Michmas

Uit Christipedia

Michmas was een stad in Benjamin, noordelijk van Jeruzalem gelegen, niet ver van Geba.

Ligging van Michmas in vak 3B.

Uit een krijgskundig oogpunt was deze plaats door haar ligging zeer belangrijk. Daarom koos Saul haar als legerplaats in de eerste oorlog tegen de Filistijnen. Ook als grensplaats van de beide rijken Israël en Juda was zij later van gewicht. Zij werd bij de val van het tweestammenrijk verwoest, doch na de ballingschap weer bewoond.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Michmas' is op 26 dec. 2019 onder wijziging verwerkt.