Tweestromenland

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Mesopotamië)

Tweestromenland is het land tussen de bovenloop van de rivieren Eufraat en Tigris, ten noordwesten van Babylonië, waarvan het onderscheiden moet worden. Een andere benaming is Mesopotamië.

De oudtestamentische Hebreeuwse naam voor deze streek is Aram-Naharaïm, "Aram van beide rivieren" of Paddan-Aram, "velden van Aram."[1]. De uitdrukking Aram-Naharaïm (“Aram van beide rivieren“, “Aram van de twee rivieren”) komt zes keer voor in het Oude Testament, de eerste maal in Gen. 24:10.

Ge 24:10  De dienaar neemt een tiental kamelen uit de kamelen van zijn heer en gaat op weg, met alle goed van zijn heer in zijn hand; hij staat op en gaat op weg naar Aram Naharajim,- Aram-tussen-de-twee-stromen, naar de stad van Nachor. (NaB)

Vergelijk:

Ge 24:10  En die knecht nam tien kemelen van zijns heren kemelen, en toog heen; en al het goed zijns heren was in zijn hand; en hij maakte zich op, en toog heen naar Mesopotamië, naar de stad van Nahor. (SV)

Kaart: Tweestromenland of Mesopotamië.

Voetnoot

  1. Bijbels Theologische Encyclopedie ed. 2008 (Online Bible) s.v. Mesopotamië.