Nationale Synode

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Nationale Synode is een informele landelijke eucumenische vergadering van kerken en geloofsgemeenschappen die op 10 en 11 december 2010 in Dordrecht voor het eerst plaatsvond. Christenen uit verschillende kerkgenootschappen kwamen er bijeen om een eensgezind getuigenis af te leggen aan het Nederlandse volk. De Nationale Synode van 2010 had geen formele status. De stuurgroep spreekt van een 'protestants forum'.

Naam. De naam Nationale Synode en de plaats van vergaderen verwijzen naar de laatste Nationale Synode die bijna vier eeuwen eerder was gehouden van 1618-1619 te Dordrecht (de Synode van Dordecht).

Organisatie. De Nationale Synode wordt georganiseerd door de Stichting Nationale Synode, die zich richt op het versterken van de onderlinge verbondenheid van christenen.

Ontstaan. Initiatiefnemer was voormalig voorzitter van de Protestantse Kerk in Nederland predikant Gerrit de Fijter. Het bestuur van die kerk riep een interkerkelijke stuurgroep in het leven, die een geloofsverklaring opstelde.

Doel. Het doel van de Nationale Synode is "het bevorderen van het onderlinge geloofsgesprek om te komen tot een eensgezind getuigenis waarin christenen uitdrukking geven aan wat hen samenbindt in de levende God, Vader, Zoon en Heilige Geest. De Nationale Synode wil bovendien naar de Nederlandse samenleving die haar doel en samenhang steeds meer lijkt te verliezen, een getuigenis laten uitgaan: kijk, dit is waar wij christenen samen voor staan!" "Het belangrijkste doel van de Nationale Synode is om als kerken en geloofsgemeenschappen, gezamenlijk op zoek te gaan naar overeenkomsten."[1]

Gerrit de Fijter hoopte in 2010 dat in 2018/2019, bij de 400-jarige herdenking van de Nationale Synode van Dordrecht (1618-1619), de deelnemende kerken dan mét mandaat in een echte nationale synode besluiten kunnen nemen[2].

Synodes

De interkerkelijke stuurgroep organiseerde geloofsgesprekken en grote bijeenkomsten in Dordrecht in 2010, 2013 en 2016, waar leden en vertegenwoordigers en leden van tientallen kerkgenootschappen aanwezig waren.

In 2010 deden in totaal 52 geloofsgemeenschappen mee aan de kerkvergadering. Vertegenwoordigers van de Rooms-Katholieke kerk waren als waarnemer aanwezig. De Hersteld Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken hersteld, de Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Oud Gereformeerde Gemeenten stuurden geen afvaardiging. Ook de Vereniging van Vrijzinnig Protestanten en het Remonstrants Broederschap bleven weg.

In 2019, op de vierde synode, zullen vertegenwoordigers en leden van meer dan veertig aantal kerken en geloofsgemeenschappen een ‘Verklaring van verbondenheid’ ondertekenen.

Bron

Ruim veertig kerken tekenen eenheidsverklaring, CIP.nl, nieuwsbericht van 13 mei 2019.

Meer informatie

Website van de Nationalise Synode: www.nationalesynode.nl

Art. Nationale Synode (2010) op Wikipedia.nl

Voetnoten

  1. Citaten ontleend aan de website van de Nationale Synode, 19 aug. 2011.
  2. Stuurgroep hoopt op echte synode in 2018/2019, nieuwsbericht op RD.nl, 29 jan. 2010.