Navolging

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Navolgen)

Navolging is het handelen naar het voorbeeld van iemand anders. Degene die navolgt heet een navolger, dat is iemand die iets doet naar het voorbeeld van iemand anders[1].

Waarneming van een voorbeeld

Navolging vereist dat het voorbeeld gezien en gehoord wordt.

Flp 3:17 Weest samen mijn navolgers, broeders, en ziet op hen die zo wandelen als u ons tot voorbeeld hebt. Flp 3:18 Want velen wandelen, van wie ik u dikwijls heb gezegd en nu ook wenend zeg, dat zij de vijanden van het kruis van Christus zijn; (TELOS)

Heb 13:7 Houdt uw voorgangers in herinnering die het woord van God tot u gesproken hebben, en volgt, terwijl u het einde van hun wandel beschouwt, hun geloof na. (TELOS)

Flp 4:9 Wat u geleerd, ontvangen, gehoord en gezien hebt in mij, doet dat; en de God van de vrede zal met u zijn. (TELOS)

Persoonlijke navolging

De apostel Paulus was een navolger van de Heer Jezus Christus.

1Co 11:1 Weest mijn navolgers, zoals ook ik van Christus. (TELOS)

Ook de gelovigen in Thessalonika waren navolgers van de Heer en van de apostel Paulus en zijn medewerkers.

1Th 1:6 En u bent navolgers geworden van ons en van de Heer, nadat u het woord aangenomen hebt onder veel verdrukking, met blijdschap van de Heilige Geest, (TELOS)

Paulus is voor ons een voorbeeld van navolging van Christus. Gelovigen hebben hun godsdienstig leven daarom te leven in navolging van de apostel Paulus. Zijn voorbeeld verdient navolging. De apostel Paulus maande de gelovigen te Filippi hem na te volgen.

Flp 3:17 Weest samen mijn navolgers, broeders, en ziet op hen die zo wandelen als u ons tot voorbeeld hebt. Flp 3:18 Want velen wandelen, van wie ik u dikwijls heb gezegd en nu ook wenend zeg, dat zij de vijanden van het kruis van Christus zijn; (TELOS)

Flp 4:9 Wat u geleerd, ontvangen, gehoord en gezien hebt in mij, doet dat; en de God van de vrede zal met u zijn. (TELOS)

Ook de gelovigen te Corinthe werden door de apostel vermaand hem na te volgen:

1Co 4:16 Ik vermaan u dus: weest mijn navolgers. (TELOS)

1Co 11:1 Weest mijn navolgers, zoals ook ik van Christus. (TELOS)

Paulus is een voorbeeld voor ons geweest als iemand die niet zijn eigen voordeel zocht, maar dat van anderen, opdat zij behouden zouden worden.

1Co 10:32 Weest geen struikelblok voor Joden en voor Grieken en voor de gemeente van God; 1Co 10:33 evenals ook ik in alles allen behaag, niet om mijn eigen voordeel te zoeken, maar dat van de velen, opdat zij behouden worden. (TELOS)

Zie Voorbeeld voor meer voorbeelden.

Niet alleen tegenwoordig levende personen kunnen ons tot voorbeeld zijn, ook overledenen kunnen dat - wanneer wij ze in herinnering houden. Hiertoe worden wij vermaand:

Heb 13:7 Houdt uw voorgangers in herinnering die het woord van God tot u gesproken hebben, en volgt, terwijl u het einde van hun wandel beschouwt, hun geloof na. (TELOS)

In dit geval worden wij vermaand hun geloof en wandel door het geloof na te volgen.

Gemeentelijke navolging

De ene mens kan een andere mens navolgen. Ook de ene groep kan een andere groep navolgen. De gemeente in Thessalonika waren de gemeenten van God in Judea nagevolgd.

1Th 2:14 Want u, broeders, bent navolgers geworden van de gemeenten van God die in Judea zijn in Christus Jezus, omdat ook u van uw eigen landgenoten hetzelfde hebt gelden zoals ook zij van de Joden, (TELOS)

Varia

De Navolging van Christus (Imitatio Christi) is het bekende werk van Thomas à Kempis.

Zie ook

Volgen

Voetnoot

  1. Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal (13e uitgave), digitale versie 1.0 Plus, jaar 2000.