Natuur

Uit Christipedia

Het woord natuur heeft twee betekenissen[1]: (1) aangeboren aard of gestel; = geaardheid. "Hij is van nature vriendelijk"; (2) wat de mens om zich heen ziet als niet door hem gewijzigd: "wandelen in de vrije natuur".

Werken

In de natuur zien wij de werken van God. Deze werken stellen alle menselijke kunstwerken verre in de schaduw.

Beschouwing

De beschouwing van de werken in de natuur leidt tot verwondering, bewondering en zelfs zielsverrukking.

“Vader des lichts, Die door het licht der natuur het verlangen in ons wekt naar het licht der genade, om ons tot het licht der heerlijkheid te leiden! Ik dank U, Schepper en Here, voor al de vreugde die ik genoten heb in de zielsverrukking waartoe de beschouwing Uwer werken mij voerde."  

(Johannes Kepler (1571-1630), beroemd Duits sterrenkundige, die de wetten van beweging der planeten ontdekte (Keplerse wetten).[2]

Heilzaam

God heeft de aarde als woonplaats ingericht voor de mens.

Mensen die bij bossen, parken of weilanden wonen, voelen zich gezonder[3].

Voorbeeld

De natuur verschaft ons voorbeelden te over. De vliegkunst van mensen is afgekeken van de vogels.

“De natuur geeft ons al duizenden jaren de beste voorbeelden hoe we waardevolle dingen betrouwbaar, zorgvuldig en veilig kunnen beschermen. Erg veel beter kunnen we het niet doen, maar we kunnen ons hier wel op oriënteren," aldus de advertentie van autofabrikant Mercedes-Benz[4]. Men heeft bij de ontwikkeling van nieuwe verpakking voor originele Mercedes-Benz onderdelen een "perfect voorbeeld" opgevolgd. In de advertentie wordt een cocon getoond waaruit zich een vlinder ontplooit. De cocon is de perfecte verpakking.

Voetnoten 

  1. www.VanDale.nl, geraadpleegd 18 mei 2018.
  2. Aangehaald in E.J. Voorthuis, Vanwaar? Waartoe? Waarheen? p52
  3. Concludeert socioloog Jolanda Maas die in 2009 promoveerde op haar proefschrift ‘Vitamine G’.
  4. Een advertentie van Mercedes-Benz uit 1999.