Objectief

Uit Christipedia

Objectief is een bijvoeglijk naamwoord en een bijwoord. Het naamwoord betekent: "zich bepalend tot de feiten, niet beïnvloed door eigen gevoel of door vooroordelen, niet-subjectief"[1]. Ofwel "zonder zich door eigen voorkeur te laten beïnvloeden; onbevooroordeeld, onbevangen (tegenstelling: subjectief)"[2] Het bijwoord betekent: "voor zover het de feiten betreft"[1]. Voorbeeld: "dat is objectief juist".

De Heilige Schrift geeft licht en leert ons de dingen nuchter en in hun ware gedaante en afmetingen te zien.

Objectiviteit en kritiek kunnen samengaan.

Voetnoten.

  1. 1,0 1,1 Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal (13e uitgave), digitale versie 1.0 Plus, jaar 2000.
  2. Objectief, VanDale.nl, geraadpleegd 3 maart 2018.