietersen Oversande: Aron Deens, Dina Simons Scotte

11 ged 4 nov 1657 Tanneken – Cornelis Louwijssen en Janneken Pieters Oversande

12 ged 16 febr 1659 Pieternelleken – Cornelis Louwyssen en Janneken Pieters

13 ged 8 febr 1660 Pieter – Cornelis Louwijssen en Janneken Pietersen Oversande

14 ged 3 juli 1661 Jan – Cornelis Louwijssen en Janneken Pieters Oversande

609 9 okt 1661 Adriaen Adriaensen de Clerck – Adriaen de Clerck en Margarite Wattè – g. Anthony Plantphen, Prijntje Joris wed van Jacob Paulusse (zie bij 3 aug 1647)

610 16 okt 1661 Aernout Willems – Willem Aernouts en Leynken Cornelis – g. Jan Meusen, Janneken Aernouts

611 11 dec 1661 Jan Stoffels – Stoffel Jorissen Geens en Leijntje Willems Cleyn – g. Jan Jorissen Geens, Coenraet Claensen, Aryaentje Willems Cleijn

612 15 dec 1661 Johannes Stoffels – Stoffel Dircksen en Neeltje Cornelis – g. Cornelis de Haene, Pieternelleken Simons Schotte

613 15 jan 1662 Petronella Pieterse Grijson – Pieter Grijson en Esther Hoeveijn – g. Petronella Songuers

614 26 mrt 1662 Janneken Jacobsen Masier – Jacob Jacobsen Masier en Tanneken Janssen Jonckheere – g. Servaes Houvijn, Janneken Cornelis

615 13 apr 1662 Janneken – pater incognitus, de vader onbekend. De moeder is Lysabeth Lauwrens

616 23 aug 1662 Martijnken Andriessen – Andries Machielsen en Janneken Cornelis – g. Adriaenken Jans

617 3 dec 1662 Anthonius Jansen Meganck – Jan Jansen Meganck en Catelijnken Jacobs – g. Janneken Stoffels, huysvr van Jacob Jacobsen

618 17 dec 1662 Willem Adriaensen – Adriaen Jans Simonsen en Elisabeth Cornelis – g. Magdeleenken Adriaens

619 7 febr 1663 Maetje Jansen – Jan Hermansen en Jacomijnken Andriesen Bakelants g. Lijsabeth Alewijnsen, huysvr van Cornelis Vlaminck de oude

620 11 febr 1663 Johannes Passchier – Passchier Elevaert en Magdeleenken Sij. – g. Pieter Dubelaber, Catelijnken Aljè

621 4 mrt 1663 Sara Jansen Verpoest Jan Abrahamsen Verpoest en Adriaentje Pieters Tevels – g. Lourens Tevels, Elisabeth Pieters, huysvr van Adriaen Marinissen

622 1 apr 1663 (Den eersten April) Jacomijnken Huygens – Hugo Adriaens en Willemijnken Jacobs – g. Janneken Jacobs

11 ged 8 febr 1645 Pieter – Huyge Adriaens en Willemyntje Jacobs

12 ged 9 mei 1646 Willem – Huijge Adriaens en Willemyntje Jacobs

13 ged 22 apr 1648 Pieter – Huijge Adriaens en Willemijntje Jacobs

14 ged 13 mrt 1650 Adriaen – Huijge Adriaens en Willemijntje Huyge (zie opm bij no 280)

15 ged 19 nov 1652 Jaquemyntie – Huyge Adriaens en Willemijntje Jacobs

16 ged 10 mei 1654 Jacob – Hugo Aryaens en Willemijntje Jacobs

17 ged 2 apr 1657 Maetje – Hugo Adriaens en Willemijntje Jacobs

18 ged 4 aug 1658 Pieter – Hugo Adraens en Willemijntje Jacobs

19 ged 14 dec 1659 Pieter – Hugo Adriaens en Willemyntje Jacobs

1(10) ged 1 apr 1663 Jacomijnken – Hugo Adriaens en Willemijnken Jacobs

623 15 apr 1663 Marinis Adriaensen – Adriaen Marinissen en Elisabeth Pieters – g. Willemynken Engels, huisvr van Jan Sij.

624 15 apr 1663 Janneken Adriaens – Adriaen Cornelissen en Neeltje Jacobs – g. Janneken Adriaens Braem, huysvr van Witte Gillissen

625 13 mei 1663 Janneken Fransen Mairè – Frans Mairè en Janneken Goosen – g. Jacomijnken Antheunissen Nachtegael

626 10 juni 1663 Pieter Leynsen Jobsen – Leyn Pieters Jobsen en Susanneken Jillis – Pieter Job Willemsen, Janneken Pieters Jobsen

627 8 juli 1663 Anthonius Ollebrants – Ollebrant Adriaens en Leuntje Antheunissen – g. Grijtje Jillis

628 12 aug 1663 Cornelis Stoffelsen – Stoffel Dircksen en Neeltje Cornelis – g. Magdaleenken Adams

629 26 aug 1663 Pieter van Lijsabeth Jaspers (vader incognitis, onbekend) – g. Soetje Barents

630 28 okt 1663 Petronella Jansen Huisman – Jan Jansen Huisman en Janneken Dommissen – g. Leuntje Huijsman huijsvr van Andries Dommissen

11 ged 24 sept 1660 Pieternelleken – Jan Jansen Huijsman de jonge en Janneken Dommis

12 ged 28 okt 1663 Petronella – Jan Jansen Huisman en Janneken Dommissen

(zie bij 13 jan 1675)

631 9 dec 1663 Adriaentje Cornelisse Vlaminck – Cornelis Vlaminck de jonge en Tanneken Laus – g. Joris Geens, Adriaen Laus, Janneken Vlaminck

(zie bij 9 apr 1673))

632 9 dec 1663 Andriesje Jansen Maes – Jan Hansen Maes en Tanneken Abrahams van de Velde – g. Grietje Adriaens, Lijsabeth Leijns

11 ged 24 juli 1650 Adriaentje – Jan Hanssen en Tannetje Abrahams van Velde

12 ged 25 sept 1652 Abraham – Jan Hanssen Maes en Tannetje Abrahams

13 ged 15 sept 1655 Aryaentje – Jan Hansen Maes en Janneken Abrahams van de Velde

14 ged 31 okt 1657 Andriesjen – Jan Hansen Maes en Tanneken Abrahams van de Velde

15 ged 25 apr 1660 Neeltje – Jan Hansen Maes en Tanneken Abrahams van de Velde

16 ged 9 dec 1663 Andriesje – Jan Hansen Maes en Tanneken Abrahams van de Velde

633 16 dec 1663 Magrietje Jacobsen Masier – Jacob Jacobsen Masier en Tanneken Jans Jonckheere – g. Grietje Barents

634 22 dec 1663 Joos Joosen Munck – Joos Joosen Munck en Leuntje Pieters – g. Gabriel Pietersen, Saertje Enochs huijsvr van Cornelis Mokare

635 23 dec 1663 Jan Jacobsen Herp – Jacob Jacobsen Herp en Janneken Stoffels – g. Jan Jansen Meganck, Janneken Adriaens Braem huijsvr van Witte Gillissen

636 2 mrt 1664 Neeltje Adriaens – Adriaen Jans Simonsen en Elisabeth Cornelis – g. Aegje Jans wed van Pieter Joosen

637 16 mrt 1664 Jan Claessen Reijgers – Claes Reijgers en Martynken Laurens – g. Willem Reijgers, Adriaenken Poppe

638 13 apr 1664 Tanneken Stoffels – Stoffel Jorissen Geens en Leyntje Willems Cleijn – g. Nicolaus Jansen, Esther Beddelò

639 4 mei 1664 Cornelis Willems – Willem Aernouts en Leijntje Cornelis Cleijn – g. Soetje Jans, huysvr van Jan Ewouts, Susanneken Jans

640 11 mei 1664 Leunken Adriaens – Adriaen Marinissen en Elisabeth Pieters – g. Dina Pieters, huijsvr van Willem Marijnissen

641 1 juni 1664 (de eersten juni) Cornelia Hendrijks Ollebrants – Hendrijk Pieterssen Ollebrants en Dina Cornelis – g. Maetje Willems

642 27 juli 1664 Jillis Jansen – Jan Willemsen en Eva Abrahams – g. Laurens Allaert, Jasperijntken Adriaens, huysvr van Pieter Jorissen

643 7 sept 1664 Maetje Passchiers Elevaert – Passchier Elevaert en Magdeleenken Sijs – g. Abraham Sijs, Catelijnken Laters, Soetje Barents

644 21 dec 1664 Cornelis Jansen Meganck – Jan Jansen Meganck en Catelijnken Jacobs – g. Anthoni Simonsen van Putte, Leuntje Wilsoets

645 26 dec 1664 Jan Fransen Macrè – Frans Jansen Marrè en Janneken Goosen – g. Lysabeth Alewijns, huijsvr: van Cornelis Vlamijnck de oude

11 ged 30 apr 1656 Francijntje – Frans Jansen Marrè en Janneken Goosen

12 ged 30 nov 1659 Jacomyntje – Frans Jansen Marrè en Janneken Goosen

13 ged 13 mei 1663 Janneken – Frans Mairè en Janneken Goosen

14 ged 26 dec 1664 Jan – Frans Jansen Marrè en Janneken Goosen

646 8 febr 1665 Neeltje Ollebrants – Ollebrant Adriaens en Leuntje Teunis – Dina Cornelis, huijsvr van Hendrijck Pieters

647 3 mei 1665 Jan Pieterse Grijson – Pieter Grijson en Esther Houveyn – g. Sara Allotte

