Nadab

Uit Christipedia

Nadab is de naam van verschillende mannen in de Bijbel.

1. de eerstgeboren zoon van Aäron en Eliseba.

Geslachtslijn
Amram
 
Jochebed
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aäron
 
Eliseba
 
Mozes
 
Mirjam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nadab
 
Abihu
 
Eleazar
 
Putiël
 
Ithamar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pinehas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abisua
 

Hij werd tegelijk met zijn broeder Abihu door de bliksem gedood, omdat zij vreemd vuur op Gods altaar hadden gebracht (Lev. 10:1-2). Nadab stierf kinderloos (1 Kron. 24:2).

Nadab en zijn broer Abihu brengen vreemd vuur

2. nakomeling van Benjamin;

3. zoon en opvolger van Jerobeam I, koning over het rijk der tien stammen.

Jakob
 
Rachel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jozef
 
Asnath
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efraïm
 
 
 
 
 
 
...
 
 
 
 
 
 
Nebat
 
 
 
 
 
 
 
Jerobeam I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abia
 
Nadab
 

Hij beklom de troon van het tienstammenrijk Israël in het tweede regeringsjaar van Asa de koning van Juda (1 Kon. 15:25), in het jaar 910 vóór Chr.[1] en regeerde ternauwernood twee jaren.

1100 - 1000 v.C. < Israël 1000 - 900 v.C.[2] > 900 - 800 v.C.
BaësaNadabAsaAbiaJerobeam ISisakRehabeamSisakSalomoDavid

De beeldendienst van zijn vader handhaafde hij. Terwijl Nadab de toen Filistijnse stad Gibbethon belegerde, werd hij door Baësa gedood;

4. nakomeling van Juda.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Nadab' is op 8 juli 2017 verwerkt.

Voetnoot

  1. De opgaven verschillen. De tijdbalk van de Stichting De Oude Wereld (opgegaan in het Logos Instituut) geeft 910-909 v.C. op. William F. Albright dateert de regeertijd 901 - 900 v.C.. E. R. Thiele stelt 910 - 909 v.C. (Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Nadab_of_Israel). Volgens P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling (Haarlem: De erven F. Bohn, 1866) werd Nadab koning in 954 v.C..
  2. De jaartallen zijn meerendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009).