Meliskerke/NdGK/Dopen 1686-1710

Uit Christipedia

Deze pagina bevat een lijst van dopelingen van de Nederduitse Gereformeerde Kerk te Meliskerke de periode 1686-1710. Zie de toelichting.

….... =  niet te ontcijferen

(Salige Memorie)  =  tussen haakjes een aanvullende opmerking of verklaring

Volgnr, datum doop en naam van kind, met als achternaam de voornaam van de vader (het patroniem) -  de ouders  –  getuige(n).


887 16 jan 1686 Adriaen Cornelissen Jaspersen – Cornelis Jan Jaspersen en Tanneken Hollebrants – g. Adriaentje Geertsen Wisse

888 15 apr 1686 Wilhelmus Willemsen – Willem Jansen en Neeltje Machiels – g. Aechtje Machiels

889 16 juni 1686 Jacomeyntje Pieterse – Pieter Jacobsen en Maeyken Klaas Reyers – g. Claes Jansen, Leuntje Gillis Casse

(zie bij 10 febr 1704)

890 30 juni 1686 Hugo Adriaens Huygens – Adriaen Huygens en Adriaentje Adriaenssen Wisse – g. Hugo Adriaensen, Maetje Huygens

891 1 sept 1686 NN – Jan Pietersen Adriaensen en Jannetje Adriaensen Kleyn

11 ged 4 mrt 1685 Susanna – Jan Pietersen Adriaensen en Janneken Adriaens Kleyn

12 ged 1 sept 1686 NN – Jan Pietersen Adriaensen en Jannetje Adriaensen Kleyn

892 22 sept 1686 Berdina Cornelissen de Boer – Cornelis Jacobsen de Boer en Maetje Cornelis – g. Maetje Willems, Jan Cornelissen

893 13 okt 1686 Jacob Jansen – Jan Jacobsen met den Baerde en Jannetje Cornelis – g. Marinus Cornelissen, Tannetje Jacobs

894 13 okt 1686 Barent Gillissen – Gillis Cornelissen en Maetje Bogaerts – g. Pieter Cornelissen, Willemeyntje Simons

895 10 nov 1686 Pieter Mattheus – Mattheus Pietersen en Cornelia Albreghs – g. Adriaen Pietersen, Pieternelle Louwers

896 10 nov 1686 Adriaen Pieterse – Pieter Hendricks en Lysabeth Jaspers – g. Leuntje Hendricks, Adriaen Hendricksen

897 10 nov 1686 Cateleyntje Jansen Geldof – Jan Fransen Geldof en Jacomyntje Jacobs – g. Cateleyntje Fransen

898 22 dec 1686 Paulijntje Pieterse de Bats – Pieter de Bats en Maria Pafs – g. Paulus Pychels

899 9 febr 1687 Maerten Adriaensen Braem – Adriaen Jansen Braem en Christijntje Maertens – g. Pieternelle Maertens, Jacob Adriaense

900 23 febr 1687 Geert Adriaensen – Adriaen Geersen en Syntje Jans – g. Leuntje Jans

901 4 juni 1687 Leuntje Alewijnsen – Alewijn Jansen en Leuntje Louwers – g. Anteunis Jansen, Passchijntje Louwers

902 23 juni 1687 Vyntje Cornelisse Commelyn – Cornelis Simonsen Commelyn en Vyntje Daniels – g. Berdyntje , Daniel Danielsen

903 23 juni 1687 Jan Pieterse van Hoeve – Pieter van Hoeve: en Lysbeth Ver..... – g. Catelyntje Jacobs

904 13 juli 1687 Jan Adriaense Hollebrants – Adriaen Hollebrants en Magdaleentje Philips – g. Neeltje Hollebrants

11 ged 1 okt 1684 Marteyntje – Adriaen Hollebrants en Magdaleentje Philips

12 ged 13 juli 1687 Jan – Adriaen Hollebrants en Magdaleentje Philips

905 7 sept 1687 Jannetje Adriaense Boogaert – Adriaen Huyge Boogaert: en Grietje Andries – g. Jannetje Andries

11 ged 3 juni 1675 Leijntje – Adriaen Hugensen Boogaart en Grietje Andries

12 ged 10 okt 1684 Hugo – Adriaen Bogaert en Grietje Andries

13 ged 7 sept 1687 Jannetje – Adriaen Huyge Boogaert en Grietje Andries

906 21 sept 1687 Adriaentje Pieterse Schoneboom – Pieter Schoneboom en Adriaentje Jansen Maes – g. Sara huysvrouw van Jacob Schoneboom

11 ged 18 mrt 1685 Pieter – Pieter Schooneboom en Adriaentje Maes

12 ged 21 sept 1687 Adriaentje – Pieter Schoneboom en Adriaentje Jansen Maes

907 5 okt 1687 Adriaentje Cornelisse – Cornelis Lauwers en Jacomyntje Jans – g. Paulijntje Andries

908 12 okt 1687 Jan Simonsen Steutel – Simon Jansen Steutel en Berbel Jans – g. Elyzabeth Mathyssen

909 4 mrt 1688 Jan Pieterse Hendricks – Pieter Hendricks en Lysebeth Jaspers – g. Hubreghtje Jaspers, Jannetje Hendricks

910 14 mrt 1688 Jannes Jansen – Jan Jacobsen en Jannetje Cornelis – g. Jannetje Carpeyns

911 16 mei 1688 Stoffel Pietersen Geens – Pieter Stoffelsen Geens en Adriaenje Adriaense Cleyn – g. Stoffel Jorissen Geens, Jannetje Pieters Lous

912 20 juni 1688 Leuntje Samuelse de Witte – Samuel de Witte en Lysebeth Jansen – g. Leuntje Anteunissen Quartier

11 ged 26 sept 1677 Samuel – Samuel de Witte en Elijsabeth Jans

12 ged 2 febr 1681 Jan – Samuel de Witte en Elizabeth Jansen

13 ged 13 juni 1683 Janneken – Samuel de Witte en Lijsabeth Jannisse

14 ged 20 juni 1688 Leuntje – Samuel de Witte en Lysebeth Jansen

913 5 sept 1688 Albrecht Mattheus – Mattheus Pietersen en Cornelia Albreghts – g. Jannetje Jacobs

914 14 nov 1688 Adriaen Jansen Lous – Jan Pietersen Lous en Jannetje Adriaensen – g. Jan Pieterse Lous, Cornelis Adriaensen Cleyn

915 28 nov 1688 Leuntje Gillissen – Gillis Cornelissen en Matje Bogaert – g. Clara Maria Fittz, Maerten Bogaert

11 ged 23 sept 1674 Neeltje – Jillis Cornelissen en Maetje Adriaensen Boogart

12 ged 23 aug 1676 Adriaen – Jillis Cornelissen en Maetje Adriaensen Boogaert

13 ged 3 nov 1677 Adriaen – Gillis Cornelissen en Maetje Adriaensen Boogaert

14 ged 19 nov 1679 Cornelis – Gillis Cornelissen en Maetje Boogerts

15 ged 20 apr 1681 Cornelis – Gillis Cornelissen en Matje Boogaerts

16 ged 19 dec 1683 Adriaen – Gillis Cornelissen en Maetje Adriaensen Boogaert

17 ged 13 okt 1686 Barent – Gillis Cornelissen en Maetje Bogaerts

18 ged 28 nov 1688 Leuntje – Gillis Cornelissen en Matje Bogaert

916 24 apr 1689 Jasper Jansen Dobbelaer – Jan Dobbelaer en Lysebeth Jans – g. Pieter Blieck, Catelyntje Pieters

917 1 mei 1689 Adriaentje Adriaense Huyge – Adriaen Huyge en Adriaentje Wisse – g. Geert Wisse, Maetje Huygens

11 ged 9 mrt 1681 Huijgen – Adriaen Huijgenssen en Adriaentje Adriaenssen

12 ged 30 apr 1682 Wisse – Adriaen Huijgenssen en Adriaentje Adriaenssen Wisse

13 ged 16 jan 1684 Huijgo – Adriaen Huijgens en Adriaentje Wisse

14 ged 16 juni 1686 Hugo – Adriaen Huygens en Adriaentje Adriaenssen Wisse

15 ged 1 mei 1689 Adriaentje – Adriaen Huyge en Adriaentje Wisse

918 5 juni 1689: (4 gedoopt) Sandrina Abrahamsen Joosen – Abraham Joosen en Dina Adriaensen – g. Josyna Joos

919 24 juli 1689 Lysebeth Isaacs – Isaac Egberts: en Marie Cornelis Boene – g. Lysebeth Cornelis Boene

920 21 aug 1689 Jacob jansen Harp – Jan Jacobsen Harp: en Aeghtje Machielsen de Prince – g. Sara de huysvr van Jacob Jacobsen Harp: Michiel de Prince

921 17 sept 1689 Neeltje Cornelisse – Cornelis Lauwerse en Jacomeyntje Jans – g. Jannetje Lauwers

922 9 okt 1689 Adam Adamse Lievense – Adam Lievense en Susanna Andriesse Roose – g. Elizabeth Jans

923/924 6 nov 1689 (tweelingen) Adriaentje en Albrecht – Mattheus Pietersen en Cornelia Albrechts – getuige van Adriaentje is Catelyntje Jacobs; getuige van Albrecht is Jannetje Marinus

11 ged 11 jan 1682 Adriaen – Mattheus Pieters en Cornelia Albregts

12 ged 19 mrt 1684 Leyntje – Mattheus Pietersen en Cornelia Albrechts

13 ged 28 okt 1685 Adriaentje – Mattheus Pietersen en Cornelia Albreghts

14 ged 10 nov 1686 Pieter – Mattheus Pietersen en Cornelia Albreghs

15 ged 5 sept 1688 Albrecht – Mattheus Pietersen en Cornelia Albreghts

16 ged 6 nov 1689 Adriaentje – Mattheus Pietersen en Cornelia Albrechts

17 ged 6 nov 1689 Albrecht – Mattheus Pietersen en Cornelia Albrechts

925 15 jan 1690 Jan Cornelis Jaspersen – Cor: Jan Jaspersen en Marij Pr. Penseel – g. Jacominken Pieters

926 5 febr 1690 Janneken Adriaanse Braam – Adriaan Braam en Christijna Martens – g. Elisabet Jans Jochemse

927 5 febr 1690 Lauweris Alewijnse – Alewijn Jansen en Leuntje Filijs – g. Lauweris Filijs

928 13 aug 1690 Soetje Lauwrens – Lauwrens Willemssen en Susannetje Leijns – g. Martijntje Davidts

929 13 aug 1690 Cornelia Pieterse Weymaes – Pieter Weymaes en Baltarina Baltasar – g. Isaac van de Woestinus, Cornelia …...