11 ged 11 febr 1654 Machiel – Pieter Grijson en Hester Hoeveyn

12 ged 4 apr 1655 Pieter – Pieter Grijson en Esther Hoeveyn

13 ged 18 apr 1657 Pieter – Pieter Gryson en Esther Houwijn

14 ged 15 jan 1662 Petronella – Pieter Grijson en Esther Hoeveyn

15 ged 3 mei 1665 Jan – Pieter Grijson en Esther Houveyn

648 6 mei 1665 Johannes Adriaensen – Adriaen Cornelissen en Neeltje Jacobs – g. Janneken Cornelis, huijsvr van Andries Machielsen

649 12 juli 1665 Cornelis Willems – Willem Aernouts en Leijntje Cornelis Cleijn – g. Pieternelleken Pieters, huijsvr van Adriaen Cornelissen Cleijn

650 2 aug 1665 Maetje Stoffels Dircksen – Stoffel Dircksen en Neeltje Cornelis – g. Lauwrijntje

651/ 2 aug 1665 Aryaentje Arjaens Giljaemsen – Arjaen Giljaemsen en Tanneken Sisou – g. Maetje Jans Sisou

652 30 aug 1665 Cornelis Melis – Melis Cornelissen en Paulintje Cornelis – g. Cornelis Melis, Leuntje Pieters huijsvr van Maerten Here

653 30 aug 1665 Tanneken Stoffels – Stoffel Jorissen en Leijntje Willems Cleyn – g. Maetje Willems Cleyn, huijsvr van Claes Jansen

654 13 sept 1665 Cornelia – Claes Jansen Reijgers en Martijnken Laurens – g. Cornelis Willemsen, Mels Jansen, Arjaentje …. huijsvr: van Laures Laurensen

11 ged 16 mrt 1664 Jan – Claes Reijgers en Martynken Laurens

12 ged 13 sept 1665 Cornelia – Claes Jansen Reijgers en Martijnken Laurens

655 30 sept 1665 Andries Jan Hermansen – Jan Hermansen en Jacomijnken Andriesen Backelant – g. Lysabeth Alwijnsen, huijsvr: van Cornelis Vlaminck de oude

656 7 okt 1665 Neeltje Adriaens – Adriaen Jan Simonsen en Elisabeth Cornelis – g. Leijntje Jans, huijsv: van Simon Comeleijn

11 ged 29 juli 1654 Aryaentje – Aryaen Jansen en Elysebeth Cornelis

12 ged 12 mrt 1657 Aryaentje – Aryaen Jan Simonsen en Elysabeth Cornelis

13 ged 11 mei 1659 Jan – Aryaen Jan Simonsen en Elijsabeth Cornelis

14 ged 23 febr 1661 Jan – Arjaen Jans Simonsen en Elisabeth Cornelis

15 ged 17 dec 1662 Willem – Adriaen Jans Simonsen en Elisabeth Cornelis

16 ged 2 mrt 1664 Neeltje – Adriaen Jans Simonsen en Elisabeth Cornelis

17 ged 7 okt 1665 Neeltje – Adriaen Jan Simonsen en Elisabeth Cornelis

657 7 okt 1665 Abraham Jansen Verpoest – Jan Abrahamsen Verpoest en Adriaentje Pieters Tevels – g. Zacharias Pere: Arjaentje pieters, huysvr v. Bastiaen Pere

658 21 okt 1665 Jillis Leynsen Jobsen – Leyn Pieter Jobsen en Susanneken Jillis – g. Grietje Jillis

659 20 dec 1665 Cornelis Andriessen – Andries Machielsen en Janneken Cornelis – g. Neeltje Jacobs: huysvr van Adriaen Cornelissen

660 20 dec 1665 Marij Passchiers Elevaert – Passchier Elevaert en Magdeleenken Sys – g. Elisabeth Lerketè

661 28 febr 1666 Adriaen Jansen – Jan Adriaensen en Neeltje Willems Cleyn – g. Willem Aernouts, Janneken Jans

662 7 apr 1666 Joos – de moeder is Maetje Willems, vader volgens verclaringe van de moeder, Joos – g. Soetje Barents

663 9 mei 1666 Maria Lievens Trimpe – Lieven Jansen Trimpe en Maetje Isacks – g. Susanneken Isacks

664 6 juni 1666 Leijntje Cornelis – Cornelis Huijgens en Janneken Braems – g. Jan Willemsen Smit, Adriaentje Pieters

665 13 juni 1666 Maerten Willemsen – Willem Leynssen en Janneken Maertens Heere – g. Maerten Heere, Barbel Jans wed van Laurens Jobsen

11 ged 27 juli 1653 Flooris – Willem Leinsen en Janneken Engels

12 ged 13 jan 1655 Francintje – Willem Leijnsen en Jacomijnken Engels

13 ged 2 jan 1657 Leijntje – Willem Leijnsen en Janneken Engels

14 ged 13 juni 1666 Maerten – Willem Leynsen en Janneken Maertens Heere

666 22 aug 1666 Leuntje Jansen – Jan Willemsen en Eva Abrahams – g. Jacomynken Block, huijsv: van Jan Andriessen

667 6 okt 1666 Janneken Jacobsen Herp – Jacob Jacobsen Herp en Janneken Stoffels – g. Maetje Maertens, huijsv: van Cornelis Eliassen

668 6 okt 1666 Cornelis Cornelissen Vlaminck – Cornelis Cornelissen Vlaminck de jonge en Tanneken Laus – g. Elisabeth Alwijnsen, huysv: van Cornelis Vlaminck de oude

(zie bij 9 apr 1673)

669 17 okt 1666 Willem Stoffels – Stoffels Jorissen Geens en Leyntje Willems Cleyn – g. Prijntje Joris Geens, wed: van Jacob Pauwelsen

670 14 nov 1666 Adriaen Hendrijkse Ollebrants – Hendrijk Pietersen Ollebrants en Dina Cornelis – g. Elisabeth Lerkettè

671 1 dec 1666 Leuntje Jansen Megank – Jan Jansen Megank en Catelinken Jacobsen – g. Joris Jacobsen, Neeltje Pauls, huysv: van Leijn Leijnsen

11 ged 18 apr 1655 Jacobus – Jan Janse Meganck en Catelijntje Jacobs

12 ged 4 mrt 1657 Anthonius – Jan Jansen Meganck en Catelijntje Jacobs

13 ged 16 nov 1659 Johannes – Jan Jansen Meganck en Catelijntje Jacobs

14 ged 3 dec 1662 Anthonius – Jan Jansen Meganck en Catelijnken Jacobs

15 ged 21 dec 1664 Cornelis – Jan Jansen Meganck en Catelijnken Jacobs

16 ged 1 dec 1666 Leuntje – Jan Jansen Megank en Catelinken Jacobsen

672 12 dec 1666 Jan Jacobsen Masier – Jacob Jacobsen Masier en Tanneken Jans Jonckheere – g. Elisabeth Cornelis, huysv: van Adriaen Jans Simonsen

(zie bij 12 dec 1677)

673 6 mrt 1667 Pieter Adriaensen – Adriaen Marijnissen en Elisabeth Pieters – g. Adriaentje Pieters, huysvr van Jan Abrahamsen

11 ged 11 juli 1660 Dina – Adriaen Marinissen en Elisabeth Pieters

12 ged 15 apr 1663 Marinis – Adriaen Marinissen en Elisabeth Pieters

13 ged 11 mei 1664 Leunken – Adriaen Marinissen en Elisabeth Pieters

14 ged 6 mrt 1667 Pieter – Adriaen Marijnissen en Elisabeth Pieters

674 13 mrt 1667 Adriaentje Adriaens Cleijn – Adriaen Jacobsen Cleijn en Janneken Pieters – g. Cornelis Jacobsen Cleijn, Adriaen Pietersen, Leuntje Leunis, huijsv van Willem Ewouts

675 13 mrt 1667 Neeltje Ollebrants – Ollebrant Adriaens en Leuntje Teunis – g. Grietje Jillis, huijsv: van Marinis Jacobs

676 5 mei 1667 Janneken Pieterse de Vroe – Pieter de Vroe en Janneken Cornelis Vlaminck – g. Cornelis Vlaminck de jonge, Jacob de Vroe, Janneken de Vroe

677 12 juni 1667 Leuntjen Laurens Philiberts – Laurens Phileberts en Lijsabeth Jans – g. Laurens Laurensen, Marij Phileberts

678 11 sept 1667 Leuntje Melis – Melis Cornelissen en Paulintje Cornelis – g. Vintje Jacobs

679 18 sept 1667 Prijntje Cornelissen Boogaert – Cornelis Huijgensen Boogaert en Janneken Braems – g. Hugo Adriaensen Boogaert, Prijntje Jans Braems

680 2 okt 1667 Andries Andriessen – Andries Machielsen en Janneken Cornelis – g. Isaack Uijterschout, Jan Dijk Willems, Huijsv: van Jan Duijns

681 1 jan 1668 Susanneken Leijnsen Jobsen – Leijn Pieter Jobsen en Susanneken Jillis – g. Adriaenken Jacobs

682 29 jan 1668 Janneken Adriaensen – Adriaen Cornelissen en Neeltje Jacobs – g. Pieternelleken Joos

11 ged 4 nov 1657 Cornelis – Aryaen Cornelissen en Neeltje Jacobs

12 ged 12 okt 1659 Jacob – Aryaen Cornelissen en Neeltje Jacobs

13 ged 15 apr 1663 Janneken – Adriaen Cornelissen en Neeltje Jacobs

14 ged 6 mei 1665 Johannes – Adriaen Cornelissen en Neeltje Jacobs

15 ged 29 jan 1668 Janneken – Adriaen Cornelissen en Neeltje Jacobs

683 6 mei 1668 Tanneken Jansen – Jan Adriaensen en Neeltje Willems Cleijn – g. Leijntje Willems Cleijn, huijsvrou van Stoffel Jorissen

