Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK)

Uit Christipedia

De Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) zijn een Nederlands orthodox-gereformeerd kerkverband dat in 2023 ruim 33.000 kerkleden had in 89 aangesloten kerken. Het fundament van de kerk is de Bijbel (Gods Woord), de belijdenissen van de oude Christelijke kerk van alle eeuwen en de Drie formulieren van Enigheid.

Het kerkverband kent twaalf regio's (classes). De generale synode wordt Landelijke Vergadering genoemd.

De NGK zijn in 1967 door afscheiding ontstaan uit de Vrijgemaakte Kerken ofwel de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv).

"We zien de Bijbel als Gods betrouwbare en gezaghebbende Woord. De dood en opstanding van Jezus Christus vormen het hart van de boodschap van de Bijbel."[1]

De NGK hebben de kerkelijke ambten opengesteld voor vrouwen (vrouw in het ambt). 

In 2008 nam de kerkenraad van de Ngk te Utrecht het 'principebesluit' om de ambten van ouderling en diaken 'in principe' open te stellen voor "in een monogame relatie levende" homoseksuelen (homoseksueel in het ambt).

De NGK staat dichtbij de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) en de Christelijke Gereformeerde Kerken. Met deze kerken wordt het meest samengewerkt. De NGK zijn iets minder behoudend dan de GKv.

Geschiedenis

Enkele notities.

1967. Ontstaan van de NGK door afscheiding van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.

2010. De NGK omvat 93 kerken met ruim 32.000 leden, van wie 21.000 belijdende leden en 83 dienstdoende predikanten.

2019. Er zijn ongeveer 33.000 leden[2].

2023. Hereniging met de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt tot Nederlandse Gereformeerde Kerken. Merk op: 'Nederlandse', met een 'e' op het eind.

Meer informatie

Officiële website van de Nederlandse Gereformeerde Kerken: www.NGK.nl

Voetnoot

  1. Bron: https://ngk.nl/kennismaken/, geraadpleegd op 30 april 2023.
  2. Vrijgemaakt-gereformeerden zijn verdeeld over vrouwen en kerkfusie, Trouw.nl, 18 okt. 2019.