930/931 20 aug 1690 (tweelingen) Dina en Neeltje Hollebrandtse – Pieter Heijndricksen Hollebrandts en Lysabet Jasperse – getuige van Dina: Janneken Heijndricksen Hollebrandts, get van Neeltje: Cornelia Jaspers

932 17 sept 1690 Frans Fransen – Frans Jacobsen en Catelijnken Frans Geldof – g. Catalina Roijers, de grootmoeder van't kind

11 ged 30 jan 1678 Neeltje – Frans Jacobsen Marennes en Catelijntje Fransen Geldof

12 ged 29 okt 1679 Catalijnken – Frans Jacobsen en Catalynken Geldof

13 ged 15 apr 1685 Jacobus – Frans Jacobsen Marandus en Catelyntje Geldof

14 ged 17 sept 1690 Frans – Frans Jacobsen en Catelijnken Frans Geldof

933 1 okt 1690 Leijntje Pieterse – Pieter Stoffels Geens en Adriantje Clijn – g. Neelken van Baalbergen, Janneken Stoffels Geens

934 8 okt 1690 Elisabet Abrahamse Joosen – Abraham Joosen en Dina Adriaans – g. Elisabet Six grootmoeder vant kint

11 ged 5 juni 1689 Sandrina – Abraham Joosen en Dina Adriaensen

12 ged 8 okt 1690 Elisabet – Abraham Joosen en Dina Adriaans

935 10 dec 1690 Krina Jansen – Jan Jacobsen en Janneken Cornelis – g. Tanneken Jacobs

11 ged 19 okt 1677 Cornelis – Jan Jacobsen van den Baerde en Janneken Cornelis

12 ged 13 okt 1686 Jacob – Jan Jacobsen met den Baerde en Jannetje Cornelis

13 ged 14 mrt 1688 Jannes – Jan Jacobsen en Jannetje Cornelis

14 ged 10 dec 1690 Krina – Jan Jacobsen en Janneken Cornelis

936/937 15 dec 1690 (tweelingen) Willem en Adriaan – Adriaan Hollebrandts en Madaleentje Philips – g. Martintje Adriaans

11 ged 1 okt 1684 Marteyntje – Adriaen Hollebrants en Magdaleentje Philips

12 ged 15 dec 1690 Willem – Adriaan Hollebrandts en Madaleentje Philips

13 ged 15 dec 1690 Adriaan – Adriaan Hollebrandts en Madaleentje Philips

938 25 febr 1691 Neeltje Jacobsen Melis – Jacob Adriaansen Melis en Clara Dirx – g. Cornelis Adriaansen Melis, Janneke Adriaansen Melis

939 11 mrt 1691 Jan Isaacse Egberts – Isaac Egberts en Maria Cornelis Boene – g. Lysabet Goosens

940 15 apr 1691 Lijsebet Florisse Slabber – Floris Slabber en Huijbregtje Jaspers – g. Lijsebet Jaspers

941 13 mei 1691 Adam Adamse Lievense – Adam Lievense en Susanne Adriss Rose – g. Lijsebet Jans

11 ged 4 juli 1674 Leijn – Adam Lievensen en Susanne Andriessen Roose

12 ged 1 dec 1675 Andries – Adam Lievensen en Susanne Andries Roose

13 ged 19 juni 1678 Jan – Adam Lievensen en Susanne Andriessen Roose

14 ged 18 febr 1680 Lieve – Adam Lievensen en Susanne Andriessen Roose

15 ged 2 nov 1681 Magdaleentje – Adam Lievense en Susanne Rose

16 ged 14 mrt 1683 Catelyntie – Adam Lievens en Susanne Roose

17 ged 9 okt 1689 Adam – Adam Lievense en Susanna Andriesse Roose

18 ged 13 mei 1691 Adam – Adam Lievense en Susanne Adriss Rose

942 3 juni 1691 David Cornelis – Cornelis Jaspersen en Marij Pieterse – g Adriaantje Geerse Wisse

943 26 aug 1691 Jasper Cornelisse Dobbelaar – Cornelis Jasperse Dobbelaar en Haghtje Maghielse de Prinse – g. Matje Adriaans

944 11 sept 1691 Adriaantje Willemse – Willem Janse en Neeltje Machiels de Prinse – g. Maatje Jacobs, Adriaan Janse Kkhove

945 7 okt 1691 Willem Louwerse – Louwers Willems en Susannetje Leyns – g. Barbel Willems

11 ged 13 aug 1690 Soetje – Lauwrens Willemssen en Susannetje Leijns

12 ged 7 okt 1691 Willem – Louwers Willems en Susannetje Leyns

946 14 okt 1691 Leijntje Cornelisse – Cornelis Lauwerse en Jacomintje Jans – g. Soetje Huijgens

947 14 dec 1691 Janneken Hubrechts – Hubrecht Jacobse en Janneken Andries – g. Pieternelle Jans

(zie bij no 820, 18 dec 1678)

11 ged 30 aug 1682 Jacob – Huijbregt Jacobssen Harp en Janneken Andriessen

12 ged 3 jan 1685 Andries – Hubrecht Jacobs Harp en Jannetje Andries

13 ged 14 dec 1691 Janneken – Hubrecht Jacobse en Janneken Andries

948 3 febr 1692 Mels Jacobse – Jacob Melse en Adriaanken Wisse – g. Leijn Melse Boogaart, Jacominken Lefrank

949 10 febr 1692 Jan Alowijnse – Alowijn Jansen en Leunken Filje – g. Leuntken Lauris Filje

950 2 mrt 1692 Cornelis Cornelissen de Boer – Cornelis de Boer en Maeyken Cornelis – g. Willem Adriaanse, Janneken Willeboorts

11 ged 25 febr 1674 Jacob – Cornelis Jacobsen de Boer en Janneken Cornelis Here

12 ged 29 sept 1675 Cornelis – Cornelis Jacobsen de Boer en Janneken Cornelis Here

13 ged 23 sept 1685 Elizabeth – Cornelis de Boer en Maetje Cornelis

14 ged 22 sept 1686 Berdina – Cornelis Jacobsen de Boer en Maetje Cornelis

15 ged 2 mrt 1692 Cornelis – Cornelis de Boer en Maeyken Cornelis

951 23 mrt 1692 Leunken Isaaks – Isaak Hubrechtse en Marij Cornelis Boene – g. Elijsabet Cornelis Boene

952 26 okt 1692 Jasper Cornelisse Dobbelaar – Cornelis Dobbelaar en Agtje de Prince – g. Janneken Pieters

953 26 okt 1692 Barent Hendrikse – Hendrik Barentse en Elijsabet Janse – g. Dingeman Adriaan Wisse, Elijsabet Janse Caassteker

954 2 nov 1692 Joos Janse Geldof – Jan Geldof en Jacomintje Jans – g. Maatje Vos

955 30 nov 1692 Gijllis Pieterse – Pieter Gijlisse en Maatje Yemants – g. Louwerintje Yemants

956 14 dec 1692 Clara Jacobse – Jacob Adriaanse Melis en Clara Dirks van Gelbe (?) – g. Cornelis Adriaanse Melis, Janneke Adriaanse Melis

957 21 dec 1692 Maatje Wisse – Wisse Paulus Wisse en Cornelia Floris Ingelse – g. Willem Wisse, Janneken Adriaans Pier Melse

958 1 febr 1693 Eva Adriaanse – Adriaan Geers en Cintje Jans – g. Abraham Janse, Angenietje Cornelis

959 8 febr 1693 Michiel Willemse – Willem Janse en Neeltje Machiels de Prince – g. Josintje Machiels de Prince

960 15 mrt 1693 Adriaan Jacobse Boogaart – Jacob Melse Boogaart en Adriaantje Adriaanse Wisse – g. Adriaan Melse Bogaart, Catelintje Adriaanse Wisse

11 ged 3 febr 1692 Mels – Jacob Melse en Adriaanken Wisse

12 ged 15 mrt 1693 Adriaan – Jacob Melse Boogaart en Adriaantje Adriaanse Wisse

961 12 apr 1693 Janneken Janse Lous – Jan Pieterse Lous en Janneken Kleyn – g. Adriaan Pieterse Lous, de Heer Johannes Radaeus en syn huysvrouw Anna Wilhelms

11 ged 4 mrt 1685 Susanna – Jan Pietersen Adriaensen en Janneken Adriaens Kleyn

12 ged 14 nov 1688 Adriaen – Jan Pietersen Lous en Jannetje Adriaensen

13 ged 12 apr 1693 Janneken – Jan Pieterse Lous en Janneken Kleyn

962 26 apr 1693 Jacobus Pieterse – Pieter Jacobse en Pauwelijntje Baarens – g. de Heer Jacobus Kempe predikant, Jakomintje Pauwer

