Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK)

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf NGK)

De Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) zijn een Nederlands orthodox-gereformeerd kerkverband dat in 2010 93 kerken omvatte met ruim 32.000 leden, van wie 21.000 belijdende leden en 83 dienstdoende predikanten. In 2019 waren er ongeveer 33.000 leden[1]. Het fundament van de kerk is de Bijbel (Gods Woord), de belijdenissen van de oude Christelijke kerk van alle eeuwen en de Drie formulieren van Enigheid.

Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.png

Het kerkverband kent twaalf regio's (classes). De generale synode wordt Landelijke Vergadering genoemd.

De NGK zijn in 1967 door afscheiding ontstaan uit de Vrijgemaakte Kerken ofwel de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv).

De NGK hebben de kerkelijke ambten opengesteld voor vrouwen (vrouw in het ambt). 

In 2008 nam de kerkenraad van de Ngk te Utrecht het 'principebesluit' om de ambten van ouderling en diaken 'in principe' open te stellen voor "in een monogame relatie levende" homoseksuelen (homoseksueel in het ambt).

De NGK staat dichtbij de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv)en de Christelijke Gereformeerde Kerken. Ze zijn iets minder behoudend dan de GKv.

Meer informatie

Offiële website van de Nederlandse Gereformeerde Kerken: www.NGK.nl

Bronnen

Offiële website van de Nederlandse Gereformeerde Kerken: www.NGK.nl