Merari

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Merarieten)

Merari was de jongste zoon van Levi en dus een kleinzoon van Jakob. Hij is de stamvader van de Merarieten.

Geslachtslijn
 
 
 
 
 
 
Jakob
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Levi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gersom
 
Kahath
 
Merari
 
Jochebed
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mahli
 
Musi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eleazar
 
Kis
 
Maheli
 
Eder
 
Jeremoth

Zijn zonen waren Mahli (of Máheli) en Musi (2 Kron. 23:21).

Merarieten

Stamvader. Merari was de stamvader van de Merarieten.

Aantal. Het aantal Merarieten was blijkens de telling in Numeri 4:

Telling van de Levieten (Num. 4):
mannen van 30 tot 50 jaar oud
Kohathieten 2750
Gersonieten 2630
Merarieten 3200
Totaal 8580

Werk. Hun werkzaamheden zijn in Num. 3: 36-37 en 4:29-33 beschreven. Om het hun toevertrouwde te kunnen vervoeren, hadden zij vier wagens en acht runderen.

Nu 10:17  Toen werd de tabernakel afgenomen, en de zonen van Gerson, en de zonen van Merari togen op, dragende den tabernakel. (SV)

Woonplaatsen. In het beloofde land ontvingen zij twaalf steden ter bewoning in Ruben, Gad en Zebulon.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Merari' is op 20 jan. 2018 verwerkt.