Nieuwe Wereldvertaling van Jehovah's getuigen

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Problemen met de Nieuwe-Wereldvertaling

Veel bijbel geleerden hebben verschillende verschillen en vertaalfouten blootgelegd in de New World Translation Bible, uitgegeven door Watchtower Bible and Tract Society, van Jehova's getuigen. De tekstverschillen kunnen in sommige gevallen subtiel zijn, maar in andere gevallen veranderen ze de volledige betekenis van het vers.

Of verzen worden volledig wegelaten.

Een komma verkeerd plaatsen in een zin kan bijvoorbeeld de context veranderen.. Het gedeelte uit het Nieuwe Testament van deze vertaling verscheen in 1950. Het Oude Testament werd voltooid in 1960. Een herziene versie ervan kwam uit in 1961, en teug in 2017 in het Nederlands.

De NWT is een gevaarlijke vertaling. Het wordt niet aanbevolen als studiebijbel, als test, vergelijk die even met andere vertalingen, al vlug zult u verschillen ontdekken. Het werd vertaald door een sekte die de Schrift verkeerd heeft vertaald om hun valse doctrines in het Woord van God te plaatsen (Openbaring 22: 18-19). Het is gevaarlijk omdat al zijn vertalers van dezelfde religieuze achtergrond zijn, ze zijn allemaal Jehova's getuigen.  Daarom was er niet de waarborg die voortvloeit uit het controleren van elkaar wanneer vertalers uit verschillende kerken komen.

Officieel zijn Jehova's getuigen als Sekte beschouwd door de staatsveiligheid in België.

De Watchtower Society onthult de namen van de vertalers niet. Als ze erkende wetenschappers zijn die gekwalificeerd zijn om een ​​vertaling te maken, waarom onthullen ze dan niet hun naam? Is het omdat ze geen gekwalificeerde geleerden zijn in de oorspronkelijke talen van de Bijbel?

Natuurlijk heeft dit het extra voordeel dat de vertalers voor hun fouten geen verantwoording hoeven af ​​te leggen en voorkomt dat echte wetenschappers hun academische referenties kunnen controleren.

In welke talen is de bijbel vertaald?

De manuscripten van de Bijbel bestaan ​​in drie hoofdtalen. Het meeste van het Oude Testament is in het Hebreeuws geschreven, hoewel delen van Daniël in het Aramees zijn. Het Nieuwe Testament is geschreven in het Koine Grieks - de Griekse taal die 2000 jaar geleden veel werd gesproken. Dit verschilt van Klassiek Grieks en Nieuwgrieks. Zelfs vóór de geboorte van Christus (twee of driehonderd jaar), werd het Oude Testament vertaald in Koine Grieks.

Deze vertaling werd bekend als de Septuagint en wordt voorgesteld door de Romeinse cijfers LXX (zeventig). Deze Griekse, Hebreeuwse en Aramese manuscripten werden op grote schaal gekopieerd en verspreid, waarbij het kopiëren en verspreiden in latere eeuwen versnelde toen er nieuwe vormen van scripts werden ontwikkeld die het kopiëren van een sneller proces maakten. Op verschillende tijdstippen werden de manuscripten gecompileerd tot volledige Bijbelse teksten. Uit deze manuscripten en compilaties zijn de Bijbels die we vandaag lezen vertaald  Daarom is het logisch dat een degelijke opleiding en kennis in een of meer van deze talen een voorwaarde zou zijn voor diegenen die vertaalwerk wilden verrichten aan een Bijbelvertaling Comité. Deze logica en reden waren echter onbelangrijk voor de Watchtower Society en hun vertaald commissie voor de NWT.

Het Wachttorengenootschap was altijd vrij geheimzinnig over de samenstelling van hun vertaald comité, en beweerde dat er moet eer aan God en de waarheid worden gegeven in plaats van aan de vertalers.  Voormalige leden van de Society openbaarde de identiteit van de leden van het vertalen comité als Frederick W. Franz, was de voornaamste vertaler. Hoewel het New World Bible Translation Committee het verzoek deed anoniem te blijven, heeft Raymond Franz (voormalig lid van het Besturend Lichaam) onthuld dat de eerste vertalingen naar het Engels werden gemaakt door Frederick William Franz en dit is bevestigd door nader onderzoek.

