New Wine is de naam van een internationale charismatische beweging van geestelijke vernieuwing, die in Nederland vertegenwoordigd wordt door de stichting New Wine.

Naam. De naam ‘New Wine’ is geïnspireerd door het woord van de Heer Jezus:

Mt 9:17 Ook doet men geen nieuwe wijn in oude leren zakken; anders barsten de zakken, en de wijn stroomt eruit, en de zakken gaan verloren; maar men doet nieuwe wijn in nieuwe zakken, en beide blijven behouden. (HSV)

Mt 9:17 Ook doet men geen jonge wijn in oude zakken; anders barsten de zakken en de wijn wordt uitgestort, en de zakken gaan verloren; maar men doet jonge wijn in nieuwe zakken, en beide blijven samen bewaard. (TELOS)

Het Griekse woord νεος, neos, kan zowel ‘nieuw’ als ‘pasgeboren, jong, jeugdig’ betekenen. In het tekstverband gaat het om de vergelijking van de oude met de nieuwe bedeling. De naam 'New Wine' duidt op het nieuwe leven dat gelovigen krijgen als ze open staan voor de gaven van de Geest.

Internationaal. De internationale New Wine beweging heeft haar oorsprong in een Anglicaanse kerk in Engeland. In 1989 werd daar de eerste New Wine conferentie gehouden, onder leiding van de Anglicanen David Pytches and Barry Kissell, die invloeden hadden ondergaan van het onderwijs van de charismatische prediker John Wimber. Intussen is New Wine in vele landen actief. De beweging wil door de kracht van de Heilige Geest het Koninkrijk van God zichtbaar maken in de wereld. Uitgaande van bepaalde waarden en praktijken van de beweging worden er nationale conferenties georganiseerd, toegespitst op de nationale situatie. Vanuit Engeland worden veel bewegingen in andere landen ondersteund. Ze vormen een ‘familie’. Uit New Wine, inzonderheid uit een jeugdconferentie van New Wine in 1993, is voortgekomen de internationale christelijke jongerenorganisatie Soul Survivor.

Leer. Iemand vatte de leer en het elan van New Wine samen als ‘de rijkdom van de gereformeerde leer met de rijkdom van het charismatisch leven’[1].

Doel New Wine Nederland. De oprichting van Nederlandse stichting New Wine in 2003 was geïnspireerd door de internationale beweging. De stichting streeft dan ook naar geestelijke vernieuwing van de kerken in Nederland.

De geestelijke vernieuwing van de Nederlandse christenen en kerken houdt in: vernieuwing in de vreugde van het kennen en aanbidden van Jezus Christus en in het vermogen om Zijn Koninkrijk te verkondigen, in de liefde van God de Vader en in de kracht en de gaven van de Heilige Geest.

De medewerkers van de stichting verwachten het daarbij van de Heilige Geest, die volgens de stichting gegeven is om Christus en de komst van het Koninkrijk in onze wereld zichtbaar te maken. Het werk en de gaven van de Geest moeten meer ruimte krijgen in het leven van christenen en in de kerken.

Middelen. Met het oog op het doel is de stichting bezig kerken en christenen te ondersteunen, toe te rusten en te stimuleren. Dat wordt uitgewerkt door het bouwen van netwerken, het organiseren van predikantendagen en retraites, het geven van onderwijs en het bieden van ondersteuning op het gebied van zielszorgelijke voorbede (‘ministry’) en muziek, het ontplooien van regioactiviteiten en het organiseren van een jaarlijkse conferentie.

Zomerconferentie. De jaarlijkse conferentie wordt in de zomer gehouden. In 2013 was dat van 20 tot en met 26 juli op het festivalterrein van Walibi Flevo in Biddinghuizen. Het thema was "Break Out". In 2008 trok de conferentie 2200 bezoekers, niet meegeteld de ruim 200 daggasten iedere dag. In 2015 was de conferentie groter dan ooit: bijna 5000 week- en 2000 daggasten.

De New Wine conferentie is kleiner dan de pinksterconferentie van Opwekking. De sfeer is volgens een bezoeker van beide conferenties gemoedelijker, het is meer een grote familie, er is meer betrokkenheid[2].

Herkomst conferentiegangers. De bezoekers van de zomerconferentie kwamen in 2008 merendeels uit de traditionele kerken, zoals de Protestantse Kerk in Nederland, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Nederlands-Gereformeerde Kerken. In 2015 was naar schatting bijna de helft van de bezoekers afkomstig is uit een Nederlands-, christelijk- of vrijgemaakt-gereformeerde kerk. Er kwamen meer mensen uit de Protestantse Kerk en uit baptistengemeenten.

Meer weten

New-Wine.nl, website van de Nederlandse afdeling van de New Wine beweging.

Jan Lok, New Wine 2015 – 10 Ervaringen / waarnemingen, blogartikel op Waargemaakt.Worpress.com, 29 juli 2015. Ervaringen van de schrijver, die voor de 8ste keer keer de zomerconferentie van New Wine bezocht.

Jan Lok, New Wine 2015 – Wat zoeken en vinden 5000 deelnemers?, blogartikel op Waargemaakt.Worpress.com, 30 juli 2015. De schrijver was in 2015 voor de 8ste keer op de conferentie van New Wine.

New Wine, artikel op RejoiceNow.nl, zonder datum. Artikel met een kritisch, waarschuwend karakter.

Bronnen

Tiende editie New Wine zonderconferentie van start, nieuwsartikel op ChristelijkeNieuws.nl, 21 juli 2013.

New Wine trekt meer bezoekers, nieuwsartikel op RefDag.nl, 22 juli 2008.

Harmke van Berkum, Kleinschaligheid maakt New Wine juist bijzonder, nieuwsartikel op ND.nl, 22 juli 2015.

Voetnoten

  1. Aldus Jan Lok, New Wine 2015 – Wat zoeken en vinden 5000 deelnemers?, blogartikel op Waargemaakt.Worpress.com, 30 juli 2015.
  2. Harmke van Berkum, Kleinschaligheid maakt New Wine juist bijzonder, nieuwsartikel op ND.nl, 22 juli 2015.