684/685 5 aug 1668 (tweelingen) Dirck en Willemijnken Stoffels – Stoffel Dircksen en Neeltje Cornelis – g. Elijsabeth Pieters, wed van Adriaen Marijnissen, Maetje Pieters, huijsv: van Jacob Jansen Huijse

686 28 okt 1668 Meesje Melis – Melis Cornelissen en Paulijntje Cornelis – g. Janneken Cornelis huysvr van Andries Machielsen

687 9 dec 1668 Elisabeth Pieterse de Vroe – Pieter de Vroe en Janneken Cornelis Vlamink – g. Adriaentje Adriaens, huijsv van Jacob de Vroe

11 ged 5 mei 1667 Janneken – Pieter de Vroe en Janneken Cornelis Vlaminck

12 ged 9 dec 1668 Elisabeth – Pieter de Vroe en Janneken Cornelis Vlamink

688 16 dec 1668 Elisabeth Hendrikse Ollebrants – Hijndrick Pietersen Ollebrants en Dina Cornelis – g. Adriaentje Hendrijcks huijsvr van Hubrecht Cornelissen

689 23 dec 1668 Elisabeth Jansen Her mansen – Jan Her mansen en Jacomijnken Andriessen Baeckelandt – g. Leyntje Jans

11 ged 19 jan 1661 Elijsabeth – Jan Her mansen en Jacomijnken Andriessen

12 ged 7 febr 1663 Maetje – Jan Her mansen en Jacomijnken Andriesen Bakelants

13 ged 30 sept 1665 Andries – Jan Her mansen en Jacomijnken Andriesen Backelant

14 ged 23 dec 1668 Elisabeth – Jan Her mansen en Jacomijnken Andriessen Baeckelandt

690 26 jan 1669 Stoffel Jacobsen Herp – Jacob Jacobsen Herp en Janneken Stoffels – g. Leijntje Jans

691 2 mrt 1669 Elisabeth Cornelisse Vlamink – Cornelis Cornelisse Vlamink de jonge en Lijsabeth Lerkettè – g. Cornelis Vlamink de oude, Jan Alewijnsen, Elijsabeth Alewijnsen, huijsvr van Cornelis Vlamink de oude, janneken de Vos

692 10 mrt 1669 Pieter Janse de Voogt – Jan Pietersen de Voogt en Elijsabeth Geerts – g. Aegje Jans, wed van Pieter Joosen de Voogt (zie bij no 490, 26 febr 1653)

693 10 mrt 1669 Jan Adriaensen Brouwer – Adriaen Jansen Brouwer en Susanneken Antheunis – g. Lijsabeth Jansen Brouwer

694 7 apr 1669 Jan Jansen vander Poest – Jan Abrahamsen vander Poest en Adriaentje Pieters Tevels – g. de schoolmeester Jan Willemsen. Janneken Claes

695 9 juni 1669 Leuntje Jansen Leunissen – Jan Willemsen Leunissen en Eva Abrahams – g. Marij Mattijsen van Wingene

696 23 juni 1669 Jacobus Elevaert – Passchier Elevaert en Magdaleenken Sij. – g. Leijntje Willems Cleijn, huijsv van Stoffel Jorissen

11 ged 11 febr 1663 Johannes – Passchier Elevaert en Magdeleenken Sij.

12 ged 7 sept 1664 Maetje – Passchier Elevaert en Magdeleenken Sijs

13 ged 20 dec 1665 Marij – Passchier Elevaert en Magdeleenken Sys

14 ged 23 juni 1669 Jacobus – Passchier Elevaert en Magdaleenken Sij.

697 11 aug 1669, geboren 4 aug 1669 Elisabeth Abrahamse van Migrode – Mr. Abraham van Migrode V.D.M. (Verbi Divini Minister = dienaar van het Goddelijke Woord) en Elisabeth Boudewijns – g. Mr. Isaack van Hoornbeeck rector der Latinsche Schole tot Middelburg, Sr: Jacob Striepe, Juff: Johanna Boot, wed: van Jacob Suickers

698 18 aug 1669 Janneken Stoffels – Stoffel Jorissen Geens en Leijntje Willems Cleijn – g. Joris Geens, Jasprijntje Adriaens Jaspers, huysv: van Pieter Jorissen

11 ged 22 jan 1645 Jacob – Stoffel Joris en Jakemyntje Jacobs

12 ged 23 dec 1646 Joris – Stoffel Jorissen en Jaquemyntje Jacobs

13 ged 28 nov 1649 Susannetje – Stoffel Joris en Jaquemijntje Stoffels (zie opm bij no 280)

14 ged 1 mei 1652 Maetje – Stoffel Joris en Jaquemyntie Jacobs

15 ged 2 aug 1654 Abraham – Stoffel Joorissen en Jacomijnken Jacobs

16 ged 18 mrt 1657 Willem – Stoffel Joorissen en Leijntje Willems Cleyn

17 ged 6 apr 1659 Pieter – Stoffel Joorissen en Leijntje Willems Cleyn

18 ged 11 dec 1661 Jan – Stoffel Jorissen Geens en Leijntje Willems Cleyn

19 ged 13 apr 1664 Tanneken – Stoffel Jorissen Geens en Leyntje Willems Cleijn

1(10) ged 30 aug 1665 Tanneken – Stoffel Jorissen en Leijntje Willems Cleyn

1(11) ged 17 okt 1666 Willem – Stoffels Jorissen Geens en Leyntje Willems Cleyn

1(12) ged 18 aug 1669 Janneken – Stoffel Jorissen Geens en Leijntje Willems Cleijn

699 25 aug 1669 Pieternelleken Jansen Meus – Jan Meusen en Janneken Andries – g. Andries Machielsen, Adriaentje Pieters huysv: van Adriaen Cornelissen

700 22 sept 1669 Heijnderijk Andriessen – Andries Machielsen en Janneken Cornelis – g. Catharina Heijndrijks

701 13 okt 1669 Francoijs Maertense Geldof – Maerten Fransen Geldof en Adriaentje Jacobsen Morennes – g. Catelijnken Rogiers, wed: van Frans Geldof

702 27 okt 1669 Susanna Joossen – Joos Roelants en Catelijnken Daniels – g. Marinus Cornelissen, Jozijntje Daniels

703 9 febr 1670 Willem Ollibrants – Ollibrant Adriaens en Leuntje Teunis – g. Jan Willemsen, Printje Jans huijsv van Pieter Duvelaver

11 ged 14 dec 1653 Arjaen – Ollebrant Arjaens en Aryaentje Aryaens

12 ged 14 febr 1655 Arjaen – Ollebrant Aryaensen en Aryaentje Aryaens

13 ged 18 apr 1660 Tanneken – Ollebrant Adriaensen en Luenken Antheunis

14 ged 8 juli 1663 Anthonius – Ollebrant Adriaens en Leuntje Antheunissen

15 ged 8 febr 1665 Neeltje – Ollebrant Adriaens en Leuntje Teunis

16 ged 13 mrt 1667 Neeltje – Ollebrant Adriaens en Leuntje Teunis

(zie bij no 450, 31 okt 1649)

704 9 mrt 1670 Leuntje Laurens Krijger – Laurens Willemsen Krijger en Janneken Willems – g. Maetje Willems, huijsv: van Jillis Pietersen Denemeij

705 18 mei 1670 Janneken Jacobsen Herp – Jacob Jacobsen Herp en Janneken Stoffels – g. Leijntje Jans

706 22 juni 1670 Francijnken Jacobsen Merloo – Jacob Jacobsen Merloo en Janneken Jans – g. Juf: Judick Brunicks, huijsv: van Sr. Johannes Burgerhuijs

707 20 juli 1670 Geleijn Marinussen Backer – Marinus Backer en Soetje Huijsman – g. Abraham van Roijen, Pauelijnken Simons, huijsv: van Adriaen Backer

708 7 sept 1670 Pieter Jillissen – Jillis Pietersen Denemeij en Maetje Willems – g. Janneken Willems, huijsv van Laurens Willemsen Krijger

(zie bij nr 832, 10 dec 1679)

709 28 sept 1670 Leuntje Melis – Melis Cornelissen en Pauwelijnken Cornelis – g. Juff: Clara Everts

11 ged 30 aug 1665 Cornelis – Melis Cornelissen en Paulintje Cornelis

12 ged 11 sept 1667 Leuntje – Melis Cornelissen en Paulintje Cornelis

13 ged 28 okt 1668 Meesje – Melis Cornelissen en Paulijntje Cornelis

14 ged 28 sept 1670 Leuntje – Melis Cornelissen en Pauwelijnken Cornelis

(zie ook bij 16 apr 1673)

710 12 okt 1670 Adriaentje Stoffels – Stoffel Dircksen en Neeltje Cornelissen Dane – g. Magdeleenken Philips

711 19 okt 1670 Willem Jansen – Jan Adriaensen en Neeltje Willems Cleijn – g. Maetje Willems Cleijn, huijsv: van Claes Jansen

712 2 nov 1670 Jacob Maertens Geldof – Maerten Fransen Geldof en Adriaentje Jacobs Marennes – g. Joos Fransen Geldof, Janneken Marennes huijsv: van Lieven Tobias

713 2 nov 1670 Jan Jacobsen Bertram – Jacob Bertram en Susanneken Stoffels Geens – g. Stoffel Jorissen Geens, Claes Bertram, Prijntje Joris Geens, wed: van Jacob Pauwelsen

(zie bij 25 apr 1683)

714 2 nov 1670 Janneken Cornelissen Vlamink – Cornelis Cornelissen Vlamink de jonge en Elijsabeth Lerkettè – g. Willemijnken Cornelis, huijsv: van Jan Alewijnsen, Arjaentje Cornelis Vlamink

