Misaël

Uit Christipedia
Daniël en zijn metgezellen, onder wie Misaël, wensen het voedsel van de koning van Babel niet te nuttigen.

Misaël is in de Heilige Schrift de naam van drie verschillende personen, van wie de metgezel van Daniël de bekendste is.

Naam. Misaël is een Hebreeuwse naam, die betekent ‘Wie is wat God is?’[1] of ‘Wie is aan God gelijk’[2] of 'Wie is als God?'[3]. In het Engels is de naam Mishael.

Verwijzingen. In de Bijbel komen de volgende manspersonen genaamd Misaël voor:

  1. Misaël, een zoon van Uzziël, een zoon van Kehat. Ex. 6:22; Lev. 10:4.  
  2. Misaël, een volksgenoot en metgezel van Daniël aan het Babylonische hof. Zie Dan.1:6-19; 2:17. De overste van de hofbeambten veranderde zijn naam in Mesach (Eng. Meshach). Deze naam schijnt een weergave te zijn van de Babylonische naam Mišaaku (Mi-sja-aku), wat waarschijnlijk betekent “Wie is wat Aku is?” [4][3] Aku is de Soemerische maangod.
Misaël met zijn twee vrienden in de vurige oven, onder het toeziend oog van Nebukadnezar.
  1. Misaël, een man die bij Ezra stond toen hij de wet voorlas. Neh. 8:4-5.

Voetnoten

  1. S.J. van Ronkel, Woordenboek der eigennamen, naar hunne eerste spelling en oorspronkelijke uitspraak met eene korte beschrijving de personen, landen en plaatsen, in het Oude Testament voorkomende, en voor het grootste gedeelte ook etymologisch behandeld. (Groningen: M. Smit, 1835) s.v. Hananja. Van Ronkel was destijds hoofdonderwijzer aan een Joodse school en beëdigd vertaler.
  2. Vergelijk Karl August Dächsel; F P L C van Lingen; H van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Dan. 1:6.
  3. 3,0 3,1 Volgens Roger Liebi, Das Buch Daniël, hoofdstukken 1 t/m 3 (juni 2013). Transcript van een toespraak.
  4. Bromiley, Geoffrey  W.: The International Standard Bible Encyclopedia, Revised (Wm. B. Eerdmans, 1988, 2002) s.v. Meshach. De Kanttekenaren van de Statenvertaling denken aan de betekenis ‘die de godin Sacha toebehoort’.