Milka

Uit Christipedia

Milka is in het Oude Testament de naam van twee verschillende vrouwen: 1. dochter van Haran en vrouw van Nahor; 2. dochter van Zeláfead en kleindochter van Manasse.

De Hebreeuwse naam is מלכה, Milkah, en betekent "koningin"[1]. De naam komt 11x voor in het Oude Testament.

Milka, dochter van Haran

Milka was gehuwd met haar oom Nahor. Ook Abraham, de broer van Nahor, was haar oom. Zij schonk haar man Nahor acht kinderen.
Ge 22:20 En het gebeurde na deze dingen dat Abraham de boodschap gebracht werd: Zie, ook Milka heeft Nahor, uw broer, zonen gebaard: Ge 22:21  Uz, zijn eerstgeborene, Buz, zijn broer, en Kemuel, de vader van Aram, Ge 22:22  Chesed, Hazo, Pildas, Jidlaf en Bethuel. Ge 22:23  Bethuel verwekte Rebekka. Deze acht baarde Milka aan Nahor, de broer van Abraham. (HSV)
Nageslacht van Sem

Bron

Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.

Voetnoot

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.