715 30 nov 1670 Esther Jansen de Voogt – Jan Pietersen de Voogt en Elisabeth Geerts – g. Elisabeth Pieters, huijsv van Willem Arnouts

716 7 dec 1670 Adriaen Cornelissen Boogaert – Cornelis Huijgens Boogaert en Janneken Braems – g. Jan de Bock, Janneken Bastiaens, wed: van Hugo Adriaensen Boogaert

717 7 dec 1670 Jacob Jacobsen Masier – Jacob Jacobsen Masier en Cornelia Cornelis – g. Janneken Cornelis huijsv: van Jan Jacobsen Masier

718 28 dec 1670 Adriaentje Cornelissen Cleijn – Cornelis Jacobsen Cleijn en Janneken Dommis – g. Pieter Pietersen de Brune, Adriaentje Claes huijsv: van Jacob Adriaensen Cleijn

719 10 jan 1671 Daniel Joossen – Joos Roelantsen en Catelijnken Daniels van Stelsse– g. Huijbrecht Pietersen, Janneken Daniels van Stelsse

11 ged 27 okt 1669 Susanna – Joos Roelants en Catelijnken Daniels

12 ged 10 jan 1671 Daniel – Joos Roelantsen en Catelijnken Daniels

720 8 febr 1671 Susanneken Willems – Willem Arnouts en Elisabeth Pieters – g. Maetje Jans

721 12 apr 1671 Adriaen Jansen – Jan Willemsen Leunissen en Eva Abrahams – g. Andries Leunissen, Janneken Adriaens Braems, huysv: van Cornelis Huijgens Boogaert

722 19 apr 1671 Adriaentje Henderijks Ollebrants – Henderijk Pietersen Ollebrants en Dina Cornelis – g. Magdeleenken Philips

723 24 mei 1671 Willem Cornelissen Heype – Cornelis Willemsen Heype en Neeltje Salomons – g. Adriaen Jansen, Adriaentje Claes huijsv: van Jacob Cleijn

724 1 nov 1671 Adriaentje Andriessen – Andries Machielsen en Janneken Cornelis – g. Janneken Adriaens Braems huijsv: van Cornelis Huijgensen Boogaert

725 29 nov 1671 Cathrina Jansen – Jan Adriaensen en Neeltje Willems Cleijn – g. Eva Abrahams, huijsv: van de schoolmr Jan Willemsen

726 27 dec 1671 Jan Jacobsen Bertram – Jacob Jansen Bertram en Maetje Willems de Boer – g. Prijntje Joris Geens wed: van Jacob Pauwelsen (zie bij 425, 3 aug 1647)

727 16 jan 1672 Anthoni Adriaens Brouwer – Adriaen Jansen Brouwer en Susanneken Antheunis – g. Janneken Antheunis huijsv: van Pieter de Vriese

(zie bij 31 jan 1679)

728 27 mrt 1672 Cornelis Jacobsen Masier – Jacob Jacobsen Masier en Cornelia Cornelis – g. Janneken Joachims, huysvr van Jan Florison

729 5 juni 1672 Willem Stoffels – Stoffel Dircksen en Neeltje Cornelis Dane – g. Berdijntje Willems, huijsv: van Jan Cornelissen

730 5 juni 1672 Maetje Cornelissen Cleijn – Cornelis Jacobsen Cleijn en Janneken Dommis – g. Jan Dommissen, Neeltje Dommis, huijsv: van Jan Cornelissen

731 21 aug 1672 Cornelis Pietersen Thuor – Pieter Cornelissen Thuor en Leijntje Jans – g. Maetje Willems, huijsv: van Pieter Jansen Brouwer

732 11 sept 1672 Janneken Hendrijks Ollebrants – Hendrijk Pietersen Ollebrants en Dina Cornelis – g. Janneken Moreels

11 ged 23 febr 1653 Cornelia – Heyndric Pieterssen en Dingentje Cornelis

12 ged 13 dec 1654 Pieter – Hendrick Pieters Hollebrants en Dina Cornelis

13 ged 22 dec 1658 Cornelis – Hendrijck Pietersen en Dingentje Cornelis

14 ged 28 nov 1660 Luentje – Hendrijck Pietersen Ollebrants en Dina Cornelis

15 ged 1 juni 1664 Cornelia – Hendrijk Pieterssen Ollebrants en Dina Cornelis

16 ged 14 nov 1666 Adriaen – Hendrijk Pietersen Ollebrants en Dina Cornelis

17 ged 16 dec 1668 Elisabeth – Hijndrick Pietersen Ollebrants en Dina Cornelis

18 ged 19 apr 1671 Adriaentje – Henderijk Pietersen Ollebrants en Dina Cornelis

19 ged 11 sept 1672 Janneken – Hendrijk Pietersen Ollebrants en Dina Cornelis

733 18 sept 1672 Francoijs Maertens Geldof – Maerten Fransen Geldof en Adriaentje Jacobs Marennes – g. Catelijnken Fransen Geldof

734 16 okt 1672 Joos Jansen Voogt – Jan Pietersen Voogt en Elijsabeth Geerts – g. Janneken Cornelis, huijsv: van Cornelis Pietersen Voogt

735 6 nov 1672 Jasprintje Pietersen Duijvelaver – Pieter Pietersen Duijvelaver en Printje Jans – g. Janneken Braems, huijsv: van Cornelis Huijgensen Boogaert

736 10 dec 1672 Marij Jansen – Jan Willemsen Leunissen en Eva Abrahams – g. Adriaentje Claes, wed van Jacob Cleijn (zie ook bij no 723)

737 18 dec 1672 Adriaentje Jansen Verpoest – Jan Abrahamsen Verpoest en Adriaentje Pieters Tevels – g. Willemijnken Jacobs, huysv: van Hugo Adriaens

738 15 jan 1673 Simon Andriessen – Andries Simonsen en Neeltje Hillebrants – g. Pieter Simonsen, Pieternelleken Jans huijsv: van Hillebrant Jorissen

739 5 mrt 1673 Adriaentje Jansen – Jan Adriaensen en Neeltje Willems Cleijn – g. Janneken Jans, Huijsv van Adriaen Jillissen

740 2 apr 1673 Adriaen Andriessen – Andries Adriaensen en Neeltje Adriaens – g. Anthonij Louwijsen, Cornelia Cornelis huijsv: van Jacob Masier

741 2 apr 1673 Janneken Jansen Meusen – Jan Meusen en Janneken Andries – g. Grietje Andries

742 2 apr 1673 Magdelena Jacobs van Bertram – Jacob van Bertram en Maetje Willems – Catelijntje Brouwers

743 9 apr 1673 Cornelis Cornelissen Vlamijnk – Cornelis Cornelissen Vlamijnk de jonge en Elijsabeth Lerkettè – g. Dina Cornelis huijsvr: van Hendrijk Pietersen Ollebrants

(Tanneken Laus, wed van Jacob Joossen de Voogt, zie bij no 598)

11 ged 9 dec 1663 Adriaentje – Cornelis Vlaminck de jonge en Tanneken Laus

12 ged 6 okt 1666 Cornelis – Cornelis Cornelissen Vlaminck de jonge en Tanneken Laus

13 ged 2 mrt 1669 Elisabeth – Cornelis Cornelisse Vlamink de jonge en Lijsabeth Lerkettè

14 ged 2 nov 1670 Janneken – Cornelis Cornelissen Vlamink de jonge en Elijsabeth Lerkettè

15 ged 9 apr 1673 Cornelis – Cornelis Cornelissen Vlamijnk de jonge en Elijsabeth Lerkettè

744 16 apr 1673 Louwijs Cornelissen – Cornelis Louwijsen en Pauwelijntje Cornelis – g. Maetje Claes Reijgers

(zie ook bij no 709, 28 sept 1670)

745 20 juni 1673 Jillis Willemsen – Willem Jansen en Cecilia Christiaens

(zie ook bij no 979, 23 jan 1695)

746 25 juni 1673 Adriaen Cornelissen Boogaart – Cornelis Huijgensen Boogaart en Janneken Adriaens Braem – Eva Abrahams huijsv: van Jan Willemsen

(zie bij no 721, 724 en 735)

11 ged 6 juni 1666 Leijntje – Cornelis Huijgens en Janneken Braems

12 ged 18 sept 1667 Prijntje – Cornelis Huijgensen Boogaert en Janneken Braems

13 ged 7 dec 1670 Adriaen – Cornelis Huijgens Boogaert en Janneken Braems

14 ged 25 juni 1673 Adriaen – Cornelis Huijgensen Boogaart en Janneken Adriaens Braem

747 29 okt 1673 Adriaentje Adriaens Brouwer – Adriaen Jansen Brouwer en Pieternelleken Adriaensen van der Knocke – g. Susanneken Adriaensen van der Knocke huijsv: van Willem Jansen Vijfpont

748 1 jan 1674 Cornelia Stoffels – Stoffel Dircksen en Neeltje Cornelis Dane – g. Adriaentje Joos Combij

749 14 jan 1674 Janneken (geboren na sijn vaders doot) – Andries Machielsen en Janneken Cornelis – g. Jan Meusen, Neeltje Jacobs huijsv: van Adriaen Cornelissen