963 3 juni 1693 Adriaan Pieter Stoffels – Pieter Stoffelse Geen en Adriaantje Kleyn – g. Janneken Pieter Louws

964 14 juni 1693 Pieter Pieterse Hollebrandts – Pieter Heijndrikse Hollebrandts en Lijsabet Jaspers – geen getuigen

11 ged 12 jan 1681 Hendrik – Pieter Hendricx en Elizabeth Jaspers

12 ged 11 jan 1683 Jasper – Pieter Heijndricx en Elizabeth Janssen

13 ged 10 dec 1684 Hendrick – Pieter Hendriksen en Elizabeth Jaspers

14 ged 10 nov 1686 Adriaen – Pieter Hendricks en Lysabeth Jaspers

15 ged 4 mrt 1688 Jan – Pieter Hendricks en Lysebeth Jaspers

16 ged 20 aug 1690 Dina – Pieter Heijndricksen Hollebrandts en Lysabet Jasperse

17 ged 20 aug 1690 Neeltje – Pieter Heijndricksen Hollebrandts en Lysabet Jasperse

18 ged 14 juni 1693 Pieter – Pieter Heijndrikse Hollebrandts en Lijsabet Jaspers

965 16 aug 1693 Klaas Leunissen – Leunis Klaasen en Janneken Heijndriks – g. Janneken Klaasen

966 20 sept 1693 Jacob Janse – Jan Jacobse Brokepool (?) en Pieternelletje Heijndricks – g. Jannis Janse, Neeltje Jans

967 20 sept 1693 Adriaan Adriaanse Braams – Adriaan Braams en Christijntje Mertens – g. Clara Dirks van Gelder

11 ged 22 mei 1678 Neeltje – Adriaen Jansen Braem en Christijntje Martens

12 ged 9 juni 1680 Jannetje – Adriaen Braem en Christijntje Martens

13 ged 15 sept 1681 Leuntje – Adriaen Braem en Cristijntje Maertens

14 ged 22 nov 1682 Leuntje – Adriaen Braem en Christina Maertenssen

15 ged 23 juli 1684 Jan – Adriaen Braems en Christijntje Maertens

16 ged 9 febr 1687 Maerten – Adriaen Jansen Braem en Christijntje Maertens

17 ged 5 febr 1690 Janneken – Adriaan Braam en Christijna Martens

18 ged 20 sept 1693 Adriaan – Adriaan Braams en Christijntje Mertens

968 18 okt 1693 Lauwers Cornelisse – Cornelis Lauwerse en Jacomijntje Jans – g. Sara Cornelis

969 29 nov 1693 Jan Alewijnse – Alewijn Janse en Leuntje Lauwers – g. Tanneken Gillis

970 21 mrt 1694 Jan Cornelisse Dobbelaar – Cornelis Dobbelaar en Hagtje de Prince – g. Matje Jacobs

971 28 mrt 1694 Maria Isaacse Hegbarts – Isaac Hegbarts en Maria Cornelis – g. Paulus Birmse, Jacomintje Jans

11 ged 24 juli 1689 Lysebeth – Isaac Egberts en Marie Cornelis Boene

12 ged 11 mrt 1691 Jan – Isaac Egberts en Maria Cornelis Boene

13 ged 23 mrt 1692 Leunken – Isaak Hubrechtse en Marij Cornelis Boene

14 ged 28 mrt 1694 Maria – Isaac Hegbarts en Maria Cornelis

972 4 apr 1694 Barbel Antonisse – Antonij Bruson en Neeltje Andries – g. Barbara Seel

973 2 mei 1694 Floris Wisse – Wisse Paules Wisse en Cornelia Floris Ingels – g. Leijn Floris Ingels, Lena Floris Ingels

974 22 aug 1694 Dina Leunisse – Leunis Klasen en Janneken Heijndriks – g. Dina Cornelis

975 5 sept 1694 Lauwers Willemse Hollebrantse – Willem Hollebrantse en Pechintje Lauwers

976 24 okt 1694 Maarten Florisse Slabbert – Floris Slabbert en Hubreghtje Jaspers – g. Saartje Adriaans

977 7 nov 1694 Pieter Tack – Adries Tack en Neeltje Pieters – g. Susannetje

978 16 jan 1695 Lauwereys Cornelis – Cornelis Lauwerse en Jacomintje Jans – g. Janneken Krins

979 23 jan 1695 Josintje Willemse – Willem Janse en Neeltje Machiels de Prince – g. Lijsabet Taveniers

(zie ook bij no 745, 20 juni 1673)

980 23 jan 1695 Wouter Janse – Jan Wouterse en Catelintje Geldof – g. Maatje Willems

981 27 febr 1695 Neeltje Jacobse – Jacob Adriaansen Melis en Klara Dirks (van Gelder) – g. Jannes Adriaansen Melis, Janneken Klaas

982 6 mrt 1695 Janneken Pieterse Stoffels Geens – Pieter Stoffelsen Geens en Adriaantje Kleijns – g. Janneken Stoffels Geens

983 12 juni 1695 Adriaan Janse Geldof – Jan Geldof en Jacomintje Jans – g. Adriaantje Meertens

11 ged 5 febr 1676 Frans – Jan Fransen Geldof en Jacomijntje Johannes

12 ged 30 mei 1678 NN – Jan Fransen Geldof en Jacomijntje Johannis

13 ged juni 1681 Jan – Jan Fransen Geldof en Jacomijntje Johannes

14 ged 12 mrt 1683 Jacob – Jan Geldof en Jacomyntje Jans

15 ged 10 nov 1686 Cateleyntje – Jan Fransen Geldof en Jacomyntje Jacobs

16 ged 2 nov 1692 Joos – Jan Geldof en Jacomintje Jans

17 ged 12 juni 1695 Adriaan – Jan Geldof en Jacomintje Jans

984 10 juli 1695 Machiel Cornelisse Dobbelaar – Cornelis Dobbelaar en Hagtje de Prince – g. Janneken Jacobs

985 18 sept 1695 Adriaantje Lauwers – Lauwers Lauwerse en Leuntje Meertens – g. Francintje Meertens

986 9 okt 1695 Janna Janse Klaasen – Jan Klaasen en Janneken Jans – g. Claas Jansen, Janneken Klaas

987 30 okt 1695 Josijntje Joose – Joos Lievense en Lijsabet Cornelis – g. Mary Pieters

988 13 nov 1695 Jan Andriesse Tack – Andries Janse Tack en Neeltje Pieters Aartsen – g. Salomon Pieter Bongje, Adriaantje Tack

989 22 juli 1696 Marten Floris Slabbert – Vloris Sabbert en Huijbreghtje Jaspers – g. Tanneken Gideons

990 5 aug 1696 Janken Alewijnse – Alewijn Jansen en Leuntje Lauwrens – g. Willem Pietersen, Sara Lauwerse

991 12 aug 1696 Dina Adriaansen – Adrijaan Heyndrijksen en Cattelijntie Samels de Witte – g. Dina Cornelisse

992 9 sept 1696 Jan Cornelisse Dobbelaer – Cornelis Jasperse Dobbelaer en Agtien Machielsen de Prinse – g. Janneken Adrijaens

993 9 sept 1696 Jacob Cornelissen – Cornelis Lauwersen en Jacomijntjen Janse – g. Janneken Lauwers

994 28 okt 1696 Pieternelle Pieterse Cleijn – Pieter Adryaensen Cleijn en Janneken Krijns – g. Pieternelle Pieters Louwers

995 28 okt 1696 Heijndrijck Leunissen – Leunis Claesen en Janneken Heijndrijcx – g. Dingena Pieters

996 16 dec 1696 Leuntien Abramse – Abram Louwersen en Jasperintien Pieters – g. Vyntien Lievens

997 16 dec 1696 Janneken Abramse de Rijke – Abram de Rijke en Pieternelle Janse – g. Janneken Andrijesen

998 23 dec 1696 Jacob Jaspersen Willeboorts – Jasper Willeboosen de Jager en Jantintien Jaspers – g. Cornelis Cleen, Adriaentin Willeboots de Jager

999 30 dec 1696 Joris Pietersen Stoffels – Pieter Stoffelsen en Adrijatien Adrijaesen Cleyns – g. Joris Stoffelsen Geens en zijn huisvr Maetien Adrijaens, Jannetien Pietersen Lauwes

1000 3 febr 1697 Wouterintien Lievens – Lieven Adrijan Laus en Leuntien Jans – g. Abram Jansen, Adrijaentien Laus, Adrijan Adrijans Laus

1001 3 mrt 1697 Heijndrijck Jansen – Jan Jacobsen en Marija Marcouts g. Heijndrijck Jacobsen, Cattelijntien …..

