Naboth

Uit Christipedia
'Achab begeert Naboths wijngaard'. Schilderij door Thomas Matthews Rooke (1842–1942).

Naboth (= vruchten) of Nabot was de bezitter van een wijngaard te Jizreël bij het paleis van Achab, de koning van het tienstammenrijk Israël. Achabs vrouw Izebel liet Naboth ter dood brengen, opdat haar man zich de wijngaard kon toeëigenen. De geschiedenis van Naboth staat in 1 Kon. 21.

De Hebreeuwse naam is נבות, Naboth, en betekent "vruchten". Het Strongnummer is 05022. De naam 22x voor in het Oude Testament.

Tevergeefs bood Achab ter keuze aan Naboth een andere wijngaard ter vergoeding of een som geld. Naboth echter wilde de erfenis van zijn vaders behouden.

1Kon 21:3 Maar Naboth zei tegen Achab: Laat de HEERE daarvan bij mij geen sprake doen zijn, dat ik u het erfelijk bezit van mijn vaderen zou geven! (HSV)

Toen liet de goddeloze koningin Izebel hem van godslastering en majesteitschennis beschuldigen en ter dood brengen. Zo werd het stuk land eigendom van de vorst. De straf voor deze misdaad werd hem door Elia aangezegd (1 Kon. 21). De vergelding aan Izebel gebeurt in 2 Kon. 9:21-26.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Naboth' is op 12 aug. 2017 verwerkt.