Een beoordeling van hun kwalificaties is verontrustend:

Alléén F.W. Franz kende een beetje Grieks door zijn (na twee jaar afgebroken) studie alfa-wetenschappen (als voorbereiding tot de opleiding tot presbyteriaans predikant). Ook had hij zichzelf vertrouwd gemaakt met Hebreeuws, maar was daarin niet verder gekomen dan een beginner. De anderen beheersten de grondtalen van de Bijbel in het geheel niet.


Frederick Franz, maar zijn voornaamste opleiding was in het klassiek Grieks, niet in bijbels Grieks. In 1954 legde de rechtbank in Edinburgh, Schotland, een eenvoudige test over zijn Hebreeuwse taalvaardigheden. Bij het verhoor werd Franz gevraagd om bepaalde verzen uit Genesis in het Hebreeuws te vertalen. Hij was niet in staat om dit te doen. De persoon die het meest in staat was om  de Bijbel te vertalen, slaagde niet in een eenvoudige test. Dit zet vraagtekens bij het gebruik van het woord 'vertaling' in de Nieuwe-Wereldvertaling.

Opzettelijk verkeerd vertaald.

Er zijn veel verzen in de in de NWT, verkeerd vertaald. Misschien is de ergste fout, hun verkeerde vertaling van Johannes 1: 1. In de Amerikaanse standaard versie (zoals in alle standaard versies) zegt de passage: In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit vers leert duidelijk dat Jezus vóór Zijn geboorte in deze wereld als het Woord bestond. . Als het Woord was Hij aanwezig bij de schepping en bracht alle dingen tot stand (Kolossenzen 1: 15-17). Hij is God, in overeenstemming met wat in Jesaja 9:5 staat.

Want een Kind is ons geboren, een Zoon werd ons gegeven en de heerschappij zal op zijn schouders rusten. Dit zullen zijn koninklijke titels zijn: Wonderbare Raadgever, Machtige God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

De NWT vertaalde Johannes 1: 1 verkeerd, want in [het] begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was een god. Hieruit blijkt dat de Jehova's Getuigen in twee Goden geloven - een grote God De Vader en een kleine god Jezus, de zoon van God, net zoals satan een god van de wereld is.

Hiermee verlagen ze de Christus, en dit doen ze telkenmale in hun vertaling.

De bijbel leert dat er maar één God is (Jakobus 2:19). Joh 1:1 is opzettelijk verkeerd vertaald.

Veel teksten die over de Godheid van christus gaan , worden telkenmale aangepast!

Nieuwe-Wereldvertaling in verscheidene talen.

Er zijn veel, vele andere fouten in NWT, en het is een van de armste vertalingen van de Schriften in het Nederlands vandaag. Ze hebben in de griekse geschriften zo'n tweehonderd maal Gods naam teruggezet, terwijl  dit in de oorspronkelijke geschriften niet voorkwam.

De Nieuwe-Wereldvertaling is uniek in één ding - het is de eerste opzettelijke, systematische poging om een ​​volledige versie van de Bijbel te produceren die wordt bewerkt en herzien met het specifieke doel om in te stemmen met de leer van een groep. De Jehova's Getuigen en de Watchtower Society beseften dat hun overtuigingen de Schrift tegenspraken. Dus in plaats van hun overtuigingen aan te passen aan de Schrift, veranderden ze de Schrift om in te stemmen met hun overtuigingen.


Wat is de reden dat Gods naam oorspronkelijk in de Griekse geschriften niet voorkwam?

Dit had een doel dat Gods naam niet staat in de Griekse geschriften, God wil dat we hem Vader noemen. Ook in openbaring hebben zij die naam toegevoegd.

Wat staat er in openbaring over het toevoegen van woorden?

Ik waarschuw ieder die de profetische woorden van dit boek hoort: als iemand er iets aan toevoegt, zal God hem de rampen laten overkomen die in dit boek staan. Als iemand iets van de profetische woorden van dit boek afneemt, zal God hem het recht afnemen om van de boom die leven geeft te eten en in de stad van God te komen, waarover in dit boek gesproken wordt.

Openbaring 22:18‭-‬19 HTB

De Nieuwe-Wereldvertaling kan niet worden aanbevolen als een goede vertaling. Men moet het niet gebruiken als zijn studiebijbel, omdat het een vervorming van Gods woord is! De vertaling is zelf de naam bijbel niet waardig. Men schroomt er dus niet voor om Gods Woord te misbruiken voor eigen gewin.

Bovendien is hun oorspronkelijke vertaling in het Engels, bij het vertalen naar het Nederlands, kunnen er terug vertaalfouten zijn ingeslopen.