1002 24 mrt 1697 Jacomijntien Cornelissen – Cornelis Jaspersen en Marija Pieters – g. Marija ….. Cargon

1003 24 mrt 1697 Lauwers Janisse – Janis Louwersen en Janneken Jans – g. Pieter Lamoote, Leuijntie Lauwerse

1004 30 mrt 1697 Adrijaen Jacobse Kleijn – Jacob Kleijn en Vransintien Symonse – g. Pieter Kleijn, Janneken Pieterse

1005 5 mei 1697 Jannis Andriesse Tack – Andries Jansen Tack en Neeltien Pieter Aartsen

11 ged 7 nov 1694 Pieter – Adries Tack en Neeltje Pieters

12 ged 13 nov 1695 Jan – Andries Janse Tack en Neeltje Pieters Aartsen

13 ged 5 mei 1697 Jannis – Andries Jansen Tack en Neeltien Pieter Aartsen

1006 1 sept 1697 (tweelingen) Barent en Printien Pietersen – Pieter Jacobsen en Paulijntien Beerents – g Geertien Barents, Adrijaen Adrijaensen Cleyn

1007 15 sept 1697 Adrijana Jacobse Melis – Jacobus Adriaen Melise en Clara Dijrcx van Gelder – g. Soetien Marijnis van de Moer, Jacob Luijck

1008 29 sept 1697 Pieter Cornelisse Dobbelaer – Cornelis Jaspersen Dobbelaer en Eghtien Machielsen de Prins – g. Cattelintiy Adriaens

1009 22 okt 1697 Willem Adriaensen – Adrijaen Geersen en Sijntien Janse – g. Leuntien Janse

1010 17 dec 1697 Adrijantien Joosse – Joos Lievense en Lisebet Cornelisen – g. Adrijaen Christiaensen, Adrijaentien Jopse

1011 29 mrt 1698 Adrijaen Jacobse Kleijn – Jacob Kleijn en Vransintien Simonse – g. Janneken Cleyns

1012 13 apr 1698 Matien Florisse Slabbaart – Vloris Slabbert en Hubregien Jaspers – g. Matien Jobse, de vrouw v Gideon Slabert

11 ged 24 okt 1694 Maarten – Floris Slabbert en Hubreghtje Jaspers

12 ged 22 juli 1696 Marten – Vloris Sabbert en Huijbreghtje Jaspers

13 ged 13 apr 1698 Matien – Vloris Slabbert en Hubregien Jaspers

1013 20 apr 1698 Elisabeth Janse Vilje – Jan Vilje en Janneken Jans – g. Elisabet Janse

1014 18 mei 1698 Vransintien Adrahamse Per mentier – Abram Permentier en Matien Cleijn

1015 29 juni 1698 Lisabedt Frederiks – Vrederijck Pietersen en Jacob Tossink – g. Janus Tossink, Lisabet Tossink

1016 9 aug 1698 Adrijaen – het oneghte kint van Cornelia ….. – g. Clara

1017 17 aug 1698 Matien – Adriaen Cornelisen en Paulintie Willemsen – g. Matie Adriaens

1018 24 aug 1698 Wouterentien Janse – Jan woutersen en Cattelyn Geldof – g. Leuntien Wouters

1019 1 sept 1698 Samuel Adriaensen – Adriaen Eijndrijsen en Cattlijntie Lauwers de Witte – g Samuel de Witte, Paulijtien Willems

1020 15 sept 1698 Pieter Alewijnse – Alewijn Jansen en Leuijntien Louwers – g. Matien Janse

1021 19 sept 1698 Claes Leunissen – Leunis Claesen en Susanken Claes – g. Janneken Claes

11 ged 16 aug 1693 Klaas – Leunis Klaasen en Janneken Heijndriks

12 ged 22 aug 1694 Dina – Leunis Klasen en Janneken Heijndriks

13 ged 28 okt 1696 Heijndrijck – Leunis Claesen en Janneken Heijndrijcx

14 ged 19 sept 1698 Claes – Leunis Claesen en Susanken Claes

1022 28 sept 1698 Kattelijntien Abrahamsen – Abram Jacobsen de Rijcke en Pieternelle Jans Meusen – g. Matien Abrams de Rijcke

1023 9 nov 1698 Davit Cornelisse Jasperse – Cornelis Jan Jasperse en Marija Penseels – g. Janneken Stovels

1024 23 nov 1698 Cornelis Adrijaense Boogart – Adrijaen Boogart en Adrijaentien Cleyn – g. Huijgo Bogart, Matien Cleijn

1025 4 jan 1699 Joris Pieterse – Pieter Jacobsen en Pauwelijntien Berens – g. Joris Jacobsen, Willimien

1026 11 jan 1699 Adrijatien Adriaanse – Adrijan Geersen en Sijntien Janse – g. Adrijaentien Pieters

11 ged 26 mrt 1679 Janneken – Adriaen Geertsen en Cijnken Jans

12 ged 16 febr 1681 Janneken – Adriaen Geerssen en Cyntje Janssen

13 ged 23 febr 1687 Geert – Adriaen Geersen en Syntje Jans

14 ged 1 febr 1693 Eva – Adriaan Geers en Cintje Jans

15 ged 22 okt 1697 Willem – Adrijaen Geersen en Sijntien Janse

16 ged 11 jan 1699 Adrijatien Adriaanse – Adrijan Geersen en Sijntien Janse

1027 11 jan 1699 Adrijaen Jansen – Jan Jacobssen en Marij Markour – g. Soetien Jans Plevier

11 ged 3 mrt 1697 Heijndrijck – Jan Jacobsen en Marija Marcouts ?

12 ged 11 jan 1699 Adrijaen – Jan Jacobssen en Marij Markour ?

1028 11 jan 1699 Lijsabedt Anot – Steven Isacx Anot en Josijntien Crops – g. Lijsabet Joos, Jan Anodt

1029 31 jan 1699 Jan Cornelissen – Cornelis Louwrsen en Jacomijtie Jans – g. Neeltien Gillis

11 ged 18 okt 1682 Neeltje – Cornelis Lauwerissen en Jacquemijntje Janssen

12 ged 14 nov 1683 Louweris – Cornelis Louwerissen en Jakeminne Teerlinckx

13 ged 5 okt 1687 Adriaentje – Cornelis Lauwers en Jacomyntje Jans

14 ged 17 sept 1689 Neeltje – Cornelis Lauwerse en Jacomeyntje Jans

15 ged 14 okt 1691 Leijntje – Cornelis Lauwerissen en Jacomintje Jans

16 ged 18 okt 1693 Lauwers – Cornelis Lauwerse en Jacomijntje Jans

17 ged 16 jan 1695 Lauwereys – Cornelis Lauwerse en Jacomintje Jans

18 ged 9 sept 1696 Jacob – Cornelis Lauwersen en Jacomijntjen Janse

19 ged 31 jan 1699 Jan – Cornelis Louwrsen en Jacomijtie Jans

1030 31 jan 1699 Isaak Willems – Willem Isackx Suickers en Matien Jans – g. Isack Suijckers, Jacomijton …..

1031 22 mrt 1699 Pieter Abrahamse Louwersen – Abram Louwersen en Jasperintien Pieters Schonenboom – g. Leuntien Pieters Schooneboom

1032 5 apr 1699 Lauwerens Jansen – Jan Lauwersen en Janneken Jans – g. Willeminte Lauwers

1033 20 apr 1699 Jan Pietersen de Voogt – Pieter Jansen de Voogt en Janneken Jans – g. Jan Pietersen de Voogt, Achtien Jandr de Voogt

1034 23 mei 1699 Janna Jacobse Cleijn – Jacob Cleijn en Vransintien Simoens – g. Pieternelle Simons

1035 12 juli 1699 Neeltien Jacobsen – Jacob Dijrksen en Pieternelle Bogarts – g. Neeltien Dircxen, Pieter Dircxen

1036 19 juli 1699 Eva Lievense – Lieven Adriaensen en Leunken Janse – g. Jan Willemsen, Simon Simonsen, Lijnken Jans, huijsvr v Adrijaen Geersen.

11 ged 3 febr 1697 Wouterintien – Lieven Adrijan Laus en Leuntien Jans

12 ged 19 juli 1699 Eva – Lieven Adriaensen en Leunken Janse

1037 23 aug 1699 Janis Carelse Batier (Battijst) – Carel Jansen Batier en Neeltien Adrijaens Braems – g. Adriaen Braems, Neeltien (zuster)

1038 20 sept 1699 Janna Abramse Permentier – Abram Permentier en Matien Cleijn – g. Adriaen Permentier, Adriaentien Cleijns

1039 27 sept 1699 Leijntien – Arenout Willemsen en Matien Marinis Vos – g. Jan Marinisen Vos, Pieterlien Paulus

1040 ca sept/okt NN – Jacobus Janse en Neeltien Gillis

1041 11 okt 1699 Jan Mattheuse – Mattheus Jansen van Sluys en Copmijn Cornelis – g. Jan Mattheusen van Sluys, Leijntien Jacobus

1042 29 nov 1699 Lisabet Frederiksen – Vrederijk Pietersen en Jacob Tessink – g. Piter Huijbrechsen, Elisabet Tessink

1043 14 febr 1700 Cornelis Pieters – Pieter Jac. en Paulita Beerens – g. Clara de huysvr van Jacobus Melis

1044 14 mrt 1700 Joos Joosse – Joos Lievensen en Lisbet Cornelis – g. Janneken Pieters

1045 28 mrt 1700 Adrijaen Pieterse Stoffelsen – Pieter Stoffelsen en Adrijantien Cleijn – g. de vrouw van …. Simons

1046 2 mei 1700 Louwers Jansen – Jan Louwersen en Janneken Jans – g. Vransintje Louwers

11 ged 24 mrt 1697 Lauwers – Janis Louwersen en Janneken Jans

12 ged 5 apr 1699 Lauwerens – Jan Lauwersen en Janneken Jans

13 ged 2 mei 1700 Louwers – Jan Louwersen en Janneken Jans

(zie bij no 1147, 15 mei 1707)

1047 13 juni 1700 Cleijn Adriaansen Bogaert – Adriaen Bogaert en Adrijaentien Cleijn – g. Cornelis Cleijn, Janneken Damisse

1048 4 juli 1700 Lauwers Abrahamsen – Abram Louwersen en Jasperintien Pieters – g. Louwers Louwersen, Printien Pieters

1049 4 juli 1700 Jasper Louwersen – Louwers Jaspersen en Janneken Pieters – g. Matien Tappers

1050 25 juli 1700 Leuntien Cornelisse Verhage – Cornelis Verhage en Geertien Verhage – g. Cornelis Verhage, Matien Braems ….. van Soutelande

1051 8 aug 1700 Cornelis Jacobs Cleyn – Jacob Cleijn en Vransintien J. Simons – g. Adrijntien Cleijn