11 ged 28 okt 1646 Michiel – Andries Michielssen en Pieternelleken Pieters

12 ged 18 jan 1654 Pieter – Andries Machielsen en Pieternelleken Pieters

13 ged 3 sept 1656 Neeltje – Andries Machielsen en Catelijntje Samuels Velle

14 ged 30 mrt 1659 Martijntje - Andries Machiels en Catelijntje Samuels Velle

15 ged 30 mrt 1659 Elisabeth - Andries Machiels en Catelijntje Samuels Velle

16 ged 24 apr 1661 Andries – Andries Machielsen en Janneken Cornelissen

17 ged 23 aug 1662 Martijnken – Andries Machielsen en Janneken Cornelis

18 ged 20 dec 1665 Cornelis – Andries Machielsen en Janneken Cornelis

19 ged 2 okt 1667 Andries – Andries Machielsen en Janneken Cornelis

1(10) ged 22 sept 1669 Heijnderijk – Andries Machielsen en Janneken Cornelis

1(11) ged 1 nov 1671 Adriaentje – Andries Machielsen en Janneken Cornelis

1(12) ged 14 jan 1674 Janneken – Andries Machielsen en Janneken Cornelis

750 11 febr 1674 Willem Wouters Tobiassen – Wouther Tobiassen en Maetje Willems – g. Willemijntje Jacobs, huijsv: van Willem Willemsen

751 25 febr 1674 Jacob Cornelissen de Boer – Cornelis Jacobsen de Boer en Janneken Cornelis Here – g. Elijsabeth Cornelis huysv: van Adriaen Jan Simonsen

752 7 mrt 1674 Pieternelleken Leijnsen Jobsen – Leijn Pieter Jobsen en Susanneken Jillis – Pauwelijntje Pieters

11 ged 10 juni 1663 Pieter – Leyn Pieters Jobsen en Susanneken Jillis

12 ged 21 okt 1665 Jillis – Leyn Pieter Jobsen en Susanneken Jillis

13 ged 1 jan 1668 Susanneken – Leijn Pieter Jobsen en Susanneken Jillis

14 ged 7 mrt 1674 Pieternelleken – Leijn Pieter Jobsen en Susanneken Jillis

753 17 mrt 1674 Salomon Cornelissen Heype – Cornelis Willemsen Heype en Neeltje Salomons – g. Pauwelijntje Salomons

754 15 apr 1674 Martijntje Jacobs Masier – Jacob Jacobsen Masier en Cornelia Cornelis – g. Martijntje Adriaens huysv: van Joris Stoffelsen Geens

755 10 juni 1674 Pieternelleken Andriessen – Andries Simonsen en Neeltje Hillebrants – g. Hillebrant Jorissen, Janneken Pieters Boogaert, huysv: van Geert Johannes Wisse

756 4 juli 1674 Leijn – Adam Lievensen (hij beleed de vader te zijn), de moeder is Susanne Andriesen Roose – g. Neeltje Deckers, huijsv: van Andries Roose

757/758 22 juli 1674 (tweelingen) Joos en Pieter Maertensen Geldof – Maerten Fransen Geldof en Adriaentje Jacobsen Marennes – g. Catelijntje Rogiers wed van Frans Geldof, Dina Pieters Pere

759 22 juli 1674 Catelijntje Adriaens – Adriaen Adriaensen en Neeltje Marinus Backer – g. Grietje Adriaens, huijsvr: van Paulus Laurensen

760 5 sept 1674 Janneken Jansen de Voogt – Jan Pietersen de Voogt en Elijsabeth Geerts – g. Willemijntje Engels huijsvr: van Jan Syx

761 23 sept 1674 Jacomijntje Jacobs Stoffelsen – Jacob Stoffelsen Geens en Willemijntje Maertens – g. Joris Alewijnsen Geens, Leijntje Willems Cleijn huijsvr: van Stoffel Jansen Geens

762 23 sept 1674 Neeltje Jillissen – Jillis Cornelissen en Maetje Adriaensen Boogart – g. Cornelis Barentsen, Tanneken Cornelis huijsvr: van Cornelis Adriaensen Brouwer

763 21 okt 1674 Leijn Adriaensen Brouwer – Adriaen Jansen Brouwer en Pieternelleken Adriaensen van der Knocke – g. Leijntje Jans

764 2 dec 1674 Leuntje Jacobsen Bertram – Jacob Jansen Bertram en Maetje Willemsen de Boer – g. Neeltje Willemsen Cleijn, huysvr: van Jan Adriaensen

765 13 jan 1675 Adriaentje Cornelissen Cleijn – Cornelis Jacobsen Cleijn en Janneken Dommis – g. Adriaentje Claes wed: Jacob Cleijn (zie bij no 585, 24 sept 1660)

11 ged 28 dec 1670 Adriaentje – Cornelis Jacobsen Cleijn en Janneken Dommis

12 ged 5 juni 1672 Maetje – Cornelis Jacobsen Cleijn en Janneken Dommis

13 ged 13 jan 1675 Adriaentje – Cornelis Jacobsen Cleijn en Janneken Dommis

766 5 mrt 1675 Maetje Jacobsen Herp – Jacob Jacobsen Herp en Janneken Stoffels – g. Neeltje Salomons, huijsvr: van Cornelis Heijpe

767 15 apr 1675 Sara Jansen Verpoest – Jan Abrahamsen Verpoest en Adriaentje Pietersen Tevels – g. Elijsabeth Pieters, huijsv: van Will: Arnouts

(zie bij no 600, 19 dec 1660)

11 ged 4 mrt 1663 Sara – Jan Abrahamsen Verpoest en Adriaentje Pieters

12 ged 7 okt 1665 Abraham – Jan Abrahamsen Verpoest en Adriaentje Pieters Tevels

13 ged 7 apr 1669 Jan – Jan Abrahamsen vander Poest en Adriaentje Pieters Tevels

14 ged 18 dec 1672 Adriaentje – Jan Abrahamsen Verpoest en Adriaentje Pieters Tevels

15 ged 15 apr 1675 Sara – Jan Abrahamsen Verpoest en Adriaentje Pietersen Tevels

768 28 apr 1675 Janneken Johanesse – Johannes Geerssen en Soetje Huijgens – g. Abraham Huijgens Leijnssen, Janneken Pieter Boogaerssen

769 11 mei 1675 Eva Jansen (gedoopt na de doot van de moeder) – Jan Willemsen en Eva Abrahams – g. Eva Benjamins huijsvr: van Cornelis Pietersen Wielmaker, Aegje Cornelis Huysvr: van Cornelis Abrahamsen van der Woestijne

770 3 juni 1675 Leijntje Adriaensen Boogart – Adriaen Hugensen Boogaart en Grietje Andries – g. Cornelis Hugensen Boogart, Janneken Andries huysvr: van Jan Meusen

771 19 juli 1675 Pieternelleken Andries – Andries Simonsen en Neeltje Hillebrants – g. Laurens Simonsen, Anna Pieters huijsvr: van Joris Hillebrants

772 19 juli 1675 Maetje Wouters – Wouter Tobiassen en Maetje Willems – g. Catelijntje Tobias huijsvr: van Pieter Jansen Trimpe

773 18 aug 1675 Soetje Adriaens – Adriaen Adriaensen en Neeltje Marinus Backer – g. Jan Soet, Soetje Jansen Huijsman, huijsvr: van Marinus Backer

11 ged 22 juli 1674 Catelijntje – Adriaen Adriaensen en Neeltje Marinus Backer

12 ged 18 aug 1675 Soetje – Adriaen Adriaensen en Neeltje Marinus Backer

774 18 aug 1675 Willem Cornelissen – Cornelis Willemsen Heype en Neeltje Salomons – Adriaentje Claes, wed: van Jacob Cleijn

775 18 aug 1675 Willem Jansen – Jan Adriaensen en Neeltje Willems Cleijn – g. Adriaentje Willems Cleijn, huijsvr: van Pieter Pietersen Aelst

776 25 aug 1675 Jan Pietersen Duijvelaver – Pieter Pietersen Duijvelaver en Prijntje Jans – g. Leuntje Theunis huijsvr: van Ollebrant Adriaens

777 1 sept 1675 Andries Machielsen – Machiel Andriessen en Dina Pieters Pere – g. Janneken Andries huijsvr: van Jan Meusen

778 22 sept 1675 Pieter Cornelissen – Cornelis Louwysen en Pauwelijntje Cornelis – g. Josyntje Johannis huijsvr: van Pieter Maen

11 ged 16 apr 1673 Louwijs – Cornelis Louwijsen en Pauwelijntje Cornelis

12 ged 22 sept 1675 Pieter – Cornelis Louwysen en Pauwelijntje Cornelis

779 29 sept 1675 Cornelis Cornelissen de Boer – Cornelis Jacobsen de Boer en Janneken Cornelis Here – g. Marten Heere, Neeltje Cornelis Here, huijsvr: van Pieter Jillissen (Denemey ?)

(zie bij 23 sept 1685)

780 13 okt 1675 Aegtje Jansen de Voogt – Jan Pietersen Voogt en Elijsabeth Geerts – g. Aegtje Jans wed van Pieter Joosen Voogt (zie bij no 490)

781 24 nov 1675 Jacomijntje Jacobsen Masier – Jacob Jacobsen Masier en Cornelia Cornelis – g. Christina Jacobs huysvr: van Jan Joosen

782 1 dec 1675 Andries Adamsen – Adam Lievensen en Susanne Andries Roose – g. Pieter Oortsen Roose, Janneken Trimpe huijsvr: van Jacob Isaacks

783 12 jan 1676 Neeltje Stoffels – Stoffel Dircksen en Neeltje Cornelis Dane – g. Bardijntje Jobsen

784 5 febr 1676 Frans Jansen Geldof – Jan Fransen Geldof en Jacomijntje Johannis – g. Catelijntje Rogiers, wed: van Frans Geldof

785 9 febr 1676 Janneken Pietersen – Pieter Jacobsen en Maetje Claes Reijgers – g. Claes Jansen Reijgers, Pieter Jorissen Geens, Prijntje Jorissen Geens, wed van Jacob Pauwelsen

786 15 mrt 1676 Adriaen Pieterse Philiberts – Pieter Philiberts en Willemijntje Adriaens – g. Leuntje Philiberts huijsvr: van Laurens Laurentsen

