Michtam

Uit Christipedia

Michtam of Miktam is een woord dat in de Hebreeuwse tekst van het Oude Testament als opschrift boven zes psalmen van David in de Bijbel staat (Psalm 16, 56-60).

De betekenis is onzeker. Het woord komt zes keer voor, Ps. 16:1, Ps. 56:1, Ps. 57:1, Ps. 58:1, Ps. 59:1 en Ps. 60:1. Het Strongnummer is 04387. Het schijnt, gezien de plaats in de psalmtitel, een muzikale term te zijn, dat het muzikale karakter van de psalm aanduidt.

Enkele nadere verklaringen zijn:

  • ‘een zekere toon’[1]
  • ‘als een gezang’ [2]

De oude Griekse vertaling Septuagint vertaalt door ‘stylografia’, d.w.z. stèleschrift, inscriptie op een stèle. Een stèle is een vrijstaande, rechtopstaande monoliet met inscripties en/of reliëfs, voorkomend bij zeer vele oude culturen. De omvangrijkste groep vormen de grafstèles. Daarnaast zijn er oorkonde-, votief-, wet-, gedenkstèles en andere stenen.

De Naardense vertaling heeft ‘handschrift’.

Een vroege Rabbijnse verklaring leidde michtam af van ketem, ‘goud’. Luther en de Statenvertaling en de Herziene Statenvertaling hebben deze verklaring gevolgd en vertalen door ‘gouden kleinood’. De NBG51-vertaling heeft ‘kleinood’. Een kleinood is[3] een klein kostbaar voorwerp, m.n. kunstvoorwerp, vooral als lijfsieraad. In figuurlijke zin is een kleinood iets dat veel waard is voor de bezitter, iets waaraan men veel waarde hecht. Zo kan een goede naam een kostbaar kleinood worden genoemd.
Ps 16:1 Een gouden kleinood van David. Bewaar mij, o God, want ik heb tot U de toevlucht genomen. (HSV)
Eén verklaring geeft als betekenis: ‘een gouden lied’, d.w.z. een voortreffelijk lofdicht[4]

Een andere verklaring[5] verbindt deze afleiding van ketem, ‘goud’, met de Septuagintverklaring en komt tot ‘een inscriptie in gouden letters’.

Weer een andere verklaring leidt miktam af van het Akkadische woord katāmoe, “bedekken” (d.w.z. verzoenen) en geeft als betekenis ‘psalm van verzoening’.[6]

De Engelse King James-vertaling laat het onvertaald. De kanttekening zegt: “Michtam of een gouden psalm.”
Ps 16:1 Michtam of David. Preserve me, O God: for in thee do I put my trust. (AV)

Bron

Microsoft Encarta Winkler Prins Encyclopedie 2007 s.v. Stèle.

Voetnoten

  1. Aldus de kanttekening in de Geneva-versie van de King James vertaling.
  2. Genoemd door het Hebreeuws-Franse lexicon in de Online Bible (uitgave Importantia).
  3. Aldus Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal (13e uitgave), digitale versie 1.0 Plus, jaar 2000.
  4. Genoemd door het Hebreeuws-Franse lexicon in de Online Bible (uitgave Importantia).
  5. Genoemd in Bromiley, Geoffrey W., The International Standard Bible Encyclopedia, Revised. Wm. B. Eerdmans, 1988; 2002, s.v. Michtam. De verklaring is van J.D. Michaelis.
  6. Verklaring van S. Mowinckel, genoemd in Genoemd in Bromiley, Geoffrey W., The International Standard Bible Encyclopedia, Revised. Wm. B. Eerdmans, 1988; 2002, s.v. Michtam.