Ofra

Uit Christipedia

Ofra is in de Bijbel een plaatsnaam en een persoonsnaam. Het bekendst is Ofra de woonplaats van de richter Gideon.

Naam. De naam betekent "hert"[1] en komt 8x in de Bijbel voor. Het Strongnummer is H6084. Andere schrijfwijze: Ophra. Engels, Duits: Ophrah. Frans: Ophra.

Verwijzingen. In de Bijbel verwijst de eigennaam naar:

1. de zoon van Meonothai; 1 Kron. 4:14.

1Kr 4:13  De zonen van Kenaz waren Othniël en Seraja; de zoon van Othniël was Hathath. 1Kr 4:14  Meonothai verwekte Ofra, Seraja verwekte Joab, de vader van de Vallei van de handwerkers; want zij waren handwerkslieden.  1Kr 4:15  De zonen van Kaleb, de zoon van Jefunne, waren Iru, Ela en Naäm; en de zoon van Ela: Kenaz. (HSV)

Geslachtslijn Kaleb (1)

2. een stad in het noordoosten van de stam Benjamin, ongeveer 8 km ten oosten van Bethel

3. een stad in westelijk Manasse. Het was woonplaats van de richter Gideon. De precieze ligging in Manassa is onzeker, misschien in de buurt van Sichem[2].

Mogelijke ligging van Ofra ten noorden van Sichem

Volgens anderen lag Ofra in de vlakte van Jizreël, zie de kaart hieronder. Gideon werd begraven in het graf van zijn vader Joas te Ofra (Richt. 8:32).

Ligging van Ofra in Manasse. De kaart geeft de strijd van Gideon weer. (Klik door op de kaart om deze te vergroten).

Voetnoot

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
  2. Aldus het artikel Ofra, op Bibelwissenschaft.de, geraadpleegd 3 juni 2016.