787 19 apr 1676 Adriaentje Martens Geldof – Marten Fransen Geldof en Adriaentje Jacobs Marennes – Catelijntje Fransen Geldof

11 ged 13 okt 1669 Francoijs – Maerten Fransen Geldof en Adriaentje Jacobsen Morennes

12 ged 2 nov 1670 Jacob – Maerten Fransen Geldof en Adriaentje Jacobs Marennes

13 ged 18 sept 1672 Francoijs – Maerten Fransen Geldof en Adriaentje Jacobs Marennes

14 ged 22 juli 1674 Joos – Maerten Fransen Geldof en Adriaentje Jacobsen Marennes

15 ged 22 juli 1674 Pieter – Maerten Fransen Geldof en Adriaentje Jacobsen Marennes

16 ged 19 apr 1676 Adriaentje – Marten Fransen Geldof en Adriaentje Jacobs Marennes

788 3 mei 1676 Willem Jacobsen Bertram – Jacob Bertram en Maetje Willems – g. Janneken Willems

11 ged 2 nov 1670 Jan – Jacob Bertram en Susanneken Stoffels Geens

12 ged 3 mei 1676 Willem – Jacob Bertram en Maetje Willems

789 6 mei 1676 Jan Jansen Meusen – Jan Meusen en Janneken Andries

790 23 mei 1676 Pieternelleken Willems – Willem Arnouts en Elijsabeth Pieters (Sijx) – g. Jacomijntje Johannis

11 ged 28 jan 1660 Cornelia – Willem Arnouts en Leijntje Cornelissen Cleyn

12 ged 16 okt 1661 Aernout – Willem Aernouts en Leynken Cornelis

13 ged 4 mei 1664 Cornelis – Willem Aernouts en Leijntje Cornelis Cleijn

14 ged 12 juli 1665 Cornelis – Willem Aernouts en Leijntje Cornelis Cleijn

15 ged 8 febr 1671 Susanneken – Willem Arnouts en Elisabeth Pieters (Syx)

16 ged 23 mei 1676 Pieternelleken – Willem Arnouts en Elijsabeth Pieters (Syx)

791 23 aug 1676 Adriaen Jillissen – Jillis Cornelissen en Maetje Adriaensen Boogaert – g. Adriaen Jansen Trimpont, sijn huijsvr: Janneken Adriaens Boogaert

792 18 okt 1676 Leijntje Adriaensen de Brouwer – Adriaen Jansen de Brouwer en Pieternelleken Adriaensen van der Knocke – g. Elijsabeth Cornelis, huijsvr: van Adriaen Jan Simonsen

793 29 nov 1676 Jacobus Jansen – Jan Willemsen Leunissen en Pieternelle Jillis – g. Engel Fransen Gijs, Willemijntje Jillis

794 31 jan 1677 Willemijntje Jansen – Jan Adriaensen en Neeltje Willems Cleijn – g. Leijntje Willems Cleijn, huijsvr: van Stoffel Jorissen Geens

795 14 febr 1677 Pauwelijntje Cornelissen Heype – Cornelis Willemsen Heype en Neeltje Salomons – g. Pauwelijntje Salomons, huysvr: van Pieter Laurentsen

796 21 febr 1677 Hugo Johannesse Wisse – Johannes Geertsen Wisse en Soetje Huijgens – g. Geert Johannis Wisse, Neeltje Huijgens: huysvr: van Zacharias Adriaensen

797 21 febr 1677 Jan Andriessen Simonsen – Andries Simonsen en Neeltje Hillebrants – g. Jan Hillebrantsen, Janneken Simons, huysvr: van Jan Rekebus

11 ged 15 jan 1673 Simon – Andries Simonsen en Neeltje Hillebrants

12 ged 10 juni 1674 Pieternelleken – Andries Simonsen en Neeltje Hillebrants

13 ged 19 juli 1675 Pieternelleken – Andries Simonsen en Neeltje Hillebrants

14 ged 21 febr 1677 Jan – Andries Simonsen en Neeltje Hillebrants

798 20 mrt 1677 Catelijntje Leijnsen – Leijn Adriaensen en Neeltje Maertens – g. Leijn Maertensen, Janneken Jans, huijsvr: van Isaack Maertensen

799 9 mei 1677 Stoffel Jacobsen Herp – Jacob Jacobsen Herp en Janneken Stoffels – g. Maetje Pieters

11 ged 20 sept 1654 Hubrecht – Jacob Jacobsen en Janneken Stoffels

12 ged 2 dec 1656 Jacob – Jacob Jacobsen en Janneken Stoffels

13 ged 13 juli 1659 Catelijntje – Jacob Jacobsen Herp en Janneken Stoffels

14 ged 13 mrt 1661 Jacomijnken – Jacob Jacobsen en Janneken Stoffels

15 ged 23 dec 1663 Jan – Jacob Jacobsen Herp en Janneken Stoffels

16 ged 6 okt 1666 Janneken – Jacob Jacobsen Herp en Janneken Stoffels

17 ged 26 jan 1669 Stoffel – Jacob Jacobsen Herp en Janneken Stoffels

18 ged 18 mei 1670 Janneken – Jacob Jacobsen Herp en Janneken Stoffels

19 ged 5 mrt 1675 Maetje – Jacob Jacobsen Herp en Janneken Stoffels

1(10) ged 9 mei 1677 Stoffel – Jacob Jacobsen Herp en Janneken Stoffels

800 20 juni 1677 Adriaentje Pietersen – Pieter Andriessen en Maetje Jacobs Bliek – g. de Hr: Apollonius Engelsen, burgemeester der stadt Vlissingen, Adriaentje Laureys Cleijn huijsvr: van Cornelis Pietersen Crijnsen (zie opmerking bij no 827, 18 juni 1679)

801 4 juli 1677 Quirijn Cornelissen Goudswaert – Cornelis Quirinsen Goudswaert en Gisbertje Cornelis Haek – g. Janneken Jansen Brouwer, huusvr: van Willeboort Willeboortsen

802 8 aug 1677 Willem Jacobsen Bertram – Jacob Bertram en Maetje Willems de Boer – g. Maetje Claes Reijgers, huysvr: van Pieter Jacobsen

803 12 sept 1677 Cornelia, dochtertje van Janneken Cornelis wed: van Andries Machielsen (zie bij no 749, 14 jan 1674), patre incertus (Lat.: incertus = onzeker, onbepaald) dus: de vader onbekend.

804 26 sept 1677 Samuel Samuelse de Witte – Samuel de Witte en Elijsabeth Jans – g. Pieter Andriessen, Matthijs Jacobsen en Dina Pieters sijn huysvr.

805 19 okt 1677 Cornelis Jansen – Jan Jacobsen van den Baerde en Janneken Cornelis – g. Leijntje Cornelis Lauws, huijsvr: van Jan Pietersen Jongepier

806 24 okt 1677 Leuntje Pietersen Duvelaver – Pieter Pietersen Duvelaver en Prijntje Jans – g. Lauertje Laurens, huijsvr: van Paulus Hendreijksen

807 3 nov 1677 Adriaen Gillissen – Gillis Cornelissen en Maetje Adriaensen Boogaert – g. Adriaen Jansen, Willemijntje Pieters wed: van Willem Adriaensen

808 28 nov 1677 Maetje Jacobsen – Jacob Antheunissen en Catelijntje Antheunis – g. Maria Jans, huijsvr: Steven Marcus Annot

809 12 dec 1677 Jan Jacobsen Masier (geboren na sijn vaders doot) – Jacob Jacobsen Masier en Cornelia Cornelis – g. Jan Jacobsen Masier, Lijsabeth Geerts, huijsvr: van Jan Pietersen Voogt

11 ged 19 okt 1653 Jacob – Jacob Masiers en Luentje Luenis

12 ged 3 febr 1655 Luenis – Jacob Jacobsen Masiers en Luentje Luenis

13 ged 18 febr 1657 Johannes – Jacob Jacobsen Masiers en Luentje Luenis

14 ged 2 mrt 1659 Jacomijntje – Jacob Jacobsen Masier en Tanneken Jansen Jonckheer

15 ged 26 mrt 1662 Janneken – Jacob Jacobsen Masier en Tanneken Janssen Jonckheere

16 ged 12 dec 1666 Jan – Jacob Jacobsen Masier en Tanneken Jans Jonckheere

17 ged 7 dec 1670 Jacob – Jacob Jacobsen Masier en Cornelia Cornelis

18 ged 27 mrt 1672 Cornelis – Jacob Jacobsen Masier en Cornelia Cornelis

19 ged 15 apr 1674 Martijntje – Jacob Jacobsen Masier en Cornelia Cornelis

1(10) ged 24 nov 1675 Jacomijntje – Jacob Jacobsen Masier en Cornelia Cornelis

1(11) ged 12 dec 1677 Jan – Jacob Jacobsen Masier en Cornelia Cornelis

(zie bij Ondertrouw Meliskerke 5 juni 1682 Paulus Qrijnsen met Cornelia Cornelis, wed v Jacob Masier)

810 16 jan 1678 Martijntje Pietersen – Pieter Jacobsen en Maetje Claes Reijers – g. Joris Jacobsen, Martijntje Claes Reijers

811 30 jan 1678 Neeltje Fransen Marennes – Frans Jacobsen Marennes en Catelijntje Fransen Geldof – g. Jacob Jacobsen Marennes, Neeltje Jacobs Marennes

812 13 febr 1678 Leijntje Jansen Voogt – Jan Pietersen Voogt en Elysabeth Geerts – g. Leijn Pietersen Voogt, Willemijnken Ingels huijsvr: van Jan Sij.