1052 19 sept 1700 Cornelis Cornelissen Jaspersen – Cornelis Jaspersen Dobbelaer en Agtien Maghielsen de Prince – g. Berdintien Willems

1053 10 okt 1700 Pieternelle Jacobusse Jansen – Jacobus Jansen en Neeltien Gillis – g. Meerten Jan Willemsen, Matien Willems

1054 7 nov 1700 Adrijaen Carelse Badtist – Carel Jansen Badtist en Neeltien Adrijaens Braems – g. Corstintien Braems

1055 7 nov 1700 Paulus Wisse – Wisse Paulus Wisse en Cornelia Vloris – g. Willem Pauwlsen Wisse, Janneken Adrijaens

11 ged 21 dec 1692 Maatje – Wisse Paulus Wisse en Cornelia Floris Ingelse

12 ged 2 mei 1694 Floris – Wisse Paules Wisse en Cornelia Floris Ingelse

13 ged 7 nov 1700 Paulus – Wisse Paulus Wisse en Cornelia Vloris

(zie bij no 1201, 10 mei 1711)

1056 19 dec 1700 Jan Leunissen Clasen – Leunis Clasen en Janneken Heijndricx – g. Neeltien Cornelis

1057 13 febr 1701 Cornelis Matheus van Sluys – Matheus van Sluys en Copmiten Cornelis – g. Cornelis Pieters, Matien Willhems

1058 27 febr 1701 Neeltien Janisse Melis – Janis Adriansen Melis en Leijntien Adrijansen Brouwer – g. Cornelis Adrijansen Melis, Janneken Adrijaensen Melis

1059 12 mrt 1701 Neltien Pieterse de Voogt – Pieter Jansen de Voght en Janneken Janse – g. Neeltien Blaes

1060 29 mei 1701 Cleijn Abramse Per mentier – Abram Permentier en Matien Cleijns – g. Cornelis Cleijn, Janneken Pieters

1061 26 juni 1701 Kerchove Willems – Willem Jansen Kerchove en Neeltien Michiels de Prince – g. Jan Kerchove, Cattelijntij Kercove

11 ged 11 juli 11 1684 Mahn – Willem Jansen Kerkhoven en Neeltje Machiel de Prins

12 ged 15 apr 1686 Wilhelmus – Willem Jansen en Neeltje Machiels

13 ged 11 sept 1691 Adriaantje – Willem Janse en Neeltje Machiels de Prinse

14 ged 8 febr 1693 Michiel – Willem Janse en Neeltje Machiels de Prince

15 ged 23 jan 1695 Josintje – Willem Janse en Neeltje Machiels de Prince

16 ged 26 juni 1701 Kerchove – Willem Jansen Kerchove en Neeltien Michiels de Prince (zie o.a Grijpskerke: Kerkhove Willems gehuwd met Lisebet Jansen laat kinderen dopen)

1062 7 aug 1701 Baerendt Pietersen – Pieter Jacobsen en Pauwelijtien Beerens – g. Pieternelle Cornelis

1063 15 aug 1701 Pieter Lauwersen – Lauwers Jaspersen en Janken Pieters – g. Pieternelle Pieters

1064 21 aug 1701 Marynis Arnoudtsen van den Driese – Arnoudt Willhem van den Driese en Matien Marinisse Vos – g. Matien Vos

1065 28 aug 1701 Janneken Janse woutersen – Jan Woutersen en Cattelijne Geldov – g. Willemijntien

11 ged 23 jan 1695 Wouter – Jan Wouterse en Catelintje Geldof

12 ged 24 aug 1698 Wouterentien – Jan Woutersen en Cattelyn Geldof

13 ged 28 aug 1701 Janneken – Jan Woutersen en Cattelijne Geldov

1066 11 sept 1701 Adrijaentien Jacobse Cleijn – Jacob Cleijn en Vransintien Simons – g. Janken Pieters wed v Adrijaen Cleijn

1067 9 okt 1701 Printien Abramse – Abram Lauwersen en Jasperintien Pieters Schoonenboom – g. Leuntien Meertens

1068 16 okt 1701 Janna Huige Jobs – Hugo Jobs en Adrijantien Maertens – g. Marten Geldov, Susanne Jobse

1069 6 nov 1701 Janna Lievense Laus – Lieven Laus en Leuntien Janse – g. Reijnhoudt de haerdtsteeker, Cattelijtien Lauws

11 ged 3 febr 1697 Wouterintien – Lieven Adrijan Laus en Leuntien Jans

12 ged 6 nov 1701 Janna – Lieven Laus en Leuntien Janse

1070 23 nov 1701 Matien Jacobse – Jacobus Jansen en Neeltien Gillis – g. Sintien Jansen huijsvr van Adrijaen Gerson

1071 29 jan 1702 Jasper Cornelissen – Cornelis Jan Jaspersen en Marya Pieters – g. Janneken Cornelissen

11 ged 22 aug 1683 Janneken – Cornelis Jan Jaspersen en Tanneken Hollebrants

12 ged 16 jan 1686 Adriaen – Cornelis Jan Jaspersen en Tanneken Hollebrants

13 ged 15 jan 1690 Jan – Cor: Jan Jaspersen en Marij Pr. Penseel

14 ged 3 juni 1691 David – Cornelis Jaspersen en Marij Pieterse

15 ged 24 mrt 1697 Jacomijntien – Cornelis Jaspersen en Marija Pieters

16 ged 9 nov 1698 Davit – Cornelis Jan Jasperse en Marija Penseels

17 ged 29 jan 1702 Jasper – Cornelis Jan Jaspersen en Marya Pieters

1072 29 jan 1702 Tanneken Abramse de Rijke – Abram Jacobsen de Rijke en Pieterneltien Jans – g. Tanneken Jansen Meus

1073 26 febr 1702 Cleijn Adriaansen – Adrijan Hugo Bogart en Adrijatien Cleijn – g. Cornelis Cleijn, Janneken Davids

1074 12 mrt 1702 Leijn Alewijnsen – Alewijn Jansen en Leuntien Louwers – g. Matien Alewijns

1074b (doopaant later toegevoegd) 29 juni 1702 Tanneken Abramse de Rijke - Abram Jacobsen de Rijke en Pieternelletien Jans - g. Tanneken Jansen Meus

1075 15 juli 1702 Adrijaen Jacobusse – Jacobus Adrijasen Melis en Clara Dijrcx van Gelder – g. Cornelis Adrijansen Melis, Neeltien Melis

1076 27 aug 1702 Jacoba Adriaans Jacobsen – Adrijan Jacobsen en Adrijatien Jobse – g. Paulytien Andris, Job Cornelisen

1077 30 aug 1702 Pieternela Joannisse Melis – Joanis Adrijasen Melis en Leyntien Adrijasen Brouwer – g. Jacobus Adrijasen Melis en Pieternelle Batrams van der Knocke

1078 17 sept 1702 Cattrijna Frederiks – Vrederik Pietersen en Jacob Tessingh – g Janis Tessincx, Neeltien Ketels

1079 29 okt 1702 Pieter Leunisse Clasen – Leunis Clasen en Janneken Eijndricx – g. Cattelyne Adams

1080 12 nov 1702 Abram Cornelissen Butijt (Battijst) – Carel Janis Butijt en Neeltijn Adrijasen – g. Janneken Janis

1081 12 nov 1702 Pieternelle Cornelissen Cleijn – Cornelis Cleijn en Matien Simons – g. Pieternelle Pieters

1082 17 dec 1702 Elisabet Pieterse de Voght – Pieter de Voght en Janneken Jans – g. Jeronimus Roelsen, Ester de Voght

1083 25 dec 1702 Jan Jacobsen – Jacobus Jansen en Neeltien Gillis – g. Adrijaentien Adrijaens Laus

1084 27 jan 1703 Leijn Jacobse de Priester – Jacob de Priester en Janneken Adrijaensen – g. Sintien Janis

1085 18 febr 1703 Matien Marijnissen – Marijnis Louwersen en Neeltje Teerlincx – g. Jacomijtien Jans

1086 25 mrt 1703 Jan Fransen Geldof – Vrans Geldov en Cattelijtien Pieters – g. Jan Geldof, Cattelien Geldov

1087 1 apr 1703 Cornelis Jacobse Cleijn – Jacob Cleijn en Vransintien Simons – g. Janneken Pieters

1088 10 juni 1703 Tsinna (?) Cornelissen Dobbelaar – Cornelis Jaspersen Dobbelaer en Aghtien Maghielsen de Prins – g. Josijntien de Prins

1089 10 juni 1703 Alwijn Alewijnsen – Alewijn Jansen en Leuntien Lauwersen – g. Jan Brasser, Matien Jans

11 ged 4 juni 1687 Leuntje – Alewijn Jansen en Leuntje Louwers

12 ged 5 febr 1690 Lauweris – Alewijn Jansen en Leuntje Filijs

13 ged 10 febr 1692 Jan – Alowijn Jansen en Leunken Filje

14 ged 29 nov 1693 Jan – Alewijn Janse en Leuntje Lauwers

15 ged 5 aug 1696 Janken – Alewijn Jansen en Leuntje Lauwrens

16 ged 15 sept 1698 Pieter – Alewijn Jansen en Leuijntien Louwers

17 ged 12 mrt 1702 Leijn – Alewijn Jansen en Leuntien Louwers

18 ged 10 juni 1703 Alwijn – Alewijn Jansen en Leuntien Lauwersen

1090 27 juni 1703 Jacob Abramse de Rijke – Abram de Rijke en Pieternelle Jans – g. Jacomijtien Jacobs

1091 15 juli 1703 Cornelis Joossen Lievense – Joos Lievense en Elisabeth Cornelisen – g. Adrijantien Cornelis

