Numeri 36

Uit Christipedia

Numeri 36 is een hoofdstuk van Numeri, een geschrift in de Bijbel, en telt 13 verzen.

Hoofdstukken van Numeri samengevat en/of becommentarieerd: · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36
Verzen van Numeri 36 becommentarieerd:

Samenvatting

Wet op het huwelijk van erfdochters. 1-4 De hoofden van de kinderen van Gilead, uit Manasse, wijzen op een risico van de bepaling dat Zeláfeads dochters de bezittingen van hun vader erven: wanneer die meisjes buiten de stam huwen, zal het erfdeel van de stam aan een andere overgaan. 5-9 Om dit te beletten, vergunt Mozes, naar Gods bevel, hun te huwen met wie zij willen, mits in hun eigen stam. 10-12 Zij gehoorzamen en huwen met neven. 13 Onderschrift.

Bron

Leidsche Vertaling (1914). Tekst van de samenvatting van Numeri 36 is onder wijziging verwerkt op 13 juni 2024.