Mud

Uit Christipedia

Een mud is een inhoudsmaat, in de Bijbel ca. 400 liter. Het woord wordt gebezigd in enkele Nederlandse vertalingen van het Nieuwe Testament (Luther, Telos, Palm, NaB).

Het Griekse woord in het Nieuwe Testament luidt koros, van het Hebreeuwse kor, dit is een homer. De kor of homer is de grootste Hebreeuwse maat voor droge stoffen als graan en meel.

Over de inhoud van een mud is geen zekerheid. Volgens sommigen ongeveer 394 liter, anderen 400 tot 450 liter[1], anderen 350 tot 400 liter[2], anderen ongeveer 220 liter.

In het Nieuwe Testament komt het woord mud maar één keer voor:
Lu 16:7 Daarna zei hij tot een ander: En u, hoeveel bent u schuldig? Hij nu zei: Honderd mud tarwe. Hij zei tot hem: Neem uw schuldbekentenis en schrijf tachtig. (TELOS)
Lu 16:7 Daarna zeide hij tot een anderen: En gij, hoeveel zijt gij schuldig? En hij zeide: Honderd mudden tarwe. En hij zeide tot hem: Neem uw handschrift, en schrijf tachtig. (SV)
Andere vertalingen hebben in dit vers: 'zakken' (NBG51, WV95, HSV), 'maten' (WV78), 'balen' (NBV), 'schepel'[3] (Lei).

Een mud is gelijk aan tien bath.

Voetnoot

  1. Aldus DeBijbel.nl (Nederlands Bijbelgenootschap), geraadpleegd 2 juli 2016.
  2. Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
  3. Als een mud 350 tot 400 liter is, dan is een mud gelijk aan ongeveer 10 tot 11 schepel. Bron: Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.