Moslim

Uit Christipedia

Een moslim is een aanhanger van de Islam. Het woord 'moslim' betekent letterlijk 'iemand die zich overgeeft', te weten aan Allah.

Het aantal moslims in de wereld wordt geschat op 1,28 miljard (eind 2008)[1].

Volgens onderzoek van Pew Research (2010)

Het grootste samenwerkingsverband van moslimlanden is anno 2012 de Organisatie van Islamitische Samenwerking (OIC).

Verscheidenheid

De moslimwereld is, als de christenheid, divers. Er zijn twee hoofdstromingen: soennieten en sjiieten. De alawieten zijn een stroming van de sjiitische islam.

Landen met een moslimbevolking van minimaal 10%

██ soennitisch

██ sjiitisch

██ ibadisch

Verder zijn er verschillen in rechtsschool. De wegen scheiden vooral door onenigheid over wat wel of niet mag. Er zijn vier rechtsscholen die elk op een andere wijze vaststellen wat juist is. Dit heeft geleid tot vier verschillende ondersoorten islam.

Salafisme. Naast de beide hoofdstromen en de vier verschillende rechtsscholen zijn er nog diverse bewegingen. De beweging van het salafisme wil terug naar het zuivere begin van de islam. Alleen de Koran en de allereerste overlevering zijn volgens salafisten een zuiver uitgangspunt. Ze willen leven volgens de eerste drie generaties moslims. Ze wijzen democratie - waarbij het volk een leider via de stembus kan wegsturen - af, omdat volksheerschappij in strijd is met de trouw aan de eenmaal verkozen Kalief. Deze trouw werd een zede na de dood van de profeet Mohammed.

Salafi-jihadisten volgen een meer radicale vorm van het Salafisme en nemen toe in aantal in het Midden-Oosten. Zij vormen de extremistische islam. Dat is een salafisme met de bereidheid om geweld te gebruiken om terug te komen bij de zuivere islam[2]. De gewelddadige extremisten hebben de eer van Allah op het oog. Het terroristennetwerk Al-Qaida behoort tot het salafi-jihadisme. Salafi-jihadisten hebben ten behoeve van een wereldwijde heilige oorlog moslims geworven in Afghanistan, Bosnië, Tsetsjenië, Kashmir en de Philippijnen.

Zie Salafisme voor het hoofdartikel

Puriteinse islam. De beweging van de puriteinse islam wil alleen de Koran zelf als uitgangspunt nemen.

Gematigde moslims. Gematigde moslims zijn tegen extremisme en terrorisme, zoals blijkt uit het volgende nieuwsbericht:

Gematigde moslims betogen voor tolerantie 

"Twaalfduizend moslims hebben in Londen een manifestatie bijgewoond tegen extremisme en terrorisme. Ze spraken met elkaar over een gematigde, tolerante invulling van hun geloof. De bijeenkomst was georganiseerd door een Pakistaanse moslimgeleerde, die vorig jaar in het nieuws kwam toen hij een fatwa uitsprak tegen terreur. Op een groot scherm zagen de moslims in Londen speeches van de Britse premier Cameron, VN-chef Ban Ki-moon en van de aartsbisschop van Canterbury."

Bron: Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht 25 sept. 2011.

Gematigde moslims hebben soms te lijden onder hun extreme broeders, zoals blijkt uit het volgende bericht.

Gematigde imam vermoord in Zuid-Rusland

"Een prominente imam die jongeren afraadde zich aan te sluiten bij militante islamitische bewegingen, is doodgeschoten in zijn huis in de onrustige Zuid-Russische deelrepubliek Dagestan. Dat berichtten Russische media zaterdag op gezag van de lokale autoriteiten. De imam, Mogomed Saipoetdinov, kwam door geweervuur om het leven in zijn woning in Kizlyar, vlakbij de grens met Tsjetsjenie. 'Hij stond bekend om zijn compromisloze standpunt tegen iedere vorm van geweld', aldus de plaatselijke politie. Saipoetdinov is de zesde islamitische geestelijke in een jaar tijd die wordt vermoord door extremisten." 

Bron: Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht 9 april 2011.

Evenementen

De Hadj, de jaarlijkse bedevaart naar Mekka in Saoedi-Arabië, is het grootste evenement voor moslims, gevolgd door de gebedsmanifestatie Bishwa Ijtema in Bangladesh.

In Bangladesh kwamen in 2009 zeker twee miljoen mensen bijeen voor de Bishwa Ijtema. Deze driedaagse gebedsmanifestatie wordt gehouden aan de Turag-rivier ten noorden van de hoofdstad Dhaka. In tegenstelling tot de hadj in Saudi-Arabie is de Bishwa Ijtema vooral een binnenlandse aangelegenheid van Bangladesh. Dit land is het op twee na grootste moslimland ter wereld.