11 ged 10 mrt 1669 Pieter – Jan Pietersen de Voogt en Elijsabeth Geerts

12 ged 30 nov 1670 Esther – Jan Pietersen de Voogt en Elisabeth Geerts

13 ged 16 okt 1672 Joos – Jan Pietersen Voogt en Elijsabeth Geerts

14 ged 5 sept 1674 Janneken – Jan Pietersen de Voogt en Elijsabeth Geerts

15 ged 13 okt 1675 Aegtje – Jan Pietersen Voogt en Elijsabeth Geerts

16 ged 13 febr 1678 Leijntje – Jan Pietersen Voogt en Elysabeth Geerts

813 13 febr 1678 Jacomijntken Stoffels – Stoffel Dircksen en Neeltje Cornelis Dane – g. Maetje Jacobsen Bliek, huijsvr: van Pieter Andriessen

814 13 mrt 1678 Pieternelleken Adriaense Boogaert – Adriaen Hugensen Boogaert en Grietje Andries – g. Janneken Adriaens Braems, huijsvr: van Cornelis Hugensen Boogaert

11 ged 3 juni 1675 Leijntje – Adriaen Hugensen Boogaert en Grietje Andries

12 ged 13 mrt 1678 Pieternelleken – Adriaen Hugensen Boogaert en Grietje Andries

815 22 mei 1678 Neeltje Adriaensen Braem – Adriaen Jansen Braem en Christijntje Martens – g. Neeltje Engels huijsvr: van Marten Martensen de Cock

816 30 mei 1678 NN – Jan Fransen Geldof en Jacomijntje Johannes – g. Maetje Jans Huijsvr

817 19 juni 1678 Jan Adams Lievensen – Adam Lievensen en Susanne Andriessen Roose – g. Neeltje Jillis Maerschalk, huijsvr: van Andries Roose

818 5 okt 1678 Maetje Paulus – Paulus Heyndrijksen en Lauwereijntje Laurens – g. Hendrijk Pauwelsen, Janneken Laures huysvr: van Joos Trijen, Maetje Leenders

819 18 dec 1678 Jacomijntken Jansen – de schoolmeester Jan Willemsen en Pieternelle Jillis – g. Crijn Jillissen, Maetje antheunis huijsvr: van Claes Jansen Reijers

11 ged 10 febr 1649 Willemijntje – Jan Willemse en Eva Abrahams (van de Woestijne)

12 ged 1 aug 1650 Abraham – Jan Willemssen en Eva Janssen (zie opm bij no 285)

13 ged 8 sept 1652 Mari – Jan Willemssen en Eva Abrahams

14 ged 7 mrt 1655 Syntje – Jan Willemsen en Eva Adams

15 ged 12 nov 1656 Willem – Jan Willemsen en Eva Abrahams

16 ged 13 apr 1659 Abraham – Jan Willems Luenissen en Eva Abrahams

17 ged 26 juni 1661 Jan – Jan Willemsen Luenis en Eva Abrahams

18 ged 27 juli 1664 Jillis – Jan Willemsen en Eva Abrahams

19 ged 22 aug 1666 Leuntje – Jan Willemsen en Eva Abrahams

1(10) ged 9 juni 1669 Leuntje – Jan Willemsen Leunissen en Eva Abrahams

1(11) ged 12 apr 1671 Adriaen – Jan Willemsen Leunissen en Eva Abrahams

1(12) ged 10 dec 1672 Marij – Jan Willemsen Leunissen en Eva Abrahams

1(13) ged 29 nov 1676 Jacobus – Jan Willemsen Leunissen en Pieternelle Jillis

1(14) ged 18 dec 1678 Jacomijntken – Jan Willemsen en Pieternelle Jillis

820 18 dec 1678 Tanneken Jansen Meusen – Jan Meusen en Janneken Andries – g. Willemijnken Adriaens huijsvr: Pieter Sijlje

11 ged 25 aug 1669 Pieternelleken – Jan Meusen en Janneken Andries

12 ged 2 apr 1673 Janneken – Jan Meusen en Janneken Andries

13 ged 6 mei 1676 Jan – Jan Meusen en Janneken Andries

14 ged 18 dec 1678 Tanneken – Jan Meusen en Janneken Andries

(zie bij 947, 14 dec 1691)

821 18 dec 1678 Coppemijnken Cornelissen – Cornelis Pietersen Hugo en Leuntje Pieters Geldof – g. Jan Abrahamsen Verpoest, Catelijntje Pieters huysvr: van Geert Philipsen

822 31 jan 1679 Bertram Adriaensen de Brouwer – Adriaen Jansen de Brouwer en Pieternelleken Adriaensen van der Knocke – g. Elijsabeth Cornelis huysvr: van Adriaen Jans Simonsen

11 ged 10 mrt 1669 Jan – Adriaen Jansen Brouwer en Susanneken Antheunis

12 ged 16 jan 1672 Anthoni – Adriaen Jansen Brouwer en Susanneken Antheunis

13 ged 29 okt 1673 Adriaentje – Adriaen Jansen Brouwer en Pieternelleken Adriaensen van der Knocke

14 ged 21 okt 1674 Leijn – Adriaen Jansen Brouwer en Pieternelleken Adriaensen van der Knocke

15 ged 18 okt 1676 Leijntje – Adriaen Jansen de Brouwer en Pieternelleken Adriaensen van der Knocke

16 ged 31 jan 1679 Bertram – Adriaen Jansen de Brouwer en Pieternelleken Adriaensen van der Knocke

823 26 mrt 1679 Janneken Adriaensen – Adriaen Geertsen en Cijnken Jans – g. Jan Willemsen, Janneken Adriaens Braems

824 16 apr 1679 Adriaen Jacobsen – Jacob Adriaensen en Paulijnken Andriessen – g. Jan Alewijnsen, Leunken Cornelissen

825/826 21 mei 1679 (tweelingen) Adriaen en Neelken Jansen – Jan Adriaensen en Neelken Willem Geensen – g. Leunken Willem Cleijns, Neelken Marinis Backer

11 ged 28 febr 1666 Adriaen – Jan Adriaensen en Neeltje Willems Cleijn

12 ged 6 mei 1668 Tanneken – Jan Adriaensen en Neeltje Willems Cleijn

13 ged 19 okt 1670 Willem – Jan Adriaensen en Neeltje Willems Cleijn

14 ged 29 nov 1671 Cathrina – Jan Adriaensen en Neeltje Willems Cleijn

15 ged 5 mrt 1673 Adriaentje – Jan Adriaensen en Neeltje Willems Cleijn

16 ged 31 jan 1677 Willemijntje – Jan Adriaensen en Neeltje Willems Cleijn

17 ged 21 mei 1679 Adriaen – Jan Adriaensen en Neeltje Willem Geensen

18 ged 21 mei 1679 Neelken – Jan Adriaensen en Neeltje Willem Geensen

827 18 juni 1679 Andries Pietersen – Pieter Andriessen (de jonge) en Maijken Pieters (de Witte) – g. Andries Pietersen, Janneken Andries, huijsvr: van Jan Meeusen

Pieter Andriessen had een broer die ook Pieter heette (zie bij Ondertrouwing Meliskerke 22 apr 1678 en bij Dopen no 800, 20 juni 1677)

828 13 aug 1679 Berbel Jansen Jobssen – Jan Louwris Jobssen en Paulynken Laurissen Doensen – g. Bordijnken Louwris Jobsen

829 29 okt 1679 Commerijnken Stoffels – Stoffel Diricksen en Neelken Cornelis – g. Neelken Danielsen

830 29 okt 1679 Catalijnken Frans Jacobsen – Frans Jacobsen en Catalynken Geldof – g. Catalijnken Rogiers

831 19 nov 1679 Cornelis Gillissen – Gillis Cornelissen en Maetje Boogerts – g. Willemijnken Sijmons

832 10 dec 1679 Leuntje Wouters Tobiassen – Wouter Tobiassen (Decker) en Maetje Willemsen – g. Leen Melsse Boogert, Maetje Mels

(zie bij no 708, 7 sept 1670)

11 ged 11 febr 1674 Willem – Wouter Tobiassen en Maetje Willems

12 ged 19 juli 1675 Maetje – Wouter Tobiassen en Maetje Willems

13 ged 10 dec 1679 Leuntje – Wouter Tobiassen en Maetje Willemsen

833 7 jan 1680 Susanne Pieters – Pieter Jacobs en Maetje Claes Reijers – g. Tobias de Neve, Prijntje Jorissen Geens

834 4 febr 1680 Prijntje Pieterse Duvelavver – Pieter Duvelavver en Prijntje Jansen Braem – g. Tanneken Hollebrands

11 ged 6 nov 1672 Jasprintje – Pieter Pietersen Duijvelaver en Printje Jans

12 ged 25 aug 1675 Jan – Pieter Pietersen Duijvelaver en Prijntje Jans

13 ged 24 okt 1677 Leuntje – Pieter Pietersen Duvelaver en Prijntje Jans

14 ged 4 febr 1680 Prijntje – Pieter Duvelavver en Prijntje Jansen Braem

835 18 febr 1680 Lieve Adamsen – Adam Lievensen en Susanne Andriessen Roose – g. Jaquemijntie Andriessen

836 2 mrt 1680 Jacob Pieterssen, een jongman die ongedoopt van een andere religie tot ons was overgekoomen (gedoopt na belijdenis des geloofs)

837 24 mrt 1680 Cornelia Cornelisse Heype – Cornelis Heype en Neeltje Salomons – g. Janneken Pieterssen

11 ged 24 mei 1671 Willem – Cornelis Willemsen Heype en Neeltje Salomons

12 ged 17 mrt 1674 Salomon – Cornelis Willemsen Heype en Neeltje Salomons

13 ged 18 aug 1675 Willem – Cornelis Willemsen Heype en Neeltje Salomons

14 ged 14 febr 1677 Pauwelijntje – Cornelis Willemsen Heype en Neeltje Salomons

15 ged 24 mrt 1680 Cornelia – Cornelis Heype en Neeltje Salomons

838 2 juni 1680 Commerynken Jansen Willeboors – Jan Willeboors en Pernelle Willems – g. Neeltje Salomons