1092 23 sept 1703 Adrijantien Adriaans – Adrijaan Jacobsen en Adriaentien Jobs – g. Adrijantien Cornelis

1093 7 okt 1703 Jasper Lauwersen – Lauwers Jaspersen en Janneken Pieters – g. Vransintien Simons

1094 4 nov 1703 Adrijaen Jacobsen – Jacob Dijrcksen en Pieternella Bogars – g. Leijntien Bogars

11 ged 12 juli 1699 Neeltien – Jacob Dijrksen en Pieternelle Bogarts

12 ged 4 nov 1703 Adrijaen – Jacob Dijrcksen en Pieternella Bogars

1095 11 nov 1703 Janneken Cornelissen de Barde – Cornelis Jansen de Barde en Leuntien Andrijs – g. Matien Matthis

1096 7 jan 1704 Matien Jansen de Voogd – Jan Pietersen de Voght en Susanna Joos Wackerhoen – g. Vransintien Joos Wackerhoen

1097 13 jan 1704 Matien Adriaensen Backer – Adriaen Backer en Janneken Wisse – g. Janis Geersen Wisse, Leuntien Jacob Artsen

1098 27 jan 1704 Louwertie Abramsen – Abram Louwersen en Jasprintien Pietersen – g. Pieterneltien Louwers

1099 27 jan 1704 Janna Jansen – Jan Meussen en Janneken Cornelis Jaspersen – g. Janneken Andriesen, Cornelis Jan Jaspersen

1100 3 febr 1704 Adrijaen Jacobsen – Jacob Leijnse en Janneken Adrijaens – g. Adrijaen Geersen, Pieterneltien Dijrcx

1101 10 febr 1704 Paulus Pietersen – Pieter Jacobsen en Paulintien Beerens – g. Martien Pieters

11 ged 9 febr 1676 Janneken – Pieter Jacobsen en Maetje Claes Reijgers

12 ged 16 jan 1678 Martijntje – Pieter Jacobsen en Maetje Claes Reijers

13 ged 7 jan 1680 Susanne – Pieter Jacobs en Maetje Claes Reijers

14 ged 2 nov 1681 Cornelia – Pieter Jacobsen en Matje Claes

15 ged 15 mrt 1684 Janneken – Pieter Jacobsen en Maetje Klaes

16 ged 16 juni 1686 Jacomeyntje – Pieter Jacobsen en Maeyken Klaas Reyers

17 ged 26 apr 1693 Jacobus – Pieter Jacobse en Pauwelijntje Baarens

18 ged 1 sept 1697 Barent – Pieter Jacobsen en Paulijntien Beerents

19 ged 1sept 1697 Printien – Pieter Jacobse en Paulijntien Beerents

1(10) ged 4 jan 1699 Joris – Pieter Jacobsen en Pauwelijntien Berens

1(11) ged 14 febr 1700 Cornelis – Pieter Jacobse en Paulita Beerens

1(12) ged 7 aug 1701 Baerendt – Pieter Jacobsen en Pauwelijtien Beerens

1(13) ged 10 febr 1704 Paulus – Pieter Jacobsen en Paulintien Beerens

1102 5 apr 1704 Joanis Carelse Batijst – Carel Joanis Batijst en Neeltien Adrijaens – g. Jacob Heijndrisen Plekpolder, Matien Janis

1103/1104 8 mei 1704 (tweelingen) Janna en Martintien – Hugo Jobs en Adrijantien Martens – g. Jacomijn Jans

1105 11 mei 1704 Janna Adriaense Bogart – Adriaen Cornelisen Bogart en Adrijatien Cornelis Cleijn – g. Cornelis Hugo Bogart, Janneken Pieters

11 ged 23 nov 1698 Cornelis – Adrijaen Boogart en Adrijaentien Cleyn

12 ged 13 juni 1700 Cleijn – Adriaen Bogaert en Adrijaentien Cleijn

13 ged 26 febr 1702 Cleijn – Adrijan Hugo Bogart en Adrijatien Cleijn

14 ged 11 mei 1704 Janna – Adriaen Cornelisen Bogart en Adrijatien Cornelis Cleijn

1106/ 8 juni 1704 Cattrijna Frederikse – Vrederick Pietersen en Jacob Tosink – g. Gillis grootvader, Neeltien Ketels

1107 15 juni 1704 Gillis Jacobsen – Jacobus Jansen en Neeltien Gillis – g. Matien Gillis

11 ged ca sept/okt NN – Jacobus Janse en Neeltien Gillis

12 ged 10 okt 1700 Pieternelle – Jacobus Jansen en Neeltien Gillis

13 ged 23 nov 1701 Matien – Jacobus Jansen en Neeltien Gillis

14 ged 25 dec 1702 Jan – Jacobus Jansen en Neeltien Gillis

15 ged 15 juni 1704 Gillis – Jacobus Jansen en Neeltien Gillis

1108/1109 23 juli 1704 (tweelingen) Cornelis en Jasper – Joos Lievens en Lisabedt Cornelisen – g. Matie Willems, Neeltij Adrians

1110 7 sept 1704 Pieter Fransen Geldof – Vransois Geldov en Cattelijntien Pieters – g. Sijmon Jansen de jonge, Leuntien Jeronimus

11 ged 25 mrt 1703 Jan – Vrans Geldov en Cattelijtien Pieters

12 ged 7 sept 1704 Pieter – Vransois Geldov en Cattelijntien Pieters

1111 7 sept 1704 Janna Cornelissen Cleijn – Cornelis Cleijn en Matien Simons – g. Lysebet Pieters Witte

1112 26 okt 1704 Jacob Abrahamsen de Rijcke – Abram de Rijcke en Pieternelle Jansen Meuis – g. Leuntien Joos de Rijcke

1113 26 okt 1704 Dina Leunisse Clasen – Leunis Clasen en Janneken Eijndricx – g. Dinna Cornelis

1114 26 okt 1704 Adriaena Janisse Melis – Janis Adrijansen Melis en Leijntien Brouwers – g. Adrijan Brouwer, Neeltien Cornelis Melis

11 ged 27 febr 1701 Neeltien – Janis Adriansen Melis en Leijntien Adrijansen Brouwer

12 ged 30 aug 1702 Pieternela – Joanis Adrijasen Melis en Leyntien Adrijasen Brouwer

13 ged 26 okt 1704 Adriaena – Janis Adrijansen Melis en Leijntien Brouwers

1115 23 nov 1704 Joos Jansen de Voght – Jan Pietersen de Voght en Susana Joos – g Sara Gideons

11 ged 7 jan 1704 Matien – Jan Pietersen de Voght en Susanna Joos Wackerhoen

12 ged 23 nov 1704 Joos – Jan Pietersen de Voght en Susana Joos

1116 14 dec 1704 Cattelijntien Pietersen de Voght – Pieter Jansen de Voght en Janneken Jans – g. Cornelis de Voght, Cattelijntien Willems

1117 28 dec 1704 Jacob Adrijansen – Adrijan Jacobsen en Adriatien Jobsen – g. Janneken Huijbreghs

11 ged 27 aug 1702 Jacoba – Adrijan Jacobsen en Adrijatien Jobse

12 ged 23 sept 1703 Adrijantien – Adrijaan Jacobsen en Adriaentien Jobs

13 ged 28 dec 1704 Jacob – Adrijan Jacobsen en Adriatien Jobsen

1118 19 jan 1705 Leuntien Mattheusse van Sluijs – Mattheus van Sluijs en Pitronelle Crijns – g. Leuntien Louwers

1119 8 febr 1705 Janna Louwers Jaspersen – Louwers Jaspersen en Janneken Pieters – g. Janneken Pieters

1120 8 febr 1705 Matien Cornelissen de Barde – Cornelis Jansen den Barde en Leuntien Andrysen – g. Matien Dingenmans

1121 14 juni 1705 Simon Jacobse Cleijn – Jacob Cleijn en Vranssintien Simons – g. Adriaentien Cleijn

1122/1123 21 juni 1705 (tweelingen) Pieter en Susanne Anthonisse – Anthony Pieters en Maddlena Adams – get van Pieter: Adam Lievense de oude, Cattelyntien Adams. Get van de dochter: Leyntien Pieters

1124 21 juni 1705 Joanis Jacobse Melis – Jacobus Adriaense Melis en Clarra Dijrcx van Gelde – g. Matien Willems Doense

11 ged 25 febr 1691 Neeltje – Jacob Adriaansen Melis en Clara Dirx

12 ged 14 dec 1692 Clara – Jacob Adriaanse Melis en Clara Dirks van Gelbe (?)