Moslims en het Westen

Volgens Mohammed zou eerst Constantinopel, de hoofdstad van het Oost-Romeinse rijk, eerst veroverd worden, en daarna Rome, de hoofdstad van het West-Romeinse rijk. Moslims verwachten dat de verovering van Rome eens zal gebeuren[3].

Moslims beschouwen Europa als een christelijk continent en Nederland als een christelijk land. Ze zien echter veel losbandigheid op het ‘christelijke’ continent: alcoholgebruik, het gebruik van drugs en een vrije seksuele moraal. Het overgrote deel van alle porno komt immers uit het ‘christelijke’ Westen (anno 2011). Ze begrijpen niet dat een hoogstaande christelijke beschaving het mogelijk maakt dat bepaalde zaken getolereerd worden. Het woord 'christelijk' heeft daardoor een ongunstige bijbetekenis gekregen.

In het Westen zijn moslimjongeren van de tweede en derde generatie in verwarring over hun identiteit. Ze zoeken zekerheid en leggen zich meer vast op hun identiteit als moslim. Sommigen omhelzen radicale denkbeelden[2].

Radicale moslims menen dat het Westen samenzweert om de Islam af te schaffen. De Verenigde Staten willen de wereld domineren en de Islamitische idenditeit van de moslims uitwissen. De VS worden gezien als de vijand van de arabieren, de moslims en de mensheid. De inval in Irak zou bedoeld zijn om de Islam te bestrijden. De VS wordt beschouwd als de grootste vijand van de moslimnatie, omdat de VS oorlog zouden voeren tegen deze natie. De moslims moeten zich verdedigen en naar hun beste vermogen de strijd aanbinden met de VS, de Britten en de Israelieten. Ze moeten verslagen worden[4].

Moslims en terrorisme

Opvallend is dat bijna alle terroristen in de wereld moslims zijn. "Het is waar dat niet alle moslims terroristen zijn. Maar het is ook waar dat bijna alle terroristen moslims zijn."[5]

Joden en christenen

Onder moslims komt relatief veel afkeer van Joden, de staat Israel en het Zionisme voor. Volgens een wetenschappelijk onderzoek[6] zijn Europese moslims 800% vaker openlijk anti-Joods dan Europese christenen. Aangaande joden heerst veel achterdocht en wantrouwen:  joden trekken de wereldmacht naar zich toe, ze zijn onbetrouwbaar, ze beheersen de financiële markt. 

"Al in de gemiddelde moskee vind je antisemitische propaganda: de joden zijn de oorzaak van alles wat misgaat, joden zijn apen, joden zijn varkens. Voortdurend is men bezig met het ontmenselijken van de jood. Ik riep als kind ook maar ‘amen’ als de imam uitriep: ‘God, vernietig de joden.’ Puur uit onwetendheid… " 

(Ayaan Hirsi Ali, 18 maart 2010[7])

In de moslimwereld leven 15 miljoen christenen. Zij hebben het moeilijker dan christenen in het Westen. Over vervolging van de christenen in de moslimwereld, zie video (Engelstalig) van David Horowitz. Christenen worden minachtend 'polytheisten' (die aan meerdere goden geloven) en soms 'vrienden van het zionisme' genoemd.

Christenen hebben als kinderen van God, die de God van alle volken is, te waken voor afkeer of haat jegens welke groep mensen ook. Extremistische en gewelddadige moslims vormen een kleine minderheid.

"In Veenendaal kwamen op een avond twee langbaardige, imam-achtige mannen in een wit gewaad vastberaden op mij aflopen. Ze wilden me iets vertellen. Toen ik hen in de auto uitnodigde en thee aanbood, leken ze nogal verrast. In het lange gesprek wat erop volgde, ging het vooral over de vraag wie Jezus is. Tussen hun waterval van woorden door kreeg ik heel soms de kans om ook vragen te stellen en te vertellen wie Hij voor mij persoonlijk is en wat er in de Bijbel over Hem geschreven staat. Mijn getuigenis leek hen te raken. En hoewel ze ware ‘evangelisten’ van de Koran-boodschap waren, namen ze toch een Johannesevangelie mee."

(Bron: nieuwsbrief van een Nederlandse straatevangelist, jan. 2017)

Goede kanten

De moslimwereld wordt door velen in het Westen als achterlijk beschouwd. Zij heeft echter dingen die beter zijn dan het in Westen. Zij kent deugden die het Westen te weinig meer kent, zoals kuisheid en achting voor Jezus. In de moslimwereld wordt vrijmoediger over geloof in God gesproken dan in het Westen. Men houdt vast aan het huwelijk als een verbintenis van man en vrouw, keurt homoseksueel gedrag af en verwerpt het zogenaamde homohuwelijk.

