Nob

Uit Christipedia

Nob was een stad in Benjamin, niet ver van Jeruzalem, aan de priesters ter woonplaats gegeven.

Daar de hogepriester Achimelech , die aldaar bij de tabernakel woonde, de vluchtende David vriendelijk ontving, hem de heilige toonbroden tot voedsel en Goliaths zwaard tot wapen gaf, strafte de verbitterde Saul hem en zijn hele geslacht en alle bewoners van Nob, ouden en jongen, vrouwen en kinderen, zelfs alle dieren, met de dood. Slechts Abjathar ontkwam. Na de ballingschap werd Nob weer door Benjaminieten bewoond.

Ligging. Nob lag in het stamgebied van Benjamin, ten noorden van Jeruzalem, doch de precieze ligging is onzeker.

Kaart met vluchtroutes van David. Nob wordt aangegeven als liggend ten noorden van Jebus (Jeruzalem)

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Nob' is op 5 jan. 2020 onder wijziging verwerkt.