Olympas

Uit Christipedia

Olympas was een christen te Rome, door Paulus gegroet in zijn brief aan de heiligen aldaar.

Naam. De Griekse naam is Ολυμπας, Olumpas, waarschijnlijk een samentrekking van Olumpios = "op de Olympus wonend"[1] of van Olumpiodoros = "Olympus-geschenk"[1], "door de Olympus geschonken"[2], d.w.z. van de berg der goden (van de Griekse mythologie) neergedaald. De eigennaam komt in de Bijbel alleen voor in Rom. 16:15.

Ro 16:15 Groet Filologus en Julias, Nereus en zijn zuster, en Olympas, en al de heiligen bij hen. (Telos)

Voetnoot

  1. 1,0 1,1 Griechisch-Deutsch Strongs Lexikon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
  2. Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.