Mitylene

Uit Christipedia
Mityléne was een zeestad op het eiland Lesbos in de Egeïsche Zee. De apostel Paulus deed de stad aan op zijn derde zendingsreis, op het gedeelte van Assus naar Chios.
Hnd 20:14 En toen hij zich in Assus bij ons had gevoegd, namen wij hem aan boord en kwamen in Mitylene. Hnd 20:15 En vandaar voeren wij af en kwamen de volgende dag ter hoogte van Chios; en de daarop volgende voeren wij over naar Samos en bleven in Trogyllium en de dag daarna kwamen wij in Milete. (TELOS)
Ligging. Mitylene lag op de oostelijke kust van het eiland Lesbos.
Ligging van Mitylene

Hoofd- en zeestad. Zij was de hoofdstad en voornaamste haven van het eiland. De zeestad had twee havens en was bekend door haar uitgestrektheid, pracht en rijkdom.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Mitylene' is op 7 juni 2018 verwerkt.