Moslimbroederschap

Uit Christipedia

De Moslimbroederschap is een wereldwijde politiek-islamitische en sociale beweging die is ontstaan in Egypte. Zij is fel tegen Israël, anti-Joods en anti-westers. Zij is de invloedrijkste politiek-islamitische beweging ter wereld en is in vele Arabische staten de grootste politieke oppositiegroep. Zij is geen terroristische organisatie, maar kent in haar geschiedenis afsplitsingen die geweld niet schuwen en terreur uitoefenen, zoals de Palestijnse Hamas-beweging.

Embleem van de Moslimbroederschap: Koran en zwaarden.

Tot de Moslimbroederschap worden verschillende islamitische en politieke organisaties en partijen in het Midden-Oosten gerekend. Deze groepen hebben alle als motto: "God is ons doel. De Profeet is onze leider. De Koran is onze wet. De strijd is onze manier. Voor God sterven is onze hoogste verwachting." Hun doel is: een Islamitisch wereldrijk, het Kalifaat, de 'Verenigde Staten der Arabieren'[1]. De uit de Broederschap voortgekomen of door haar geinspireerde groepen, zoals Hamas en Al Qaida, hebben datzelfde doel, alleen hun wegen zijn gewelddadiger.  De hoofdstad van het Kalifaat moet Jeruzalem worden[1]. In het Islamitische wereldrijk moet de sharia, de Islamitische wetgeving, gelden.

De Broederschap is ontstaan in Egypte, het land met de grootste bevolking in het Midden-Oosten. Ze werd in 1928 opgericht uit protest tegen de invloed van het Westen in Egypte. De radicaal soennitische groepering riep moslims op om terug te keren tot de zuivere Islam en te leven als een goed moslim. Zij is een fundamentalistisch-islamitische opwekkingsbeweging.

In Egypte is de broederschap geworden tot de grootste politieke en sociale beweging en de best georganiseerde oppositiepartij in dat land (anno 2010). Naar schatting staat 20% van de bevolking achter hen (2010). De Broederschap wil de maatschappij veranderen en meer in overeenstemming brengen met de Koran en de Islamitische wetgeving (Sharia).

De groepering werd tot de val van president Moebarak in Egypte onderdrukt en was decennia lang verboden. Ze werd echter gedoogd. Ze is overal aanwezig en bevordert onderwijs en gezondheidszorg, waar de staat op dat terrein sinds de jaren 80 wegens geldgebrek tekortschiet.

De onderdrukte groepering is in de loop van de tijd meer opgekomen voor vrijheden: de vrijheid om een politieke partij op te richten, de vrijheid van meningsuiting, persvrijheid, de vrijheid van het volk om zijn leiders te kiezen (democratie).

Hoewel in Egypte sinds 1954 officieel een verboden partij, veroverde ze in 2005 een vijfde van de zetels in het parlement, door met onafhankelijke kandidaten toch aan verkiezingen mee te doen. Ze maakt gebruik van democratisch-politieke middelen om het regeringsbeleid te beïnvloeden en haar doelen na te streven.

In de beweging van de broederschap zijn vrouwen verenigd in de Moslimzusterschap.

De Moslimbroeders zijn geen terroristen. Ze hebben geweld afgezworen. Bij meerdere gelegenheden hebben ze zelfmoordaanslagen, zoals de bekende aanslag op 11 september 2001 in New Yor, veroordeeld. Ze keuren echter in uiterste gevallen aanslagen goed, als het om de verdediging van het eigen land gaat. Zo keuren ze de aanslagen op de Amerikanen in Irak goed. Het gedachtegoed van de broederschap is een inspiratiebron voor radicaal-islamitische terreurorganisaties als al-Qaida gebleken. De radicale Palestijnse groepering Hamas, die een gewapende strijd tegen Israël voert, is een afsplitsing van de Moslimbroederschap.

De Moslimbroederschap is anti-Israëlisch, anti-Joods, anti-Amerikaans en anti-westers. Zij steunt de radicaal-islamitische Palestijnse groepering Hamas, die uit haar schoot is voortgekomen. Tijdens een bijeenkomst in 2011 in de belangrijkste moskee van Caïro hekelde de broederschap de 'judaisering van Jeruzalem' en riep zij op tot de jihad en de bevrijding van heel Palestina[2].

