Mensheid of mensdom zijn al de mensen. De mensheid op aarde telde eind 2022 8 miljard zielen, begin 2009 waren dit er ongeveer 6,75 miljard.

Het Nieuwe Testament verdeelt de mensheid in drie groepen:

  1. De Israëlieten
  2. De gemeente van Christus
  3. De heidenvolken

Men vindt de groepen genoemd in de volgende passages:

1Co 10:32  Weest geen struikelblok voor Joden en voor Grieken en voor de gemeente van God; (Telos)

'Grieken' is een aanduiding van de (Griekssprekende) heidenvolken.

Hnd 15:14  Simeon heeft verhaald hoe God in het eerst erop heeft toegezien uit de volken een volk aan te nemen voor zijn naam. Hnd 15:15  En hiermee stemmen de woorden van de profeten overeen, zoals geschreven staat: Hnd 15:16  ‘Daarna zal Ik terugkeren en de tent van David weer opbouwen die vervallen is; en wat daarvan is omvergehaald, zal Ik weer opbouwen en Ik zal haar weer oprichten, Hnd 15:17  opdat de overigen van de mensen de Heer zoeken, en alle volken waarover mijn naam is uitgeroepen, zegt de Heer die deze dingen doet’, Hnd 15:18  die van eeuwigheid af bekend zijn. (Telos)