Millo

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Millo heette bouwsel in de stad van David. Het is onzeker wat de aard van het bouwsel was. Ook was er een huis Millo te Sichem.

Elef Millim - City of David - ovedc - 13.JPG

Volgens 2 Kon. 12: 20 werd Joas gedood in „het huis Millo". De bijvoeging „dat afgaat naar Silla" is duister; misschien mag men vertalen : „dat naar de weg afloopt ," en zou men kunnen denken aan een weg, die naar het Tyropoeon (van het Westen naar het Oosten).

Is dit de Millo?

Vestingwal. Mogelijk was het een gedeelte van de vestingwerken van Jeruzalem voor de ballingschap, dat waarschijnlijk reeds bestond voordat David de burcht van de Jebusieten veroverde (2 Sam. 5: 9; 1 Kron. 11, 8). Het lijkt een door de Jebusieten gebouwde vestingwal te zijn. 

Toren, kasteel? Het was geen waterleiding, noch een aarden wal, maar, zoals blijkt uit Richt. 9 (zie beneden) en gelijk de Septuagint. in 2 Kron. 32, 5 het woord verklaart, een toren of kasteel, dat de oude burcht van de Jebusieten, de latere „stad Davids" moest dekken, en waarschijnlijk tegenover de noordwestelijke hoek van de stad Davids, aan de westzijde van het Tyropoeon (vgl. 1 Kon. 11: 27) Jeruzalem 3), en noordelijk van het paleis van Salomo lag. Het werd nog versterkt door Salomo (1 Kon. 9: 15, 24; 11: 27), en later hersteld door Hizkia (2 Kron. 32: 5). waarschijnlijk was het een ruim gebouw met woningen (kazernen?).

Getrapte stenen structuur. De meest voorkomende onderstelling onder archeologen en historici van het oude Israël is dat de Millo de getrapte stenen structuur is (zie foto's) die verbonden is met de ontdekte grote stenen structuur. Misschien diende de structuur om de helling tussen de Ofel en het tempelplateau af te vlakken, of behoorde het bij een koninklijk paleis[1].

Huis Millo te Sichem

Ook was er een „huis Millo" te Sichem (Richt. 9: 6, 20), waaronder men, zoals blijkt uit vs. 46-49, waar toren te Sichem kennelijk hetzelfde is als Millo, de citadel te Sichem moet verstaan. Waar dit gebouw lag, weten wij niet; waarschijnlijk niet in de vlakte. Guérin zocht het ter plaatse van de ruine ed-Duwara, ten zuiden van de Jakobsbron; misschien op de noordelijke helling van de Gerizim, waar nog de ruïnen zijn van een vesting uit de tijd van keizer Justinianus, welker grondmuren een onderbouw uit veel vroeger tijd veronderstellen.

Bronnen

Millo, en.wikipedia.org, geraadpleegd 6 feb. 2018

Ed. Rhiem, C.H. van Rhijn (red.), Bijbelsch woordenboek voor ontwikkelde lezers der Heilige Schriften (Utrecht: Kemink & Zoon, 1885-1886) s.v. Millo. De tekst van dit lemma is op 6 feb. 2018 verwerkt.

Voetnoot

  1. Voor meer informatie, zie https://en.wikipedia.org/wiki/Millo