Numeri 35

Uit Christipedia

Numeri 35 is een hoofdstuk van Numeri, een geschrift in de Bijbel, en telt 34 verzen.

Hoofdstukken van Numeri samengevat en/of becommentarieerd: · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36
Verzen van Numeri 35 becommentarieerd: · 4 · 5 · 12 · 24

Samenvatting

1-16 God draagt Mozes op, om de Israëlieten te bevelen, uit hun erfbezit steden ter woning en weidegronden aan de Levieten afstaan. De Levieten krijgen in het geheel 48 steden. Hiervan zijn 6 vrijsteden, 3 in het Overjordaanse en 3 in Kanaän, bestemd als vluchtplaats voor een doodslager - een Israëliet, een vreemdeling of een inboorling - die onopzettelijk iemand gedood heeft en aan de bloedwreker wil ontkomen. De doodslager zal dan later terechtstaan. 17-32 Gevallen waarin de doodslager al of niet gedood moet worden. 33-34 Verontreinigt en ontheiligt het land niet!

4

 35: 4 En de weidegronden der steden, die u aan de Levieten zult geven, zullen van de stadsmuur af, en naar buiten, van duizend ellen zijn rondom. (CP[1])

Duizend ellen. Ca. 500 meter; zie El.

5

 35: 5 En u zult meten van buiten de stad, aan de hoek tegen het oosten, twee duizend ellen, en aan de hoek van het zuiden, twee duizend ellen, en aan de hoek van het westen, twee duizend ellen, en aan de hoek van het noorden, twee duizend ellen; dat de stad in het midden zij. Dit zullen zij hebben tot weidegronden van de steden. (CP[1])

Is vers 4 duidelijk en goed te begrijpen, vers 5 roept vragen op. Er zijn verschillende verklaringen geopperd, bijvoorbeeld:

Verklaring 1: "het binnenste vierkant is de stad zelf. Daar omheen ligt naar vier kanten een strook weidegrond van 1000 el = 500 m. Deze is bestemd voor het vee van de Levieten. Verder naar buiten toe is er weer een strook van 1000 el  = 500 m. Deze is beschikbaar voor het vee van de gewone Israëlieten."[2] "1000 ellen rondom voor zijn vee ontvangt  —  nog duizend ellen verder rondom behooren tot den omtrek of het rijksgebied van de stad."[3]

Verklaring 2: "De voorstelling schijnt deze te zijn: elke stad is minstens tweeduizend el lang en breed en heeft aan elke der vier zijden een weidegrond van tweeduizend el lang en duizend el breed, welke vier weiden niet met elkaar samenhangen." [4]

12

 35: 12 En deze steden zullen u tot een toevlucht zijn voor de [bloed] wreker; opdat de doodslager niet sterft, totdat hij voor de vergadering aan het gericht gestaan heeft. (CP[1])

Totdat hij voor de vergadering aan het gericht gestaan heeft. Zie vs. 24.

24

 35: 24 Dan zal de vergadering richten tussen de slager en de bloedwreker, naar die rechten. (CP[1])

Dan zal de vergadering richten. Zie vs. 12.

Voetnoten

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.
  2. Dr. ir. J. de Graaf e.a. (red.), Tekst voor Tekst; de Heilige Schrift kort verklaard en toegelicht (Boekencentrum, 1987).
  3. Th. Looman, Handboek ter Bijbelverklaring.
  4. Aantekening in de Leidse vertaling