Muildier

Uit Christipedia

Een muildier (ook, zij het minder gebruikelijk, muilpaard geheten) is een kruising tussen een paardenmerrie (Equus caballus) en een ezelshengst (Equus asinus). Davids rebellerende zoon Absalom reed op een muildier in de strijd tegen de manschappen van zijn vader.

Muildier uit de Verenigde Staten

'Muilpaard'. Een muildier wordt ook, zij het minder gebruikelijk, muilpaard geheten.

Muilezel. Is een muildier het jong van een paardenmerrie en een ezelshengst, een muilezel is omgekeerd het jong van een ezelin en een paardenhengst. Een muilezelin is een vrouwelijk jong van een ezelin en een paardenhengst.

Een muildier en een muilezel zijn verschillende dieren. Van deze twee zijn de muildieren het makkelijkst te fokken. De dieren zijn bijna altijd onvruchtbaar.

David beval dat Salomo, die koning zou worden, zou rijden op een muilezelin.

1Kon 1:33 En de koning zeide tot hen: Neemt met u de knechten uws heren, en doet mijn zoon Salomo rijden op de muilezelin, die voor mij is; en voert hem af naar Gihon. (SV)

Uiterlijk. De uiterlijke kenmerken van een muildier zijn een vermenging van die van paard en ezel. Meestal heeft de hybride meer kenmerken geërfd van de moeder, het paard, dan van de vader. Evenzo lijkt een muilezel meer op zijn moeder, de ezelin dan op de paardenhengst. Zowel muildieren als muilezels hebben een staart die lijkt op die van een paard. Zij hebben bovendien de schouderhoogte van het paardenras en de grove vacht, de kop en de oren van een ezel.

Eigenschappen. Muildieren en muilezels zijn geschikt als lastdier omdat ze de goede eigenschappen van paard en ezel combineren. Ze combineren de zachte, veilige tred, de volharding en de intelligentie van de ezel met de kracht en het doorzettingsvermogen van het paard; bovendien stellen ze lagere eisen aan het voedsel dan een paard. Over het algemeen hebben muilezels naar verhouding meer kracht dan een paard van hetzelfde gewicht. Ze zijn echter spreekwoordelijk koppig.

Sommige paardentrambedrijven gebruikten muilezels/dieren als trekkracht in plaats van paarden, onder andere in Curaçao en Portugal.

Absalom, de rebellerende zoon van koning David, bereed een muildier in de strijd tegen de manschappen van zijn vader. Hij bleef met zijn hoofd in de takken van een grote eik bleef vastzitten.

2Sa 18:9 Absalom stuitte op de manschappen van David, terwijl Absalom op een muildier reed. Toen het muildier onder de dichte takken van een grote eik kwam, kwam zijn hoofd vast te zitten in de takken van de eik, zodat hij bleef hangen tussen hemel en aarde; en het muildier dat zich onder hem bevond, liep door. (HSV)

Meer informatie

Muildier/muilezel, Wikipedia.nl.

Bron

Muildier/muilezel, Wikipedia.nl. Tekst hiervan is verwerkt op 20 maart 2017.