13 ged 27 febr 1695 Neeltje – Jacob Adriaansen Melis en Klara Dirks

14 ged 15 sept 1697 Adrijana – Jacobus Adriaen Melise en Clara Dijrcx van Gelder

15 ged 15 juli 1702 Adrijaen – Jacobus Adrijasen Melis en Clara Dijrcx van Gelder

16 ged 21 juni 1705 Joanis – Jacobus Adriaense Melis en Clarra Dijrcx van Gelde

1125 1 nov 1705 Janna Janse Geldof – Jan Franse Geldof en Catolijntge Pieters – g. Jacomyntje Jans

1126 29 nov 1705 Adriaan Willemse Klein – Willem Adriaansen Klein en Maatje Gillis Boers – g. Pieternella Pieters

1127 6 dec 1705 Neeltje Cornelisse Dobbelaar – Cornelis Dobbelaar en Aagje Michiels de Prince – g. Neeltje Prince

1128 6 dec 1705 Adam Lievens – Lieven Adamse en Cornelia Jans – g. Adam Lievense, Madalena Adams

1129 20 dec 1705 Cornelis Jansen – Jan Meuwesen en Jan: Cornelisse Jan Jasperse – g. Neeltje Ollebrans

1130 20 dec 1705 Joannes Janse – Jan Benjamynse van den Broeke en Johanna van ….ers – g. Lysabeth van …..ers

1131/ 14 febr 1706 Krina Karelse Battist – Karel Janisse Battist en Neeltje Adriaans – g. Leintje Adriaanse

1132 28 mrt 1706 Cornelis Joosse – Joos Lievense en Lysbeth Cornelisse – g. Paschijnti Paulus

11 ged 30 okt 1695 Josijntje – Joos Lievense en Lijsabet Cornelis

12 ged 14 mrt 1700 Joos – Joos Lievensen en Lisbet Cornelis

13 ged 17 dec 1697 Adrijantien – Joos Lievense en Lisebet Cornelisen

14 ged 15 juli 1703 Cornelis – Joos Lievense en Elisabeth Cornelisen

15 ged 23 juli 1704 Cornelis – Joos Lievens en Lisabedt Cornelisen

16 ged 23 juli 1704 Jasper – Joos Lievens en Lisabedt Cornelisen

17 ged 28 mrt 1706 Cornelis – Joos Lievense en Lysbeth Cornelisse

1133 4 apr 1706 Cornelis Cornelisse Cleijn – Cornelis Adr. Klein en Maatje Simons – g. Pieternella Pieters

11 ged 7 sept 1704 Janna – Cornelis Cleijn en Matien Simons

12 ged 4 apr 1706 Cornelis – Cornelis Adr. Klein en Maatje Simons

1134 24 mei 1706 Adriana Pieterse Geens – Pieter Stoffel: Geens: en Adriaantje Adriaanse Kleyn – g. Janne Pieters Lauw

1135 13 juni 1706 Maria Fredericks – Frederick Pieters en Jacoba Tessynq – g. Jan Tessynq, Maria Grassom (?)

11 ged 29 juni 1698 Lisabedt – Vrederijck Pietersen en Jacob Tossink

12 ged 29 nov 1699 Lisabet – Vrederijk Pietersen en Jacob Tessink

13 ged 17 sept 1702 Cattrijna – Vrederik Pietersen en Jacob Tessingh

14 ged 8 juni 1704 Cattrijna – Vrederick Pietersen en Jacob Tesink

15 ged 13 juni 1706 Maria – Frederick Pieters en Jacoba Tessynqh

1136 4 juli 1706 Cornelis Pieterse Hugo – Pieter Cornelisse Hugo en Neeltje Cornelis Melis – g. Cornelis Pier Hugo, Maatje Willems

1137 25 juli 1706 Leintje Aernouts – Aernout Willemse van den Driesse en Maatje Vos – g. Pieternella Pauwels

11 ged 27 sept 1699 Leijntien – Arenout Willemsen en Matien Marinis Vos

12 ged 21 aug 1701 Marynis – Arnoudt Willsen van den Driese en Matien Marinisse Vos

13 ged 25 juli 1706 Leintje – Aernout Willemse van den Driesse en Maatje Vos

1138 3 okt 1706 Lysbeth Jacobse de Priester – Jacob de Priester en Janneke Arjaens – g. Leuntje Gillis

1139 10 okt 1706 Jillis Lourens Jasperse – Lourens Jasperse en Janneke Pieters – g. Franssyne Simons

1140 31 okt 1706 Pieter Jacobse Wisse – Jacob Pieterse Wisse en Cornelia Floris Engelse – g. Pieter Wisse, Lysbeth Wisse

1141 14 nov 1706 Janna Janisse Meeus – Janis Meeus en Leuntje Arjaans – g. Clara Dirks

1142 24 nov 1706 Dyngman Cornelissen de Baerde – Cor: Janse de Baerde en Leuntje Andries – g. Dingman Joosse de Veugt, Tanneke Fayts

1143 13 febr 1707 Pieter Jakobse Kleyn – Jakob Kleyn en Fransyntje Simons – g. Dina Pieters

1144 13 febr 1707 Pieternelle Anthonisse – Anthoni Pieters en Madtleenti Adams – g. Pieternelle Pieters

1145 3 apr 1707 Claes Leunisse – Leunis Claese en Janneke Hendriks – g. Janneke Claes

11 ged 16 aug 1693 Klaas – Leunis Klaasen en Janneken Heijndriks

12 ged 22 aug 1694 Dina – Leunis Klaasen en Janneken Heijndriks

13 ged 28 okt 1696 Heijndrijck – Leunis Claesen en Janneken Heijndrijcx

14 ged 19 sept 1698 Claes Leunissen – Leunis Claesen en (Susanken Claes ?)

15 ged 19 dec 1700 Jan – Leunis Clasen en Janneken Heijndricx

16 ged 29 okt 1702 Pieter – Leunis Clasen en Janneken Eijndricx

17 ged 26 okt 1704 Dina – Leunis Clasen en Janneken Eijndricx

18 ged 3 apr 1707 Claes – Leunis Claese en Janneke Hendriks

1146 2 mei 1707 Janna Karelse Baptist – Karel Janse Baptist en Neeltje Adriaans – g. Maatje Jans, Arjaan …..

1147 15 mei 1707 Jan Jansen – Jan Louwerse en Janneken Cornelis – g. Tanneken Jans

(zie ook bij no 1046, 2 mei 1700)

1148 13 juni 1707 NN – Abram de Rijke en Prnella Jansen Meuwis

11 ged 16 dec 1696 Janneken – Abram de Rijke en Pieternelleken Janse

12 ged 28 sept 1698 Kattelijntien – Abram Jacobsen de Rijcke en Pieternelle Jans Meusen

13 ged 29 jan 1702 Tanneken – Abram Jacobsen de Rijke en Pieterneltien Jans

14 ged 27 juni 1703 Jacob – Abram de Rijke en Pieternelle Jans

15 ged 26 okt 1704 Jacob – Abram de Rijcke en Pieternelle Jansen Meuis

16 ged 13 juni 1707 NN – Abram de Rijke en Prnella Jansen Meuwis

1149 31 juli 1707 Jillis Willemse Cleyn – Willem Kleyn en Maetje Jillis – g. Maetje Willems

1150 7 aug 1707 Janneke Pieterse Hujge – Pieter Corn. Huige en Neeltje Corn. Melis

(zie bij 9 nov 1726)

1151 14 aug 1707 Elezias Abramse Permentier – Abram Permentier en Maetje Simons – g. Aarjaantje Kleijn

11 ged 18 mei 1698 Vransintien – Abram Per mentier en Matien Cleijn

12 ged 20 sept 1699 Janna – Abram Per mentier en Matien Cleijn

13 ged 29 mei 1701 Cleijn – Abram Per mentier en Matien Cleijns

14 ged 14 aug 1707 Elezias – Abram Per mentier en Maetje Simons

(zie bij no 1291, 17 dec 1718)

1152 28 aug 1707 Leuntje Frans Geldhof – Frans Geldhof en Kattlijnti Pieterse Fruit – g. Meerten Lauwris, Susanna Pieters Fruit

1153 4 sept 1707 Janna Cornelisse Dobbelaer – Corn. Jasperse Dobbelaer en Aagje Machielse de Prinse – g. Jannetje Adriaens

11 ged 26 aug 1691 Jasper – Cornelis Jasperse Dobbelaar en Haghtje Maghielse de Prinse

12 ged 26 okt 1692 Jasper – Cornelis Dobbelaar en Agtje de Prince

13 ged 21 mrt 1694 Jan – Cornelis Dobbelaar en Hagtje de Prince

14 ged 10 juli 1695 Machiel – Cornelis Dobbelaar en Hagtje de Prince

15 ged 9 sept 1696 Jan – Cornelis Jasperse Dobbelaer en Agtien Machielsen de Prinse

16 ged 29 sept 1697 Pieter – Cornelis Jaspersen Dobbelaer en Eghtien Machielsen de Prins

17 ged 19 sept 1700 Cornelis – Cornelis Jaspersen Dobbelaer en Agtien Maghielsen de Prince

18 ged 10 juni 1703 Tsinna (?) – Cornelis Jaspersen Dobbelaer en Aghtien Maghielsen de Prins

19 ged 6 dec 1705 Neeltje – Cornelis Dobbelaar en Aagje Michiels de Prince

1(10) ged 4 sept 1707 Janna – Corn. Jasperse Dobbelaer en Aagje Machielse de Prinse

1154 23 okt 1707 Adriana Pieter Stoffels – Pieter Stoffels Geens en Adriaentje Kleyn – g. Jannetje Pieters Laurens

11 ged 16 mei 1688 Stoffel – Pieter Stoffelsen Geens en Adriaentje Adriaense Cleyn

12 ged 1 okt 1690 Leijntje – Pieter Stoffels Geens en Adriantje Clijn

13 ged 3 juni 1693 Adriaan – Pieter Stoffelse Geen en Adriaantje Kleyn

14 ged 6 mrt 1695 Janneken – Pieter Stoffelsen Geens en Adriaantje Kleijns

15 ged 30 dec 1696 Joris – Pieter Stoffelsen en Adrijatien Adrijaesen Cleyns

16 ged 28 mrt 1700 Adrijaen Pieterse – Pieter Stoffelsen en Adrijantien Cleijn

17 ged 24 mei 1706 Adriana – Pieter Stoffel: Geens: en Adriaantje Adriaanse Kleyn

18 ged 23 okt 1707 Adriana – Pieter Stoffels Geens en Adriaentje Kleyn

1155 4 dec 1707 Willem Pieterse de Veugt – Pieter Janse de Veugt en Jannetje Willems – g. Cattlijntje Willems

