Messias

Uit Christipedia

Messias, dat is 'Gezalfde', is een titel van onze Heer Jezus. Het woord komt van het Hebreeuwse woord Mashiach. In het Grieks, de brontaal van het Nieuwe Testament, is het woord vertaald door Χριστος, Chris’tos. In het Latijn is dit 'Christus' geworden en zo is dit woord in het Nederlands gekomen. 

'Messias' (van Hebreeuwse oorsprong) en 'Christus' (van Griekse oorsprong) betekenen beide hetzelfde, 'gezalfde'. De Griekse vorm (overschrijving, niet vertaling) van het Hebreeuwse Mashiach is Μεσσιας, Messias. Het Aramese equivalent is Mshicha. Aramees is de taal die de Heer Jezus sprak. 

De apostel Johannes gaf aan dat 'Christus' (Gr. Christos) de vertaling is van 'Mes'sias' (Gr. Messias). 
Joh 1:41 (1-42) Deze vond eerst zijn eigen broer Simon en zei tot hem: Wij hebben de Messias gevonden — wat vertaald is: Christus. (TELOS)
In Christus gelovige Joden in Israël noemen zich liever 'messiaanse Joden' dan 'christenen', omdat de laatste term een negatieve bijklank heeft in de oren van Joden als gevolg van de achterstelling en vervolging in Europa.

Meer informatie

Zie art. Christus.

F.J. Meldau, Messiah in both Testaments. The Christian Victory Publishing Co.; James V. Stark Edition edition (1967). Pagina's: 67. Duits: Der Messias in beiden Testamenten. Neuhausen-Stuttgart: Hänssler, 1991.