Niet alle moslims zijn extremistisch of gewelddadig. Sommige zijn zelfs bereid christenen te beschermen tegen gewelddadige extremisten: 

In de noordoostelijke provincie in Kenia, waar op 1 juli aanslagen plaatsvonden door vermoedelijk Somalische Al Shabab militanten, bewaken Keniaanse moslims sinds afgelopen zondag samen met politie de kerken. Op 1 juli vonden er in Garissa, dicht bij de Keniaanse en Somalische grens, aanslagen plaats op kerken. De lokale islamitische leiders hebben daarop besloten om hun bescherming aan te bieden bij de kerken van hun christelijke buren. De zondag erop hebben lokale moslim jongeren en hun leiders samen met de politie gepatrouilleerd tijdens de kerkdiensten. Er zijn geen incidenten gemeld.

(Bron: Stichting De Ondergrondse Kerk, nieuwsbrief 23 juli 2012.)

Na de twee dodelijke bomaanslagen op kerken in Egypte vorige week, en de publicatie van een video van Islamitische Staat waarin Jordanië werd gewaarschuwd voor terreuraanslagen, meldden jonge Jordaanse moslims uit verschillende delen van het land zich vrijwillig voor het bewaken van kerken tijdens Paaszondag.

(Bron: IsraelToday.nl, nieuwsbericht 20 april 2017.)

Moslims in Nederland

Onder moslims in Nederland neemt de religieuze betrokkenheid af, mede veroorzaakt door de grote godsdienstloosheid onder de Nederlands bevolking. Daarnaast is er een heel kleine groep die radicaliseert (anno 2014)[8]. Het aantal moskeeën neemt echter toe (anno 2014).

Moslims die Jezus gingen volgen

'Afvallige'. Wie zich van de Islam afwendt en christen wordt, is in de ogen van moslims een 'afvallige'. Ex-moslims hebben het zwaar in een islamitische omgeving.

Gezicht. De Heiland openbaart zich in de moslimwereld vaak in een droom, gezicht of verschijning. Enkele voorbeelden. Nabila is een in Marokko geboren vrouw, die op haar 21ste in Nederland kwam. Als moslima was ze steeds zoekende, want het voelde alsof God ver weg van haar was. Op een dag vroeg ze aan God "wat is de waarheid?" Niet lang daarna kreeg ze een visioen dat ze in een kerk was. Een nieuwe zoektocht begon, die bij de Heer Jezus uitkwam.[9]

De in Iran geboren Hezbollah strijder Afshin Javid komt in de gevangenis terecht. Terwijl hij de Koran leest, wordt hij bedreigd door een boze geest. Hij roept de hemel om hulp, en dan hoort hij plots een stem die zegt dat hij Jezus moet aanroepen. Hij doet dat en is bevrijd, maar dan begint de twijfel. Na twee weken vasten en bidden krijgt hij geen antwoord van Allah. En dan verschijnt Jezus Christus in zijn cel. Zie video (Youtube.com: Ichthus Media, 20 feb. 2015. Duur: 15 min. 6 sec.).

De volgende video getiteld More than dreams (Meer dan dromen) bevat vijf geschiedenissen van voormalige moslims uit verschillende streken die de Heer Jezus door een droom of gezicht (visioen) heeft geroepen: video (128 minuten, Engelse ondertiteling, op Sureyot.com).

Hulp aan ex-moslims. FaithFreedom is een (niet-christelijke) organisatie van en voor ex-moslims.

Getuigen in Nederland. In 2012 is door jonge Nederlandse moslims die in Jezus zijn gaan geloven een site geopend: www.IsaRuhAllah.nl. Het is voor het eerst in Nederland dat ex-moslims zo openlijk naar buiten treden. 'Wij hebben in ons leven een omkeer meegemaakt en hebben ontdekt dat Jezus (in de Koran bekend als Isa) méér is dan een profeet.'

Bekende ex-moslims. Meer of minder bekende ex-moslims:

 • Magdi Allam, Italiaanse journalist, zie artikel1 en artikel2
 • Mosab Hassan Yousef, zoon van sheik Hassan Yousef (een van de oprichters van Hamas), zie interview(Nederlandse tekst) of filmpje (Engels).
 • Daniel Shayesteh, ooit een politieke en militaire figuur in het regime van Ayatollah Khomeini in Iran in de jaren 1980. Hij hielp met de oprichting van Hezbollah en met de training en indoctrinatie van de Hezbollah-strijders. Na zijn bekering tot Jezus Christus schreef hij de boeken Christ Above All en The House I Left - A journey from Islam to Christ.

Geschiedenis

Onderstaande kaart laat zien de opmars van de islam in de 7e en 8e eeuw.