11 ged 20 apr 1699 Jan – Pieter Jansen de Voogt en Janneken Jans

12 ged 12 mrt 1701 Neltien – Pieter Jansen de Voght en Janneken Janse

13 ged 17 dec 1702 Elisabet – Pieter de Voght en Janneken Jans

14 ged 14 dec 1704 Cattelijntien – Pieter Jansen de Voght en Janneken Jans

15 ged 4 dec 1707 Willem – Pieter Janse de Veugt en Jannetje Willems

1156 22 jan 1708 Adriaan Matteusse van Sluijs – Matteus Jansen van Sluijs en moeder Pieternella Leyns – g. Jacomyntie Jans

1157 12 febr 1708 Abraham Hugo Leinse – Hugo Leinse en Catrina Jacobsse Schoudt – g. Abraham Hugo Leinse, Elisabeth Jacobsse Schoudt

1158 15 apr 1708 Abraham Abramse Leinse – Abraham Hugo Leinse en Adriaantie Hugo – g. Hugo Leinse, Adriaantie Wisse

1159 22 apr 1708 Gillis Louwerse Jasperse – Louwers Jasperse en Jannetje Pieters – g. Gillis Pieterse, Leuntje Samels

11 ged 4 juli 1700 Jasper – Louwers Jaspersen en Janneken Pieters

12 ged 15 aug 1701 Pieter – Lauwers Jaspersen en Janken Pieters

13 ged 7 okt 1703 Jasper – Lauwers Jaspersen en Janneken Pieters

14 ged 8 febr 1705 Janna – Louwers Jaspersen en Janneken Pieters

15 ged 10 okt 1706 Jillis – Lourens Jasperse en Janneke Pieters

16 ged 22 apr 1708 Gillis – Louwers Jasperse en Jannetje Pieters

1160 29 juli 1708 Adriaantje Hugo Jobs – Hugo Jobs en Adriaantje Meertens – g. Cattlijntje Frans

1161 12 aug 1708 Neeltje Janse Batram – Jan Batram en Pieternella Andries – g. Matje Marinissen Vos

1162 7 okt 1708 Adam Antheunissen – Antheunis Pietersen en Madaleentje Adams – g. Adam Lievensen, Catelyna Adams

1163 11 nov 1708 Jacomyntje Jannisse Meeuwsen – Jannis Meeuwsen en Jannetje Cornelis – g. Maria Pieters

1164 16 dec 1708 Hollebrand Hollebrantse – Hollebrant Adriaansen en Arjaantje Coene (Hollebrant Adriaansen was inmiddels overleden, Arjaantje was weduwe.) – g. Martijntje Adriaans, Wilm Leijnsen

1165 16 dec 1708 Jan Fransen Geldof – Frans Jansen Geldof en Catelijntje Pieters Fruijt – g. Jan Fransen Geldof, Jannetje Pieters

1166 3 febr 1709 Pieternelletje Jacobse Kleyn – Jacob Kleyn en Francijntje Sijmons – g. Pieternelletje Sijmons

1167 10 febr 1709 Cornelis Adriaanse Jaspersen – Adriaan Cornelis Jaspersen en Lauwertje Pieters – g. Cornelis Jan Jaspersen, Marij Pieters

1168 17 febr 1709 Willem Jacobse Wisse – Jacob (Pieterse) Wisse en Cornelia Floris Yngels – g. Pieter Floris Yngels, Jannetje Floris Yngels

Na deze doopaantekening komt een ongedateerde lijst van lidmaten. (Zie bij Meliskerke NdGK LIDMATEN)

Doop en trouwboek der gemeente van Melis en Marikerke begonnen ten jare 1709

1169 24 mrt 1709 Cornelia Abrahamsen – Abraham Louwersen en Jasperijntie Pieters – g. Prijntie Pieters

1170 28 apr 1709 Jannis Wisse – de Breed-ge-erfde Johannis Geertsen Wisse en Jacomyntje Isaac – g. Cornelis Brasser, Matje Isaacs

11 ged 28 apr 1675 Janneken – Johannes Geerssen en Soetje Huijgens

12 ged 21 febr 1677 Hugo – Johannes Geertsen Wisse en Soetje Huijgens

13 ged 5 mrt 1684 Leintge – Johannes Geertse Wisse en Soetge Huijgo Leijnssen

14 ged 28 apr 1709 Jannis – Johannis Geertsen Wisse en Jacomyntje Isaac

1171 23 juni 1709 Andries Lievense – Lieven Adamsen en Cornelia Jans – g. Catelina Adams, Andries Adamsen

1172 14 juli 1709 Leyn Jacobse de Priester – Jacobus de Priester en Jannetje Adriaens – g. Louwertje Pieters

1173 4 aug 1709 Adriana Abrahamse – Abraham Hugo Leinse en Adriaantje Adriaans – g. Cornelis Brasser, Adriaantje Abrahams

1174 11 aug 1709 Adriaan Karelse Baptist – Karel Janisse Baptist en Neeltje Adriaansen Braams – g. Christijntje Meertens

1175 22 sept 1709 Krijn Mattheusse van Sluijs – Mattheus Jansen van Sluijs en Pieternelle Krijns – g. Cornelia Jans

1176 22 okt 1709 Adam Andriessen – Andries Adamsen en Willemijntie Louwersen Fijlje – g. Adam Lievensen, Magdalena Adams

1177 24 nov 1709 Matje Jansen Batram – Jan Batram en Pieternella Andries – g. Jannetje Maranis

1178 15 dec 1709 Janna Huge Jobs – Huge Jobs en Adriaantje Maartens – g. Jacomyntje Jans

1179 25 dec 1709 Tanneken Johannis Meeusen – Johannis Meeusen en Jannetje Cornelis – g. Pieternella

1180 25 dec 1709 Neeltje Adriaanse Jaspersen – Adriaan Jaspersen en Louwietje Pieters – g. Neeltje Jacobs

1181 12 jan 1710 Cornelis Pieterse Huge – Pieter Cornelissen Huge en Martijntie Adriaans Hollebrants – g. Cornelis Pietersen Huge

(dit kind is gekomen nog onder proces zittende)

(zie bij 9 nov 1726)

1182 19 jan 1710 Jacomyntje Jacobse Wisse – Jacob Wisse en Cornelia Floris Yngels – g. Andries Floris Yngels, Louwerijntje Wisse

1183 16 febr 1710 Geertruijd Pieterse Soutendam – Pieter Soutendam en Janna van der Stelle – g. Francois Soutendam, Tannetje Jacobs

1184 23 febr 1710 Adriaan Hugo Jaspersen – Hugo Adriaan Jaspersen en Jannetje Pieters Jongepier – g. Adriaan Cornelis Matijschen, Adriaantje Wisse

1185 8 juni 1710 Jillis Willemse Kleyn – Willem Kleyn en Matje Jillis – g. Matje Willems, Christiaan van Roejen

1186/1187 24 aug 1710 (tweelingen) Willemijntje (geboren woensdag 20 aug 1710) en Jan (geboren donderdag 21 aug 1710) – Antheunis Pietersen en Magdaleentje Adams – g. voor Willemijntje het 'meijsken': Willemijntje Fijljé. Voor Jan het 'knegken': Matje Jans

1188 31 aug 1710 Isaac Adriaansen de Buck (geboren woensdag 26 aug 1710) – Adriaan de Buck en Adriaantje Coene – get Sentijntje Jaspers

1189 12 okt 1710 Jacob Simonse Lojs (geboren 10 okt 1710) – Simon Lojs en Jannetje Adriaansen Bogaart – g. Jacob Lojsen, Grijtje Andreriesen

1190 26 okt 1710 Jannis Cornelissen den Baarde (geb. 22 okt 1710) – Cornelis den Baarde en Leuntje Anderies – g. Crina Jans

11 ged 11 nov 1703 Janneken – Cornelis Jansen de Barde en Leuntien Andrijs

12 ged 8 febr 1705 Matien – Cornelis Jansen den Barde en Leuntien Andrysen

13 ged 24 nov 1706 Dyngman – Cor: Janse de Baerde en Leuntje Andries

14 ged 26 okt 1710/ geb 22 okt 1710 Jannis – Cornelis den Baarde en Leuntje Anderies

1191 2 nov 1710 Cornelis Jacobse Kleyn (geb 30 okt 1710) – Jacob Kleyn en Francijntje Simons – g. Leyntje Pieters

1192 16 nov 1710 Leuntje Mattheus van Sluijs (geb 15 nov 1710) – Mattheus Jansen van Sluijs en Pieternella Krijns – g. Leeuntje Louwers

11 ged 11 okt 1699 Jan – Mattheus Jansen van Sluys en Copmijn Cornelis

12 ged 13 febr 1701 Cornelis – Matheus van Sluys en Copmiten Cornelis

13 ged 19 jan 1705 Leuntien – Mattheus van Sluijs en Pitronelle Crijns

14 ged 22 jan 1708 Adriaan – Matteus Jansen van Sluijs en Pieternella Leyns

15 ged 22 sept 1709 Krijn – Mattheus Jansen van Sluijs en Pieternelle Krijns

16 ged 16 nov 1710/ geb 15 nov 1710 Leuntje – Mattheus Jansen van Sluijs en Pieternella Krijns

1193 20 dec 1710 Leijntje Abrahamsen (geb 16 dec 1710) – Abraham Hugo Leynsen en Adriaantje Adriaans – g. Daniel Jansen Kruijgt, Adriaantje Wisse

11 ged 15 apr 1700 Abraham – Abraham Hugo Leinse en Adriaantie Hugo

12 ged 4 aug 1709 Adriana – Abraham Hugo Leinse en Adriaantje Adriaans

13 ged 20 dec 1710/ geb 16 dec 1710 Leijntje – Abraham Hugo Leynsen en Adriaantje Adriaans

1194 28 dec 1710 Leuntje Lievense (geb 25 dec 1710) – Lieven Adamsen en Cornelia Jans – g. Pieternella Krijns