Misaël

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Misaël (Eng. Mishael) is een Hebreeuwse naam die betekent ‘Wie is wat God is?’[1] of ‘Wie is aan God gelijk’ [2]. Misaël is in de H. Schrift de naam van drie verschillende personen:

  1. Misaël, een volksgenoot en metgezel van Daniël aan het Babylonische hof. Zie Dan.1:6-19; 2:17. De overste van de hofbeambten veranderde zijn naam in Mesach (Eng. Meshach). Deze naam schijnt een weergave te zijn van de Babylonische naam Mišaaku, dat waarschijnlijk betekent “Wie is wat Aku is?” [3] Aku is een Soemerische maangod.  
  2. Misaël, een zoon van Uzziël, een zoon van Kehat. Ex. 6:22; Lev. 10:4.  
  3. Misaël, een man die bij Ezra stond toen hij de wet voorlas. Neh. 8:4-5.

Voetnoten

  1. S.J. van Ronkel, Woordenboek der eigennamen, naar hunne eerste spelling en oorspronkelijke uitspraak met eene korte beschrijving de personen, landen en plaatsen, in het Oude Testament voorkomende, en voor het grootste gedeelte ook etymologisch behandeld. (Groningen: M. Smit, 1835) s.v. Hananja. Van Ronkel was destijds hoofdonderwijzer aan een Joodse school en beëdigd vertaler.
  2. Vergelijk Karl August Dächsel; F P L C van Lingen; H van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Dan. 1:6.
  3. Bromiley, Geoffrey  W.: The International Standard Bible Encyclopedia, Revised (Wm. B. Eerdmans, 1988, 2002) s.v. Meshach. De Kanttekenaren van de Statenvertaling denken aan de betekenis ‘die de godin Sacha toebehoort’.