De Moslimbroederschap streeft ernaar het Westen te islamiseren en daar de Sharia geleidelijk invoeren, met gebruikmaking van de zwakheden (wetten, instellingen, media, enz. ) van de westerse democratieën. Dit streven is een geestelijke strijd (Jihad) ter bevordering van de heerschappij van Allah.

Velen, onder wie de Egyptische president Moebarak, zien de sociale en politiek-islamitische Moslimbroederschap als een wolf in schaapskleren. Westerse deskundigen zijn verdeeld over de vraag of de broederschap een gevaar is voor de samenleving.

Israël

In december 2012 gaf Essam al-Erian, een moslimbroeder en leidinggevende figuur in de Egyptische Vrijheid en Gerechtigheid Partij, zijn visie op Israël te kennen: één Palestina voor Moslims, Joden, Christen en Druzen. De Joden die Palestina 'bezet' houden en oorspronkelijk van elders zijn gekomen, moeten terugkeren naar hun geboorteland, waaronder Egypte. De verdreven of gevluchte Palestijnen mogen terugkeren naar Palestina[3].

Geschiedenis

1928 – De Moslimbroederschap wordt in Egypte gesticht door de 22-jarige leraar Hasan al-Banna als protest tegen de invloed van het Westen in Egypte.

1949 – Hasan al Banna wordt vermoord.

In de jaren ’40 van de 20e eeuw radicaliseert de beweging en oefent terreur uit. De gewapende tak van de groepering verricht aanslagen op banken, rechters, warenhuizen enz. Veel moslimbroeders belanden in de gevangenis. Eén van hen, Sajeb al Koeteb, schreeft een pamflet (dun boekje) dat een inspiratiebron zou worden voor Osama bin Laden en de wereldwijze jihad (heilige oorlog door moslims). In de jaren 60 zei hij in het pamflet dat verzet en geweld tegen een onrechtvaardig regiem gerechtvaadigd is. Dat was een geheel nieuwe ontwikkeling in het Islamitisch denken. De broederschap nam echter officieel afstand van het standpunt en zegt al decennia geen geweld te dulden. Sinds het eind van de jaren zestig zweren ze geweld af.

1949 – In februari wordt Hasan al-Banna, de stichter van de Moslimbroederschap, vermoord.

1954 - Op 14 november wordt de eerste president van Egypte Naguib uit al zijn functies ontzet. Hij wordt beschuldigd van medeplichtigheid aan een aanslag op Nasser door de Moslimbroederschap. Gamal Abdel Nasser wordt premier en in 1956 president. Hij onderdrukt de broederschap, een repressie die nog voortduurt (2010). In 1954 wordt de Moslimbroederschap als partij verboden.

Saïd Qutb, ideoloog van de beweging en in de ogen van Nasser een gevaar, wordt samen met veel andere leden van de Moslimbroederschap gearresteerd en voor lange tijd gevangengezet. Enkel citaten van Saïd Qutb uit zijn boek In de schaduw van de Koran (1954), met betrekking tot Joden en christenen:

“In de moderne geschiedenis hebben de Joden iedere calamiteit die de Moslim-gemeenschap overkwam veroorzaakt. Zij geven actieve steun aan iedere poging om de moderne Islamitische revival te onderdrukken en breiden hun protectie uit tot ieder regime dat die revival onderdrukt. De andere mensen van eerdere openbaringen, de Christenen, zijn niet minder vijandig.” (Bron: In the Shade of the Qur’an, Sayyid Qutb, Vert. Adil Salahi, Vol. 8, pag. 115, Islamic Foundation and Islamonline, Leicester UK (2003))