Meer weten

Islamist Terrorist Attacks in the World 1979-2021, resultaten van een studie van Fondation pour l'innovation politique (= Stichting voor Politieke Vernieuwing) van het islamistisch terrorisme in de periode 1979-2021.

Nabeel Qureshi, Allah zoeken, Jezus vinden. Kampen: Kok,2016. Pagina's: 400. De uit Pakistan afkomstige schrijver was een bezielde Ahmadimoslim. Hij verhaalt van zijn bekering tot het christendom. Hij groeit op in een islamitisch gezin en kent de Koran uit zijn hoofd. Tijdens zijn studie in Engeland komt hij in aanraking met het evangelie van Jezus. Dit boek legt de grondbeginselen van het christendom helder uit, biedt diepe inzichten in de islam en in de innerlijke strijd van een moslim die zoekt naar de waarheid en in conflict komt met zijn familie.

David Garrison, Er waait een wind door het huis van de Islam; hoe God wereldwijd moslims tot het geloof in Jezus Christus brengt. Apeldoorn: CLC Publicaties, 2017. Omvang: 282 pagina's. Vertaling van: A wind in the house of Islam (2014). In het huis van Islam (= de gemeenschap van moslims) is Gods Geest aan het werk. Hiervan doet de schrijver verslag.

Willem J. Ouweneel, Zijn God en Allah dezelfde? Youtube.com: Groeien in Geloof, 20 sept. 2018. Duur: 1 uur 23 min. Onder andere over een goede kijk op en houding tegenover moslims.

Levens veranderd door Jezus

Safia was een moslima uit Koeweit. In Amerika bezoekt ze een kerk, waar ze hartelijk wordt ontvangen. Ze komt tot geloof in Jezus Christus en getuigt daarvan, gekleed in een nikab. Haar stem is vervormd om haar onherkenbaar te maken. Safia sunni Muslim met Lord Jesus...Lovely Testimony, Youtube.com: strongtower27, 26 sept. 2020. Duur: 7 min. 55 sec.

Radical Arab Muslim filled with Holy Spirit & met Jesus. Youtube.com, strongtower29, 16 mei 2017. Duur: 17 min. 1 sec. Radicale moslim Hussain, zoon van een Palestijnse vader en een katholieke moeder, wordt op de Westoever een radicale moslim. Hij houdt van Jezus, maar haat de kerk en het christendom. Totdat de Heilige Geest op hem valt en de leegte van zijn hart opvult. In de video vertelt hij hoe de Islam Jezus ziet en hoe zijn op Jezus is veranderd.

Muslim Weeps over Jesus' Crucifixion & Converts to Christianity - Mustafa Mohsin on leaving Islam. Youtube.com: 100huntley, 24 nov. 2020. Duur: 6 min. 21 sec. Getuigenis van de in Irak geboren Mustafa Mohsin.

Sunni Muslim Doctor : met Jesus & Follow :: Lovely Testimony. Youtube.com: strongtower27, 2 jan. 2017. Duur: 4 min. 13 sec. Een rationeel ingestelde moslima zoekt een christen te overtuigen van de waarheid van de Islam. Ze smeekt Allah haar de waarheid te tonen. Tenslotte komt zij bij Jezus uit.

Voetnoten

 1. Nieuwsartikel Wereldwijd meer moslims dan katholieken op RefDag.nl, 19 aug. 2009. Het getal berust op een schatting die ervan uitgaat dat iedereen die in een Islamitisch land geboren wordt, automatisch moslim is.
 2. 2,0 2,1 Artikel Islam kent grote diversiteit, op RefDag.nl dd. 17 maart 2010
 3. Naar de voorzegging van Mohammed verwees ItalianMuslims.com dd. 1 april 2010.
 4. The Culture of Jihad (video, Engels, 6 minuten, op Youtube, van Palestinian Media Watch)
 5. Aldus Yaacov Amidror, voormalig nationaal-veiligheidsadviseur van premier Benjamin Netanyahu, aangehaald in: http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2019811-israel-waarschuwt-europa-voor-islamitische-terreur.html, nieuwsbericht op Nos.nl, 17 feb. 2015.
 6. Zie 'Anti-Israël Sentiment Predicts Antisemitism in Europe', Kaplan & Small, p. 557/558
 7. 'De Islam is onverenigbaar met het liberale waardenstelsel', interview met Ayaan Hirsi Ali, op Liberales.be dd. 26 maart 2010.
 8. Armand Heijnen en Harold Kerkhof, 'Het gaat goed met de integratie', in: Illuster, nov. 2014, blz. 14-17.
 9. Het getuigenis van Nabila - van moslim naar Jezus. Youtube.com: Gebed voor de Moslim, 3 juni 2018. Duur: 16 min. 27 sec.