Oded

Uit Christipedia

Oded(= 'Hersteller'), ook geschreven Odeed, is in de Bijbel de naam van verschillende mannen.

De Hebreeuwse naam is עודד, Owdeed of עדד, ‘Odeed. De eigennaam betekent "Hersteller"[1]. De naam komt 3x voor in de Schrift. Het Strongnummer is 05752.

1. de vader van de profeet Azaria, de tijdgenoot van koning Asa van Juda (2 Kron. 15:8). Sommigen vereenzelvigen deze Oded met de profeet Iddo. Hun namen verschillen weinig in het Hebreeuws.

2. een profeet van God in Samaria, die tijdens de oorlog van Achaz en Pekah bewerkte, dat de gevangen Judeeërs teruggezonden werden.

Bronnen

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Oded' is op 13 aug. 2018 onder wijziging verwerkt.

Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.

Voetnoot

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.