“De uitspraken in de Koran inzake beide groepen (Joden en Christenen) zijn zo geformuleerd alsof het definitieve feiten betreft. Allah zei over de ongelovigen: “Zij zullen niet ophouden u (de moslims) te bevechten totdat u gedwongen wordt uw geloof op te geven, als ze kunnen.” (Soera 2:217). Hij zei ook over de mensen van voorafgaande openbaringen: “Nooit zullen de Joden noch de Christenen gelukkig zijn met u, tenzij u hen volgt in hun geloof.” (Soera 2:120) Wanneer we een korte blik slaan op de geschiedenis van deze relaties tussen Joden/Christenen en Moslims, op basis van de houding die Joden en Christenen aangenomen hebben in alle historische perioden jegens de Islam en de Moslims, dan waarderen we de belangrijkheid van deze uitspraken, gedaan door Allah zelf. We realiseren ons dan, dat zulke vijandige bejegening regel is en geen uitzondering.” (Bron: In the Shade of the Qur’an, Sayyid Qutb, Vert. Adil Salahi, Vol. 8, pag. 112, Islamic Foundation and Islamonline, Leicester UK (2003))

1964 - Na 10 jaar gevangen te hebben gezeten wordt Saïd Qutb vrijgelaten.

1965 – Saïd Qutb wordt opnieuw opgepakt voor vermeende betrokkenheid bij een moordaanslag op president Nasser. In dat jaar verschijnt Qutbs meest bekende boek Ma'alim fi'l Tariq (Mijlpalen; fasen van het islamitisch bewustzijn).

1966 - Saïd Qutb wordt op 29 augustus opgehangen na schuldig te zijn bevonden aan betrokkenheid bij een moordaanslag op Nasser. Saïd broer, Mohammed Qutb, eveneens een Moslimbroeder, vlucht naar Saoedi-Arabië, waar hij professor islamitische studies wordt. De ideeën van Mohammed Qutb waren sterk beïnvloed door zijn broer Saïd. Onder de studenten van Mohammed in Saoedi-Arabië bevonden zich onder andere Osama bin Laden en Ayman al-Zawahiri.

Volgens Saïd Qutb mag een moslimleider, die de islamitische wetgeving niet invoert, gedood worden. Zo’n leider is een slechte moslim, een afvallige gelijk. Qutb was van mening dat de invloed van de corrupte liberale westerse cultuur de wereld doet afdwalen van de Islam. Qutb riep op tot een gewapende strijd (jihad). Zijn gedachtegoed was een inspiratiebron voor gewelddadige jihadstrijders

Na de dood van de invloedrijke Saïd Qutb trad door verdeeldheid over de toepassing van geweld een scheuring binnen de broederschap op. Een meerderheid wilde een niet-gewelddadige koers. Kleine groepen, die geweld geoorloofd vinden, splitsten zich van de beweging af.

1981 - President Sadat wordt vermoord door leden van een gewelddadige afsplitsing van de Broederschap.

1987 - Hamas wordt als een Palestijnse afsplitsing van de Moslimbroederschap tijdens de Eerste Intifada (volksopstand tegen Isräel) opgericht door sjeik Ahmad Yassin en Abdel Aziz al-Rantissi met de steun van Israël.

1997 - Een groep van zes terroristen openen het vuur op buitenlandse toeristen bij Luxor. Bij de aanslag komen 62 mensen om het leven. Het was een dieptepunt van het geweld door de radicale afsplitsingen van de Moslimbroederschap. De moslimbroederschap veroordeelt het geweld.

2001 – De Moslimbroederschap veroordeelt de aanslagen op de Twin Towers in New York die op 11 september plaatsgrepen.

2005 – De Moslimbroederschap verwerft door verkiezingen een plaats in het Egyptische parlement.

Bronnen

Onder andere:

  • Aflevering 4 febr. 2011 van het tv-programma EenVandaag.
  • Artikel Moslimbroederschap op Wikipedia (2011)
  • Artikel Said Qutb op Wikipedia (2011)

Meer informatie

Voetnoten

  1. 1,0 1,1 Ben Barrack, Video: Cleric says Egyptian Muslim Brotherhood Presidential candidate will make Jerusalem the Caliphate Capital, op WalidShoebat.com, blogartikel van 8 mei 2012.
  2. Eldad beck, Cairo Rally: One day we will kill al Jews, nieuwsbericht op YnetNews.com, 25 nov. 2011  
  3. Morsi Adviser: Israel Will Be Gone in a Decade, nieuwsbericht op ElderOfZiyon.blogspot.nl