Nymfa

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Nymfas)

Nymfa was een christin in Laodicea. In haar huis kwamen de heiligen bijeen.

De apostel Paulus schreef aan de gelovigen te Kolosse:
Col 4:15  Groet de broeders in Laodicea, en Nymfa, en de gemeente in haar huis. (Telos)
Naam. In het aangehaalde vers staat in het Grieks νυμφαν, nymphan. De naam kan afgeleid zijn van de vrouwennaam Νύμφα, Nymfa (= Bruid), of van de mannennaam Νυμφ́ας, een verkorte vorm van Νυμφοδώρος (= Bruidegom). Op grond van de grondtekst kan niet met zekerheid beslist worden of het om een vrouw of man gaat.[1] Sommigen lezen Nymfas, de naam van een man, en vertalen dan ook 'in zijn huis'.
Col 4:15  Groet de broeders die in Laodicea zijn, en Nymfas en de gemeente in zijn huis. (HSV)
Rijk. Dat zij een vergadering van gelovigen in haar huis had - een huisgemeente - wijst erop dat zij rijk was.

Voetnoot

  1. Griechisch-Deutsch Strongs Lexikon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.