839 9 juni 1680 Jannetje Adriaensen Braem – Adriaen Braem en Christijntje Martens – g. Jannetje Adriaenssen Braem

840 19 aug 1680 Willem Jacobs Bartram – Jacob Bartram en Matje willemsen – g. Neelje van Baelbergen

841 12 jan 1681 Hendrik Pietersen – Pieter Hendricx en Elizabeth Jaspers – g. Dingetje Cornelissen

842 2 febr 1681 Jan Samuelse de Witte – Samuel de Witte en Elizabeth Jansen – g. Janneken Jans

843 16 febr 1681 Janneken Adriaensen – Adriaen Geerssen en Cyntje Janssen – g. Jannetje Lauwers, huysvr: van Mr Jan Willemsen

844 9 mrt 1681 Huijgen Adriaens – Adriaen Huijgenssen en Adriaentje Adriaenssen – g. Jacquemijntje Huijgenssen

845 20 apr 1681 Cornelis Gillissen – Gillis Cornelissen en Matje Boogaerts – g. Catelynken Panes

846 juni 1681 Jan – Jan Fransen Geldof en Jacomijntje Johannes

847 13 juli 1681 Ariaentje Geertsen – Geert Pietersen en Dingetje Andries Heijpe – g. Aeltje Hendricx

848 15 sept 1681 Leuntje Adriaensen Braem – Adriaen Braem en Cristijntje Maertens – g. Tanneken Ollebrands

849 2 nov 1681 Cornelia Pietersen – Pieter Jacobsen en Matje Claes – g. Tannetje Claes Reygers

850 2 nov 1681 Magdaleentje Adams – Adam Lievense en Susanne Rose – g. Trimp

851 9 nov 1681 Pieter Cornelissen – Cornelis Pieterssen en Leuntje Pieterssen – g. Dina Adriaens

11 ged 18 dec 1678 Coppemijnken – Cornelis Pietersen Hugo en Leuntje Pieters Geldof

12 ged 9 nov 1681 Pieter – Cornelis Pieterssen en Leuntje Pieterssen

852 21 dec 1681 Huijgen Stoffels – Stoffel Dircx en Neelken Cornelis – g. Krijn Jansen en Lijsbeth Leijns

11 ged 15 dec 1661 Johannes – Stoffel Dircksen en Neeltje Cornelis

12 ged 12 aug 1663 Cornelis – Stoffel Dircksen en Neeltje Cornelis

13 ged 2 aug 1665 Maetje – Stoffel Dircksen en Neeltje Cornelis

14 ged 5 aug 1668 Dirck – Stoffel Dircksen en Neeltje Cornelis

15 ged 5 aug 1668 Willemijnken – Stoffel Dircksen en Neeltje Cornelis

16 ged 12 okt 1670 Adriaentje – Stoffel Dircksen en Neeltje Cornelissen Dane

17 ged 5 juni 1672 Willem – Stoffel Dircksen en Neeltje Cornelis Dane

18 ged 1 jan 1674 Cornelia – Stoffel Dircksen en Neeltje Cornelis Dane

19 ged 12 jan 1676 Neeltje – Stoffel Dircksen en Neeltje Cornelis Dane

1(10) ged 13 febr 1678 Jacomijntken – Stoffel Dircksen en Neeltje Cornelis Dane

1(11) ged 29 okt 1679 Commerijnken – Stoffel Diricksen en Neelken Cornelis

1(12) ged 21 dec 1681 Huijgen – Stoffel Dircx en Neelken Cornelis

853 11 jan 1682 Adriaen Mattheus – Mattheus Pieters en Cornelia Albregts – g. Leijntje Pieters

854 30 apr 1682 Wisse Adriaense Huijgensen – Adriaen Huijgenssen en Adriaentje Adriaenssen Wisse – g. Geert Adriaenssen Wisse, Trijntje Jans

855 30 aug 1682 Jacob Huijbregtsen Harp – Huijbregt Jacobssen Harp en Janneken Andriessen – g. Neeltje Pieters

856 18 okt 1682 Neeltje Cornelisse – Cornelis Lauwerissen en Jacquemijntje Janssen – g. Willem Adriaenssen, Neeltje Janssen

857 22 nov 1682 Leuntje Adriaensen Braem – Adriaen Braem en Christina Maertenssen – g. Prijntje Janssen

858 11 jan 1683 Jasper Pieterse – Pieter Heijndricx en Elizabeth Janssen – g. Neeltje Huijbregts

859 12 mrt 1683 Jacob Jansen Geldof – Jan Geldof en Jacomyntje Jans – g. Catelyntje Rogiers

860 14 mrt 1683 Catelyntie Adams – Adam Lievens en Susanne Roose – g. Matje Janssen

861 25 apr 1683 Willem Jacobsen Bartrams – Jacob Bartrams en Maetje Willemsen Boer – g. Janneje Stoffels

11 ged 2 nov 1670 Jan – Jacob Bertram en Susanneken Stoffels Geens

12 ged 27 dec 1671 Jan – Jacob Jansen Bertram en Maetje Willems Boer

13 ged 2 apr 1673 Magdelena – Jacob van Bertram en Maetje Willems

14 ged 2 dec 1674 Leuntje – Jacob Jansen Bertram en Maetje Willemsen de Boer

15 ged 8 aug 1677 Willem – Jacob Bertram en Maetje Willems de Boer

16 ged 19 aug 1680 Willem – Jacob Bartram en Matje Willemsen

17 ged 25 apr 1683 Willem – Jacob Bartrams en Maetje Willemsen Boer

862 13 juni 1683 Janneken Samuels de Witte – Samuel de Witte en Lijsabeth Jannisse – g. Janneken Pietersen Boogaerts

863 22 aug 1683 Janneken – Cornelis Jan Jaspersen en Tanneken Hollebrants – g. Jannetje Pietersen Bogaert

864 14 nov 1683 Louweris Cornelissen – Cornelis Louwerissen en Jakeminne Teerlinckx – g. Soete Willm Boogaers

865 5 dec 1683 Eva – Cornelis (?) Crinsen en Cornelia Cornelis – g. Janneken Jacobse Masier

866 19 dec 1683 Adriaen Gillissen – Gillis Cornelissen en Maetje Adriaensen Boogaert – g. Louweryntje Adriaensen Boogaert

867 16 jan 1684 Huijgo Adriaensen – Adriaen Huijgens en Adriaentje Wisse – g. Huijge Adriaense, Maetje Huijgens

868 5 mrt 1684 Leintge Johanesse Wisse – Johannes Geertse Wisse en Soetge Huijgo Leijnssen – g. Sacharias Adriaen Sachariasse, Geertge Johannis Wisse

(zie bij 28 apr 1709 )

869 15 mrt 1684 Janneke Pieterse – Pieter Jacobsen en Maetje Klaes – g. Janneken Klaes Reyers

(zie bij 10 febr 1704)

870 19 mrt 1684 Leyntje Mattheusse – Mattheus Pietersen en Cornelia Albreghts

871 11 juli 1684 Mahn Willemse Kerkhoven – Willem Jansen Kerkhoven en Neeltje Machiel de Prins – Mahn de Prins, Maetje Jans

872 23 juli 1684 Jan Adriaens Braems – Adriaen Braems en Christijntje Maertens – g. Janneken Braems

873 13 aug 1684 Kryn Pietersen – Pieter Krynsen en Janneken Masier – g. Adriaentje Krynsen

874 17 aug 1684 Cornelia Geertsen – Geert Pietersen en Dingeken Andreys Heype – g. Lena Ingelsen

11 ged 13 juli 1681 Ariaentje – Geert Pietersen en Dingetje Andries Heijpe

12 ged 17 aug 1684 Cornelia – Geert Pietersen en Dingeken Andreys Heype

875 1 okt 1684 Marteyntje Adriaense Hollebrants – Adriaen Hollebrants en Magdaleentje Philips – g. Marteyntje Adriaens

876 10 okt 1684 Hugo Adriaensen Bogaert – Adriaen Bogaert en Grietje Andries – g. Jannetje Adriaen Braem

877 10 dec 1684 Hendrick Pietersen – Pieter Hendriksen en Elizabeth Jaspers – g. Dingetje Cornelis

878 3 jan 1685 Andries Hubrechtsen Harp – Hubrecht Jacobs Harp en Jannetje Andries – g. Jacomeyntje Jacobs

879 4 mrt 1685 Susanna Jansen – Jan Pietersen Adriaensen en Janneken Adriaens Kleyn – g. Adriaen Jacobsen Kleyn, Antonia Radiens (?)

880 18 mrt 1685 Pieter Pieterse Schooneboom – Pieter Schooneboom en Adriaentje Maes – g. Andriesje Jan Maes

881 15 apr 1685 Jacobus Fransen Marandus – Frans Jacobsen Marandus en Catelyntje Geldof – g. Willemeyntje Jacobs Marandus

882 29 apr 1685 Neeltje Florisse Maertens – Floris Maertens en Huybrechtje Jaspers – g. Elizabeth Jaspers

883 8 juli 1685 Neeltje Cornelissen Melis – Cornelis Adriaenssen Melis en Jannetje Claes – g. Claes Jansen, Neeltje Jacobs

884 ca aug 1685 Cornelia Janse Cole – Jan Cole en Celia Davidts – g. Willem Allaert, Maria Cole

885 23 sept 1685 Elizabeth Cornelisse de Boer – Cornelis de Boer en Maetje Cornelis – g. Neeltje Adriaenssen

886 28 okt 1685 Adriaentje Mattheus – Mattheus Pietersen en Cornelia Albreghts – g. Berbel Willems